handdator

Visa fullständig version : Tankar inför HSB Malmös stämma med början den 25 april


Holger
2009-04-21, 11:47
Motionerna till HSB Malmös årsstämma är tydligen topphemligt material med tanke på det sätt som motionerna finns att tillgå för medlemmarna. Som medlem får du ta dig ner till medlemscentret för att där få läsa motionerna och andra handlingar.
Kan du inte detta av olika skäl så får du alltså ingen tillgång till dessa.

För att få del av motionerna så gäller det att du kan komma över den CD som innehåller en del handlingar men framförallt årets motioner.

Sen är ju förklaringen att det skulle handla om miljön och att materialet var för stort så oerhört dålig att man inte tror att det är sant. Men det är dessvärre så.

Årsredovisningen är däremot i fyrfärg och med massor av bilder bland annat på HSB Malmös VD och där handlar det inte om miljö eller pengar inte.

Finns det någon organisation som så flagrant misshandlar sina medlemmar som HSB Malmö ?

Admin
2009-04-21, 15:05
Ja, sedan HSB Malmös årsstämma 2008 har öppenheten minskat radikalt inom HSB Malmö.

Det är de antidemokratiska krafterna som tagit över. Som jag påpekat tidigare - vilket jag fortfarande står fast vid - så kan HSB Malmös styrelse tyvärr inte beskrivas på annat sätt än bestående av ett tråkig samling rena rättshaverister.

HSB Malmös styrelse missbrukar regelverket på ett skrämmande sätt, och de har i rent egenintresse redan saboterat HSB Malmös årsstämma 2009 på alla sätt som är möjliga.

Valberedningen bryr sig som vanligt inte det minsta och fullmäktige lär inte reagera på denna styrelses sanslösa beteende. Denna sorgliga styrelse kommer att få sitta kvar även efter årsstämman 2009.

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Vad gäller HSB:s kod för föreningsstyrning så har HSB Riksförbund valt att försöka ta bort själva innehållet i denna kod så mycket som möjligt, och i stället göra om den till en reklambroschyr. Det är i och för sig ganska passande, för i övrigt fyller denna kod inte mycket funktion.

Jämför "reklambroschyren";
HSB:s kod för föreningsstyrning med förslag till stadgar för HSB Riksförbund (http://hotpot.se/HSB2008/12_HSBs_Kod.pdf) - PDF
(fullproppad med fullständigt meningslösa bilder som inte tillför något för någon)

med hur koden borde ha utformats;
HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/hsb-kod-foer-foereningsstyrning.htm)

När HSB Malmö nu - ovanpå allt annat - väljer att dölja motionerna för medlemmarna (som vanligt i rent egenintresse, och inte av någon annan anledning) så är det bara medlemmarna som drabbas.

Dock kommer HSB Malmö inte lyckas i sitt uppsåt, utan allt som HSB försöker dölja kommer att läggas ut här i stället.

Goran
2009-04-22, 16:53
Ständigt denne leende Michael Carlsson VD i HSB Malmö på bilder i alla möjliga och omöjliga sammanhang i publikationer från HSB Malmö. Nu senast i årsredovisningen.

Men är det så konstigt att han ler, vem skulle inte ha gjort det med den lönen.
Det hade för de flesta räckt med hälften för att skrattande ta sig till banken vid varje månadsslut.

Men är det dessa bilder som medlemmar i HSB Malmö vill ha i en årsredovisning. Svar NEJ !

Är det inte siffror som visar hur verksamheten fungerar och till vilka kostnader ? Självklart är det så.

Vilken fullmäktigeledamot kommer att reagera på stämman ? Det blir spännande att se. Fast blir det så spännande-finns tomten ?

Fredde
2009-04-23, 14:03
Det första som möter en när man läser motionerna är en motion från Åke Persson som vill att man ska sätta ett maxantal motioner för medlemmar men för fullmäktigeledamöter ska det vara fritt fram. Otroligt !
Naturligtvis är herr Persson fullmäktige. Tala om att tala i egen sak.
Sen är det också så att detta strider mot lagen om ekonomiska föreningar men det är ingenting som bekymrar herr Persson.
Något bekymmer ser han inte heller när det gäller vad som står i HSB Malmös stadgar.

Det som däremot blir bekymmersamt om inte för herr Persson så för fullmäktigeledamöter som ska ta ställning till att han är nominerad till revisor i HSB Malmö.

Tänk en organisation med en revisor som varken bryr sig om stadgar eller lagar. Valet av revisorer på stämman blir en höjdare.

stephan
2009-04-23, 15:05
Ja det är en av de vidrigaste motioner som skrivits till en HSB stämma?
Att ta bort demokratin.

Att han också är nomeinerad till revisor säger allt om valbereningen.

MEN DET ÄR KLART HSB BARA ÄLSKAAAAAAR SÅNA SOM HERR PERSSON.

HADE DE FÅTT SIN VILJA FRAM SKULLE HELA FULLMÄKTIGE BESTÅ AV PERSSONS.:3:

Admin
2009-04-23, 15:15
Ja, "Har-du-lärt-dig-något-nu"-mannen, Åke Persson, talar verkligen inte för medlemmarnas bästa.

Motionen
Motion Åke Persson - Begränsa motionsrätten (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/01_Motion_Ake_Persson_begransa_motionsratten.pdf)
visar hur illa ställt det är bland fullmäktige.

Om inte fullmäktigeledamöterna tydligt visar sin avsky på stämman över sådant beteende från fullmäktigeledamöterna så visar det bara att även övriga fullmäktigeledamöter är av samma skrot och korn.

Vi får se hur det blir med detta.

Vad gäller hans nominering till revisor så kan man bara hoppas att det i stället väljs någon som arbetar för medlemmarna. i stället för sitt eget personliga bästa.

Holger
2009-04-24, 18:17
Styrelsen i HSB Malmö har avslagit i det närmaste 100 % av inlämnade motioner !!!
Tänk att en organisation har en sådan formidabel styrelse att inga av de förslag till förbättringar eller förändringar som motionerna innebär i många fall är något som den självgoda styrelsen bryr sig om. Vad säger fullmäktigeledamöterna om detta ?
Svar ges på stämman med början imorgon. Intressant !

Sen är det intressant att en styrelseledamot i den sittande styrelsen utmanar nuvarande ordföranden om posten som ordförande.
Av vilken anledning gör han det ? Också detta svar kommer att ges på stämman. Intressant !

Till ordförande kandiderar också en före detta styrelseledamot som vid förra årets stämma inte fick något som helst stöd som kandidat till styrelsen vid detta tillfälle. Vad har han att tillföra som ordförande i HSB Malmö om han blir vald ?
Även detta svar kommer förhoppningsvis vid stämman imorgon. Intressant

stephan
2009-04-24, 20:56
Inga HSB medlemmar som känner några bönder som kan avvara lite dynga och fylla upp gatan utanför stämmolokalen imorgon?

Så gör de i Frankrike när de protetserar mot "övermakten".

Men i Sverige daltas det...

Lycka till ni medlemmar som går på stämman imorgon.

Admin
2009-04-24, 21:53
Jo, denna helg blir intressant.
HSB Malmös styrelse har inte "i det närmaste" avslagit 100 % av motionerna, utan denna styrelse har faktiskt avslagit 100%, alltså i praktiken även Åke Perssons motion där styrelsen gav ett bifall som inte betyder något i praktiken.

Alltså noll bifall till runt 1.000 yrkanden.
Med tanke på att det tidigare skrivits 1-2 motioner per i snitt så kan alla förstå att om det skulle fungerat som tidigare så hade det tagit några sekler innan alla upptäckt hur illa styrelsen sköter sitt uppdrag.

Fullmäktigeledamöterna har en möjlighet att visa sitt missnöje med styrelsens oansvariga beteende och till synes totala okunskap om verksamheten.

Vi får hoppas att inte även HSB Malmös årsstämma 2009 måste klandras, utan att styrelse och fullmäktige klarar att följa lagen denna gång.

Men viktigast av allt är att om inte fullmäktigeledamöterna unisont talar om för styrelsen på skarpen att styrelsen inte får misshandla motioner på det sätt som styrelsen gjort så är detta det slutgiltiga beviset på att fullmäktige inte arbetar för medlemmarna, utan att dessa fullmäktige bara ser till eget personliga bästa!

stephan
2009-04-25, 08:37
Håller HSB med en lap top till fullmäktigeledamöterna på dagens stämma?

Annars känns det som det skulle vara svårt att hänga med, man vill ju gärna ha förslagen framför sig när man går till beslut.