handdator

Visa fullständig version : Vattenskador upptäckt vid besiktning i badrum - Förening vill inte vänta!


bostadsrättsinnehavare
2009-04-20, 10:43
Man har vid besiktning upptäckt att några lägenheter i mitt hus har vattenskador i badrummen. Eftersom så vitt jag vet ingen besiktning har skett de senaste 10 åren är det högst troligt att skadorna har funnits i flera år.

Förening fixar rivning, upptorkning och bostadsrättshavare fixar ytskikt och kakel. Så långt är allt klart och vi är helt överens.

Problemet är att föreningen vill börja riva mitt badrum redan nu, innan att jag anlitat en firma som kan sätta kaklet. De firmor jag kontaktat har en väntetid på ungefär 2 månader innan de kan påbörja arbetet.

Om jag låter föreningen riva mitt badrum redan nu kan detta innebära att badrummet står obrukbart i 3 månader. Är det inte rimligt att kräva att firman som föreningen anlitar och den firma jag anlitar anpassar tiderna till varandra för att på så sätt minimera tiden badrummet är ur funktion?

Föreningen har nu hotat med handräckning om de inte får komma in i lägenheten.

totiki
2009-04-20, 10:53
Det vore väl bäst om ni kan samordna detta. Går det inte att tala med styrelsen för att finna en lösning?

Upptorkning med värmefläkt kan mycket väl ta en månad, i och för sig. Och då är det ju bara en månad det handlar om.

Blir det även fråga om att bila upp golv byta golvbrunn samt gjuta nytt golv, vilket förmodligen inte visar sig förrän arbetet startat, så ska det ju torka efter detta också. Då är det en eller två veckor det handlar om.

Prata med styrelsen, det kanske inte är någon ko på isen.