handdator

Visa fullständig version : Fukt i treglasfönster i brf - Ska föreningen eller jag betala nytt fönster?


Blunder
2009-04-15, 18:54
Jag har fått fukt i mitt treglasfönster. Vem ska betala ett nytt. Jag eller bostadsrättsföreningen?

Admin
2009-04-15, 19:04
Frågan är vad det står i stadgarna för din brf, men gissningsvis står det där att det är föreningen som ansvarar för dessa glas.

LIknande frågor har förekommit här tidigare;

Fönster

Fråga: Vår styrelse har beslutat att vissa ska få ljuddämpande glas inmonterade. Kan de, utan stämmobeslut, tvinga mig att montera detta mot min vilja?

Svar: Enligt HSB:s normalstadgar ansvarar föreningen för underhåll av fönstren i lägenheten, men själva glasen i fönstren och viss målning ska i bostadsrättshavaren stå för. Eftersom det ofta är praktiskt taget omöjligt att underhålla karm och båge utan att byta hela fönstret torde föreningens underhållsansvar medföra att föreningen har rätt att byta ut hela fönstret.

Det innebär att det är föreningen som underhållet och beslutar vilka fönster som ska finnas.

Föreningen kan alltså besluta om att fönstret ska förses med en tilläggsruta. Men du behöver inte själv montera denna glasruta, det är föreningens ansvar. När glasrutan är monterad övergår dock ansvaret för glaset på dig som bostadsrättshavare.

Samt;

Fönsterlister

Fråga:Jag köpte en nybyggd bostadsrätt för tio år sedan. Nu har jag sett att listerna runt fönstren är i dåligt skick. Vem betalar ett byte?

Svar: Enligt HSB:s normalstadgar ansvarar bostadsrättsföreningen för reparation och underhåll av karm och båge till fönster.

Tätningslister runt fönster är dock bostadsrättshavarens ansvar. Invändig målning av karm och båge samt mellan bågarna får du också själv utföra och bekosta. Samtidigt bestämmer du själv när det är dags att måla om och hur detta ska utföras så länge det sker fackmannamässigt sätt.

MikHo
2009-04-15, 21:12
Det beror även på omständigheterna under hur detta har uppkommit.
Om det har uppkommit genom skada som den boende har åsamkat blir den boende skyldig att åtgärda.

totiki
2009-04-15, 21:27
Är det någon garanti på fönstren som gäller?

Trötter
2009-04-17, 12:22
Lite fakta angående tre-glasfönster

Fukt i isolerglaskassetter kan uppstå om inte tillverkaren har monterat glaskassetterna i en ren och fuktfri miljö, att limmet som binder samman rutorna inte har förts på så att det täcker hala vägen runt eller att det har uppstått en läcka mellan rutorna. En del tillverkare använder sig av någon typ av gas som de fyller mellan rutorna för att inte luft skall vara kvar efter montaget och få en bättre isolering i rutan. Gaserna som användes brukar vara Argon eller Kväve.