handdator

Visa fullständig version : Byte av gamla fönster till nya energifönster


Håkan
2009-04-25, 10:25
Hej på er alla bostadsrättsinnehavare!

Husets fönster i vår förening är nu 50 år och läcker som ett såll.
K-värdet är mycket dåligt och samtliga fönster behöver bytas. har
skrivit en motion nu nr.2 och ingen i styrelsen förstår att denna
renovering är ett måste för att få dels mindre uppvärmningskostnad
samt bättre boendemiljö .Huset för övrigt är totalrenoverat så detta
byte är nödvändigt .Troligen gäller nog detta byte för ROT avdrag.

Styrelsen bryr sig inte.kan denna styrelse verkligen göra så motion
nr 2 ingen komentar . Du som har kundskaper är välkommen med synpunkter
hur man skall komma tillrätta med en styrelse som är helt inaktiv .Vid årsstämman
säger ingen något och okundskapen växer hela tiden ingen vågar säga något.
själv har jag varit fastighetsägare samt hus mäklare i flera år men ingen har lyssnat
till mina kundskaper.mvh Håkan Bokbindaren Skarargatan 22 Lidköping
hakan.westerlund1@comhem.se

clabbe
2009-04-25, 16:10
Om du läser vad som står på denna länk ser det inte lika ljust ut vad gäller byte av fönster.
http://www.skatteverket.se/skatter/husarbetenrot/exempelpatjanster.4.58a1634211f85df4dce80009465.ht ml#F

Trötter
2009-04-27, 00:43
Efter 50 år har fönstren gjort sitt och bör uppdateras.

Det är inte styrelsen som bestämmer vad som skall göras i föreningen utan en majoritet medlemmarna.

Tips
Lobba för dina åsikter och idéer hos medlemmarna i föreningen.
Räkna på energibesparingens storlek alternativt avskrivningstiden för ett byte av fönster.
Upprätta en bra kostnadskalkyl för ett byte av fönsterna och presentera detta för samtliga medlemmar.
Vid utformning av motioner, så är tipset att få styrelsen att svar på en fråga än att tala om vad som skall göras.
Upprätta motioner som medlemmarna skall ta ställning till, inte styrelsen. tex vad styrelsen skall göra.
Använd ansvars frågan vid motions upprättande det ger styrelsen en tankeställare, "förhoppningsvis"
Dokumentera allting som kommer från styrelsens representanter, du kan gärna använda dig av dold ljudinspelning bara du skälv är med i konversationen.
Var trevlig och tydlig i alla lägen.Vid byte av fönster så är det så att man får vad man betalar för, det vet säkert du som har varit fastighetsägare tidigare. Dyra fönster bruka medföra ett litet framtida underhåll lika med låga kostnader. Ett fönster som inte går att öppna genererar den bästa energieffektivitet. Det är viktigt vid fönster bytte att man väljer den typ av fönster som är bäst anpassad för huskonstruktionen, klimat zon, den geografiska riktningen på fönster positionen mm. I dag finns det smarta fönster som har tekniska finesser som genererar ett bra energi besparande resultat.

Angående motioner. Om styrelsen inte bifogar motionen till dagordningen vid stämma så har man möjlighet att klandra stämman. Om du kan få med dig en minoritet av medlemmarna ="10% av medlemmarna som har rösträtt i föreningen" då har ni möjlighet att få tillstånd granskning av föreningen, extrastämmor och tredjepartsrevision. Detta kan styrelsen uppleva som besvärligt och förhoppnings vis så lyssnar dom på vad medlemmarna har för åsikter och idéer. Om man vill vara riktigt ihärdig/besvärlig så upprättar man 100 tals motioner till stämman, jag kan nästan garantera att an del av styrelse medlemmarna upplever detta som jobbigt.

Frågor.
Var motionen upptagen som en punkt på dagordningen vid stämman?
Viken motivering hade styrelsen till att inte ha någon kommentar angående motionen?

Avslutningsvis så skulle det vara trevligt om du fyller i din profil.:4:

totiki
2009-04-27, 11:33
Jag kan förstå att frågan om fönster kan vara kontroversiell.

Vi gjorde nyligen energideklarationen och ett av besparingsförslagen på energi var byte av fönster. Det visade sig att kostnaden för fönsterbyte var så stor att det skulle ta 116 år innan de skulle betala sig till nuvarande energipris.
Fönster som passar till husets utseende i övrigt kan vara svårt att få fram, kanske. Då blir kostnaden oftast ändå högre.
Har huset självdrag eller annan form av ventilation? Det kan också vara betydelsefullt att tänka på vid eventuellt fönsterbyte så inte huset blir för tätt med medföljande besvär av fukt o s v.

Styrelsen skall givetvis ändå ta din motion på allvar och utreda frågan och komma med en motivering till dess svar och handlande.
Ett bra sätt att göra medlemmarna obsevanta på problemet är att på stämman när motionen tas upp be om att få ordet och ha förtydligande och tala för varan. Detta kan leda till att stämman beslutar annorlunda än styrelsens förslag eller att frågan skall utredas på nytt av en arbetsgrupp.

eldaren
2009-04-27, 13:20
Det jag funderar är , om det finns någon underhållsplan för fastigheten. Det är styrelsens ansvar att tillse att ett underhållsplan för flera år fram finns och att planen skall följas. Styrelsens ansvar är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, ett planerad underhåll blir då en av de förutsättningar som möjligjör att styrelsen kan arbeta proaktivt och planera kommande nödvändiga utgifter. En motion som inlämnats enligt stadgarna, måste finnas med på stämman. Tyvärr verkar att du är ganska ensam, men om du lobbar och får med 10%, kan ni då kräva extra stämma.

MikHo
2009-04-27, 20:02
Det jag funderar är , om det finns någon underhållsplan för fastigheten. Det är styrelsens ansvar att tillse att ett underhållsplan för flera år fram finns och att planen skall följas.

Att tänka på är att inte följa underhållsplanen slaviskt "bara för att det står i underhållsplanen".
Underhållsplanen ligger till grund för framtida behov av renoveringar, dessa kan skjutas fram eller tillbaka i tiden beroende på fastighetens status.