handdator

Visa fullständig version : Brister hos fastighetsföretag - Helsingborgs Dagblad


Admin
2009-04-14, 20:01
När kontrollerna gjorde hos HSB i Landskrona och hos Saxtorp trädgård & fastighet framkom en hel del brister.
Arbetsmiljöverket kräver av båda företagen att de ska ta fram rutiner för att kunna undersöka arbetsförhållanden i verksamheten. Risker för sjukdom och olyckor ska bedömas. Det är viktigt att man vet vad, hur, när och vem som utför detta. Brister som uppkommer ska åtgärdas och det som inte går att ordna direkt ska skrivas upp i en handlingsplan.
HSB saknar skriftliga rutiner för hur nyanställda och vikarier informeras om vad de bör tänka på för att jobba säkert.
Båda företagen saknar en policy för trafiksäkerhet. Detta måste tas fram.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Helsingborgs Dagblad)... (http://hd.se/landskrona/2009/04/14/brister-hos-fastighetsfoeretag/)