handdator

Visa fullständig version : Offerter i brf


Andy
2009-04-15, 23:48
Har en undran gällande offerter. Ska i vår förening anlägga markarbeten och RB tog då in olika offerter för detta. Via "privata" kontakter tog styrelsen in en offertförfrågan hos ett annat bolag, dock utan att fråga RB innan som är föreningens förvaltare, som var betydligt billigare än de som RB visat. Styrelsen tycker då givetvis att vi ska ta det billigaste alternativet. Detta får RB att gå i taket (för vad? att styrelen tagit eget initiativ?) och hotar med eller mindre att detta är olagligt. Kan förstå att RB är jäviga i frågan därför att de tar en procent av offerterna de tar fram och som vi sedan tar, denna provision går de ju miste om ifall vi skaffar egan offerter.

Men vad gäller? Är det inte tillåtet att styrelsen tar egna initiativ till offertföfrågningar??? Eller MÅSTE RB göra detta??

clabbe
2009-04-16, 06:24
Vad har föreningen för avtal med Riksbyggen? Det kan ge svar om Riksbyggen fått ensamrätt eller ska ha provision på kontraktssumman.

schrapet
2009-04-16, 08:33
..... (för vad? att styrelen tagit eget initiativ?) och hotar med eller mindre att detta är olagligt. ....

På vilket sätt skulle detta vara olagligt ?! Står det i Sveriges Rikes lag att man inte får begära in offert vid sidan om Riskbyggens vetskap!? För snart 10 år sedan sa min förening upp förvaltningsvtalen med RB. Styrelsen begärde in offert om ekonomisk förvaltning från Rb och andra förvaltare på orten. Givetvis var Rb dyrast så vi valde en annan förvaltare. Idag är föreningen sedan ett antal år tillbaka privat. På vilket sätt skall detta ha brutit mot någon lag ? Rb kör förståss med skrämselproppaganda utan laglig grund !! Om jag skulle ha fel i min ståndpunkt vad tycker då konkuransverket om det ?! :18:/SP

totiki
2009-04-16, 08:49
Fast Admin menar att när man har ett gällande förvaltningsavtal som ännu inte löpt ut, då kan avtalet vara skrivet så att Rb skall sköta upphandlingar med andra underleverantörer.
Jag måste dock säga att det är i sådana fall ett "monopolkontrakt" och borde ha en klausul som säger att det Rb upphandlar skall vara lägre än andras anbud. Och inget kan hindra föreningen att kontrollera att detta efterföljs. Avtalet får väl anses vara brutet ifall inte Rb kan efterleva sina löften eller åtaganden.

Se över ert avtal med Rb eller låt en jurist se över det. Sätt sedan lite press på dem eller byt leverantör av förvaltningen. Det går alltid att förhandla fram ett bättre avtal.

Dessutom är det just "privata kontakter" som är vitsen med att sköta förvaltningen själv. Hos medlemmarna i föreningen finns ett stort kontaktnät och kunskap på lokal nivå, som i många fall är bättre än det förvaltningsbolagen har. Det är korkat att inte utnyttja dessa fördelar. Därför skall valberedningen sköta sitt arbete, därför skall medlemmarna engagera sig mer i föreningen och bilda och ingå i arbetsgrupper. Det finns många årsavgifter som kan sänkas på detta viset i detta landet.
Passa på nu när det ekonomiska medvetandet höjs hos så många medlemmar. Tyvärr av tvingande skäl.

Francois
2009-04-16, 09:19
Så detta var ett nytt trick av Riksbyggen. De tar 1% för offertarbete (offertarbete brukade ingå i det fasta priset i vårt avtal med RB, för 2 år sedan). Sen tar RB 10%-12% för entreprenadpålägg när arbetet ska göras.

Som andra skrev i forumet, granska noga ert avtal med Riksbyggen. Det gjorde jag för 4 år sedan, och upptäckte konstigheter som liknade "grov stöld" (se http://www.hotpot.se/riksbyggen_forvaltning.htm).

Ni har i alla fall hittat en anledning att inte låta RB göra jobbet år er, för då kostar det för mycket.

I min förening har vi slutat köpa allt från RB, och vi sparar mycket pengar. Det gäller allt: arbete, försäkring, förvaltning, mm

Andy
2009-04-16, 12:57
Sköter ni den ekonomiska förvaltningen (bokföring, budget, bokslut) själva med?

Francois
2009-04-16, 13:32
Nej, MBF har fått vår ekonomisk förvaltning, kolla www.mbf.se . De är bra, mycket mer service inriktade än RB. Och billigare. De gör inte riktigt lika mycket som RB.
Teknisk förvaltning gör vi själva. Vi förstod inte vad detta var för nåt, "teknisk förvaltning", och nu när vi inte ha det, saknar vi inget, än så länge..

Andy
2009-04-16, 16:13
Nu bor jag i Skåne, så det ligger kanske inte så nära tillhands att anlita MBF. Hur gick ni tillväga för att lämna RB?

schrapet
2009-04-16, 17:17
Nu bor jag i Skåne, så det ligger kanske inte så nära tillhands att anlita MBF. Hur gick ni tillväga för att lämna RB?


Lite tips hittar du i detta inlägg (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=365&postcount=1). Jag kan kompletera att RB försöker givetvis på alla sätt försvåra uträde. T.ex. så låter man föreningar köpa upp fler andelar i RB och ser till att föreningar med mycket eget kapital lånar ut dessa till RB. Vill man gå ut riskerar föreningen att förlora utdelning på andelskapitalet under den tid man lämnat in sin utträdesbegäran tills föreningen återfår sitt andelskapital.:cool:/SP

Francois
2009-04-16, 23:43
Vi är i Tyresö, och MBF är i Västerås.
Men RB ekonomisk förvaltning är också i Västerås, i alla fall en del av den.

Hur har vi lämnat RB? Vi tog in anbud för ekonimisk förvaltning. RB vann inte den. Vi struntade i teknisk förvaltning. Nu orkar inte RB utse en representant i vår förening, trots att vi fortfarande är en RB-förening (vi är medlem är Rb-intresseförening).

Nån gång kanske vi tar steget att byta stadgar och verkligen lämna RB.

Andy
2009-04-17, 08:48
Tillbaka till offerterna. Är det nån som vet om det finns ngn lag om upphandlingar, och då menar jag inte "Lagen om offentlig upphandling" eftersom den inte kan vara tillämplig i vårt fall?

För det andra, vet nån om det finns stadgar hos RB som reglerar vad som gäller vid upphandlingar/offerter.

Enligt vår RB-repr. sm sitter i styrelsen så hade det kunnat bli "straffrättsliga påföljder" om man som vi "kohandlar" (vilket vi inte gort) och allt detta enligt någon lag om upphandling. Nu var personen ifråga "snäll" och såg mellan fingrarna den här gången...

Detta kommer inte jag att släppa förrän jag har fått svart på vitt från honom, men man vill gärna skaffa sig lite fast mark innan man konfronterar honom på allvar. Tomma hot har man inget för.

Tacksam för all hjälp!

Admin
2009-04-17, 09:41
Det finns ingen direkt lag för bostadsrättsföreningar avseende upphandlingar, och som alla förstår så medför det stora risker för alla bostadsrättshavare.

Ingen bostadsorganisation (varken Riksbyggen, HSB eller SBC) har någon form av regelverk för bostadsrättsföreningarnas upphandlingar (regelverk för upphandlingar skulle ju bl.a. innebära att bostadsorganisationerna helt plötsligt blir mer konkurrensutsatta).

Notera dessutom att alla brf:ar är autonoma enheter.

Det ligger helt uppenbart inte i bostadsorganisationernas intresse att styra upp detta så att medlemmarna i en brf kan sova lugnt om nätterna.

Det är upp till varje brf att stifta regelverk om detta.

Er riksbyggen-representant är en ko på hal is.
Styrelsen ska verka för medlemmarnas bästa, och det kan endast bli straffrättsliga påföljder om styrelsen inte följer sin vårdplikt, dvs om styrelsen orsakar medlemmarna onödigt höga kostnader.

Bostadsorganisationerna ljuger alla gärna för medlemmar och styrelser på det sätt som du nu blivit utsatt för.
Detta lyckas de med så länge man inte ifrågasätter något (och det görs på tok för sällan i styrelser).

Om ni i er brf sedan skrivit under något speciellt avtal med Riksbyggen om detta kan jag däremot naturligtvis inte svara på.

totiki
2009-04-17, 11:00
Läs det finstilta.
Kolla samtidigt hur bindningen ser ut, nuförtiden är det vanligt med negativ avtalsbindning. Det innebär att ert avtal förlängs automatiskt ifall ni inte säger upp det ett antal månader i förväg. Ofta med en procentuell uppräkning för varje ny bindningsperiod.
Det bör ni faktiskt gå i genom alla edra avtal för. Det finns mycket pengar att tjäna på att göra ny upphandling inför varje ny avtalsperiod. Särskilt med försäkringsbolag, elleverantör, TV & Data och alla andra också faktiskt.

Bostadsrättsorganisationerna är att jämföra med någon sorts maffia eller annan beskyddarorganisation.

Trötter
2009-04-17, 12:03
När man anlitar en konsult (RB) för att göra en kostnadsutredning som skall föreligga ett normalt upphandlingsförfarande. Så är det avgörande hur detta avtal som upprättas mellan parterna reglerar förhållningssättet mellan parterna.

Det är helt i sin ordning att beställaren tar in sidoofferter som kan jämföras med konsultens underlag. Vid offert granskning så är det oerhört viktigt att ta in en tredje part för att bedöma underlagets innehåll, det är inte konsulten som skall öppna och granska innehållet i offerterna utan det är beställaren som skall granska underlaget tillsammans med konsulten.

Ett tips vid anlitande av konsulter är att när det upprättas offerter så skall dessa adresseras beställaren och inte konsulten.

Sen detta med val av entreprenör, det är alltid beställaren som bestämmer vilken entreprenör som skall anlitas och inte konsulten.

Om man är osäker i föreningen om hur ett avtal skall upprättas mellan parterna så kan man använda sig av mallar som ABK 96 enligt länken http://www.offentligkommers.se/monitor/Avtal/Kommersiella_villkor/Standardvillkor/abk96.pdf

Andy
2009-04-17, 14:44
Tackar Trötter,

Det kanske börjar klarna lite grann nu. Ska ändå be vår käre vän på RB att visa var han grundar sina påstående.

Då kanske RB har rätt i när de säger att vi handlat felaktigt iom att vi inte underrättade honom innan vi tog in egna offerter? Känns bara lite konstigt att man kan få skit för att vi försöker spara pengar till föreningen. Kan tilläggas att den offert vi tog in inte var på "Kalles buffel o båg" utan på en av de störta entreprenörna vi har i Sverige.

Får väl hem och lusläsa avtalet. Vet att vi har negativ avtalsbindning med RB, tyvär, och detta bör kanske ändras. Är relativt ny i styrelsen (<1år) så det är skönt att veta att det finns folk som man kan rådfråga (er).

Tack för all hjälp, kommer lägga ut svaret från RB här sen.

j.a
2009-04-17, 16:28
Innan ni har lämnat RB kan ni säkert lösa det den pragmatiska vägen. Dvs genom att utnyttja förvaltningsavtalet till er fördel.

Instruera RB att ta med er även "er" leverantör i deras upphandling, dvs kompletterad med denna. Ni vet på förhand att denna är billigast, sedan väljer ni denna - av RB - framlagda entreprenör.

totiki
2009-04-17, 17:00
Ja, det är också en väg.
Slutligen skall ni gå igenom alla offerter och verkligen jämföra dem emot varandra. Billigast är inte alltid bäst. Kolla alla referenser.

Vad det gäller referenser är de särskilt intressanta där problem uppstått och hur de lösts.