handdator

Visa fullständig version : Stämmobeslut, bindande eller rådgivande?


Wasan
2009-04-09, 06:24
Regeringen i Sverige har ju vid några tillfällen anordnat folkomröstningar i viktiga frågor. Folket har sagt sitt och sedan kan politikerna ändå göra lite som dom vill :13: dvs den är endast rådgivande...

Om styrelsen i en bostadsrättsförening tar upp en fråga som har sådan dignitet att den kräver 2/3 majoritet vid omröstning på extra eller ordinarie stämma och en majoritet av medlemmarna röstar för det givna förslaget, är utfallet då rådgivande eller bindande för styrelsen?

När förslaget lades ville styrelsen naturligtvis att det skulle bifallas men eftersom det gått en tid och förutsättningar förändras så funderas det nu på alternativa lösningar därav frågan.

Tack på förhand till er som kan sånt här.

Admin
2009-04-09, 06:55
Stämman är föreningens högsta beslutande organ.
Det stämman bestämmer gäller alltid, och är aldrig rådgivande (i motsats till hur det fungerar vid Sveriges folkomröstningar).

Styrelsen har bara att utföra stämmans beslut och de enda gånger styrelsen har laglig rätt att ej följa stämmobeslut är;
- om stämmobeslutet bryter mot lag/stadgar
- stämmobeslutet ligger utanför styrelsens kompetensområde.

Stämmans beslut gäller alltså till dess att annat beslut tagits.

Har förutsättningarna ändrats måste styrelsen kalla till ny stämma och förklara dessa ändrade förutsättningar och varför nytt beslut måste tas.

j.a
2009-04-09, 12:51
Anledningen till att politikerna kan besluta annorlunda är att det i regeringsformen framgår att sådana folkomröstningar är rådgivande och inte bindande. Det är alltså meningen.

I lagen om ekonomiska föreningar (+BRL) framgår att stämmans beslut däremot är bindande.

stephan
2009-04-09, 13:32
Stämmobeslut bindande, YES, BUT SO WHAT?

VAD ÄR STRAFFET FÖR EN STYRELSE ATT STRUNTA I MEDLEMMARNAS ÖNSKAN?

Inget?, har någon styrelse blivit dömd någon gång?

Ej beviljad ansvarsfrihet kan väl ha hänt men är nog mycket sällsynt. Nästa steg att dessutom göra något mer åt ej beviljad ansvarsfrihet, är tämligen sällsynt.

För att backa till ansvarsfrihet, så är jag säker på att trots att styrelsen brutit mot det allra heligaste, det vill säga struntat i stämmobeslut, skall det mycket till för att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.

Varför är det på detta sätt? Jo ansvarsfrihet är ett starkt ord, och de flesta medlemmar som går på en stämma "tycker synd" om sin styrelse?.

Fel kan alla göra? etc.etc.

Jonte_1953
2009-04-23, 16:27
Admin skriver att styrelsen har laglig rätt att inte följa stämmans beslut i två fall. Jag är tveksam till att det förhåller sig så. Var i lagen står det?

Admin
2009-04-23, 17:44
Jag skrev att styrelsen inte behöver följa stämmans beslut i följande två fall;
- om stämmobeslutet bryter mot lag/stadgar
- stämmobeslutet ligger utanför styrelsens kompetensområde (t.ex. om stämman bestämmer att priset på mjölken i ICA-butiken ska sänkas med 1 krona litern).

Vad är det du är tveksam till?
Är det inte ganska givet att styrelsen inte kan följa stämmobeslut i ovanstående två fall?