handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd


Admin
2008-04-25, 10:10
Pga det katastrofalt dåliga arbete som valberedningen i HSB Malmö gjort så är det helt och hållet uteslutet att val kan genomföras i morgon på HSB Malmös årsstämma. Stämman måste ajourneras och jag har nu från olika håll hört att detta också är just vad ett antal fullmäktigeledamöter kommer att kräva.

Först måste en ny valberedning utses. Därefter kommer dagens styrelse att få sitta kvar under maximalt den period som kan gå till dess att den ajournerade stämman måste återupptas (2 månader). Dvs en ny stämma måste hållas före midsommarafton.

Fullmäktige har inget alternativ till att ajournera stämman pga valet. Detta eftersom fullmäktige annars skulle tvingas rösta "i blindo", och det är inte precis att se till medlemmarnas bästa (vilket såväl styrelse som fullmäktige har en uttalad skyldighet till enligt stadgar/lag).

Parallellt med detta så måste naturligtvis alla ev. utbetalade pengar till dagens valberedning återbetalas för perioden sedan förra årsstämman, och fullmäktige måste ta ställning till att utkräva ett skadestånd från valberedningen för den skada de ställt till med för HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Man kan bara hoppas att det är så mycket vett i valberedningen att de själva förstår att arvodet måste återbetalas, och att de gör detta utan att stämman ska behöva kräva det.