handdator

Visa fullständig version : Revisionsarbete


stephan
2008-02-19, 16:23
Revisorers arbete.

En medlem i en bostadsrättsförening är kund hos den revisor föreningen anlitar.
De flesta revisorer verkar mer arbeta för styrelserna?
Även de är ju medlemmar, men jag anser nog att de också får ett extra skydd av revisorer.
Små fel som styrelser gör, rättas väl till med lite muntlig hjälp?

Men nu kommer det "pillimariska" ju mer en revisor "hjälper en styrelse" ju mer är han inne på "farligt vatten"?

Väduren hade fram till år 2004 som de flesta andra föreningar (HSB) BoRevision som externrevisor och en i föreningen boende medlem och suppleant.
År 2004 på stämman föreslog nuvarande ordföranden Bitte Sandebert Öhrling revisionsbyrå, vilket gjorde att Jonny Isaksson blev internrevisor.
Förslaget kom från första början från Vädurens förvaltare som övertygade Bitte att detta skulle vara bra.
Adex som är ett mindre förvaltningsbolag hade vid den tiden 4 andra föreningar. Revisorer där... Ja rätt gissat Öhrlings.
Inte nog med detta utan alla de föreningarna hade också samma antälld just, Jonny Isaksson.

Jag kommer här att göra en kalender med början av senaste skrivning först och sedan lägga på bakåt i tiden.
Jag hoppas ni orkar läsa detta för det är läsvärt.
Skulle Sverker i plus ta tag i detta fall skulle dett hamna i soptunnan, är jag helt övertygad om.

Det blir nog lite svårt att "hänga med" i början då breven bygger på tidigare brev de fått, men den som orkar läsa kommer nog att inse att revisorer, inte arbetar för medlemmarna.

20080302
Till detta brev medföljer till adressaterna följsedlar till fakturor som så uppenbart lurat medlemmarna på föreningens ekonomi.

NI BESTÄMMER NÄR VI SKA AVSLUTA DETTA!!!!!!

Eftersom brf väduren har begåvats med en ordförande som vill lära sig att attestera fakturor rätt enligt egen skrivning på tidigare sänd faktura, så ska jag hjälpa till att visa hur man kollar en följesedel.
Eftersom jag är en medlem som står på medlemmarnas sida tar jag ingen betalning för lektionen, och hoppas att dagens firmatecknare kanske lär sig hur det i alla fall inte skall gå till.

Denna följesedel är en av cirka 100 som modulbygg med Tonys "mycket goda hjälp" fick utbetalning för.
Starkt bidragande var ju också Bitte sandebert som undertecknade fakturorna och förhoppningsvis kollade följesedlarna. ??????
OBS Inte ett enda av dessa arbeten var styrelsens beslut. Kan inte nämnas nog ofta?
OBS Den ensamma firmatecknaren Bitte Sandebert ställde aldrig en fråga till styrelsen om dessa arbeten. (Det "gulliga" poparet satt ofta inom reglad glasdörr på expeditionen) Hur dum var jag inte då som inte anade att det var "affärer" som diskuterades bakom glaset. Nu vet jag bättre.

Fakta följesedalr som är så långt ifrån fakta på utförda arbeten men kan tänka sig.
2 veckors arbeten enligt följesedlar.
Kostnaden för medlemmarna dessa 2 veckor är inklusive moms 1 970 450kr. (HUH måste jag kommentera detta med)

Antal arbetstimmar = 704 delar man detta med 8 timmars arbetsdag blir det 11 arbetare per dag dessa 2 veckor. Modulbygg var ett enmansföretag vid denna tid. Det var en anställd som gjorde all elsanering. Som senare fick sparken.

VVS-Spolning som styrelsen "lovade" på senaste stämman inte hade utförts av annan entreprenör än den som väduren har avtal med framgår tydligt här att styrelsen "inte visste" om detta. för styrelsen ljuger väl inte?

Materialkostnader vvs-ventiler. (mycket tjatande om detta tidigare av mig)
134st.
1700kr stycket gör med moms 2125kr stycket.
+ vvs material 69 800kr som ej är ventiler?
Står inget om det, men skall nog vara ytterligare 41 ventiler?
Summa material ventiler blir i alla fall för dessa 2 veckor inkl.moms 371 875kr.
Arbetskostnaderna för ventilbyten för dessa 2 veckor är 136 000kr inkl.moms
Summa ventilbyten dessa veckor 507 875kr.

Avseende ventilbyten ser det ut så här på ytterligare 20 följesedlar vilket gjorde att ventilbytena kostade 5 500 000kr.år 2004. Detta gällde ventilbyten i 3 höghus,

2005 gjorde Morabergs rör 2 höghus till, här har jag ingen aning om vad dessa kostade.

2006/7 Gjorde Morabergs rör ytterligare ventilbyten i 2 höghus. Stenbockens gata. Nu i egen regi. dessa 2 höghus ventilbyten med exakt samma ventiler betalade väduren 145 000kr för.
En uppgift som styrelsen skrev i Vi i Väduren efter att stämman ställt frågan vad ventilbyten på Stenbockens gata kostade.
Detta kallar jag galopperande deflation?
Än en gång skriver jag också och informerar styrelsen att 95% av alla ventiler är enkla ventiler som vid köp av en kostar cirka 200kr.
Enda förklaringen jag godtar är att Tony hjälpt Väduren med framtida investering= ventilerna är speciella och tillverkade i silver?

Vattenskadan som kostade föreningens medlemmar
1 241 000kr finns här med i olika poster.
Eftersom jag har skrivet tidigare till er i detalj att bara vattenskadan var svindleri med ovan summa minus 75 000kr som föräkringsbolaget återbetalade till föreningen nämner jag bara här att det systematiska "myglet" framgår om man tänker efter lite?
För är det inte så Christer och Jonny att just vattenskador bör faktureras på enskilda fakturor så dels ni kan "hänga med" men framförallt att försäkringsbolaget inte skall behöva "plocka ur vattenskadorkostnader" bland 10talet andra föreningsarbeten på samma faktura.?

Tänk Bitte om du hade fått lära dig något av Tony när du skrev på dessa fakturor med bilagda följesedlar (vilket jag altså inte tror du gjorde).
Då hade du vetat att man kan begära tillexempel att Modulbygg skall visa sina inköpsfakturor.
Som du förstår hade du aldrig fått se dessa, men då kanske i gengäld någon liten misstanke dykt upp. Tillexempel att man inte kan 5 dubbla priset på VVS-ventiler.
Och sist för idag men absolut inte minst.
TONY BODING: DU SOM UTGER DIG FÖR ATT HA ERFARENHET AV FÖRVALTNING, HUR KAN MAN SAKATTESTERA DESSA FAKTUROR MED SÅDANA HÄR FÖLJESEDLAR.
JAG OCH DU VET ANLEDNINGEN.

TYVÄRR FÖR VÄDURENS MEDLEMMAR VERKAR INGEN ANNAN BRY SIG.?

äR DET FÖR ATT JAG VARIT FÖR OTYDLIG, ELLER FÖR ATT DU VARIT SÅ SMART OCH UNDANHÅLLIT DET MESTA AV DETTA FÖR ANSVARIGA.

jAG TIDEN KOMMER ATT AVGÖRA DETTA?

fÖR MIN DEL FORTSÄTTER JAG FIGHTEN EFTERSOM JAG ÄR EN AV DE 2000 MÄNNISKOR DU SÅ AVSKYVÄRT LURAT.

De kan bara vara revisorerna Christer Weglin och Jonny Isaksson som inte reagerar på så här uppenbart manipulerade följesedlar???
Och en styrelse som inte vill veta av "svindleriet" av medlemmarnas pengar?

Hoppas verkligen jag får råd att visa alla medlemmar i väduren "hur det gick till"

sTEPHAN

För kännedom till ledamöterna i HSB Riksförbund

Till HSB:s Riksförbunds styrelseledamöter.

En anledning att jag skriver till er är att:
Jag kan inte undanhålla er fakta i det som kan vara största svindleriet i en HSB förening.

En annan anledning är att en arbetskamrat till er inom företaget skriver till mig och anser att skrivningar som dessa till förenings styrelse och revisorer är SPAM.

En tredje anledning är att en annan arbetskamrat till er måste ha vetat om detta svindleri utan att agerat.

En fjärde är att (även om BoRevision numera är självständigt?) inte besvarar brev av denna kaliber.

Om nu HSB är en kooperation och jag är en del av detta som medlem, bör ni kanske agera på något sätt?

Er tidigare motivering att Riksförbundet inte kan gå in och agera i en "enskild förening" tycker jag är nonsens.

Det finns sätt att få slut på detta. Och ni är de som klara av detta är jag säker på.

I detta fall representerar jag cirka 1000 "lurade" HSB medlemmar.

Ni kan göra något för dessa?

med hälsning.

Stephan Sundling


Brev till brf vädurens revisorer jonny Isaksson Öhrlings och Christer Weglin BoRevision den 28 februari 2008
Inte ens detta kommer jag att få livstecken på från revisorerna.??
Vädurens styrelse svarar inte på på frågan om nya stadgarna som beslutades om på senaste stämman är antagna.
Eftersom styrelsen redan infört att motioner skall vara styrelsen tillhanda en månad tidigare än enligt de gamla stadgarna så bör väl nya stadgar gälla?

Ni kan väl "tipsa styrelsen i väduren" att offentliggöra att nya stadgar gäller?

Även om det tar lite tid att trycka upp dom för utdelning, så vore det på sin plats att tillexempel på anslagstavlor tala om att nya stadgarna finns att ta del av på föreningsexpeditionen.

Stephan medlem i brf Väduren, som har BoRevision och Öhrlings som revisorer.


20080224

Brev till brf vädurens revisorer jonny Isaksson Öhrlings och Christer Weglin BoRevision

Den som "tiger håller med" är ett slående ordspråk i ärendet Väduren.
"Väduren en bostadsrättsförening som systematiskt tömts på medlemmarnas pengar".

För mig råder inga tvivel om att ni vet om vad som hänt.
Ni är ju siffermänniskor och förstår mycket väl att Modulbyggs arbeten i Väduren för 20 000 000kr.
(varav ni i alla fall nu fått en detaljredovisning i entreprenaden elsanering 840 000kr =en knapp tjugondel av allt) är lurendrejerier mot medlemmarna.

Jag har alltid varit dålig på att strukturera, men jag lär mig vartefter jag håller på med detta.

Nu är läget desperation, (kanske var brevet från HSB.ledamoten att min information till styrelser och revisorer är spam, som utlyste att ""nu skiter jag vad som händer"") vilket kommer att medföra olägenheter för många.
Kanske för mig själv också är jag klart medveten om.

Men alternativet är att vara en av de få som vet om denna "tömning" av föreningens ekonomi med det samvete som därmed gnager hela tiden. Eller agera med de möjligheter jag har, när revisorer och styrelsen inte tar detta till sig.

Sanningen har ingen blivit "dömd" för tidigare vad jag vet?

Ni vet också hur svårt det är/har varit att få ut "mitt" på en stämma. Det var nära spå senaste stämman med bara 3 rösters favör för ansvarsfrihet för en av huvudfigurerna i detta Bitte Sandebert.
Den som ensam skrivit på alla fakturor, för de av Tony/Adex alla beställda arbetena utan styrelsebeslut.

Även om det är på gränsen att ruinera mig att dela ut alla fakta på ett mer lättförståligt sätt för medlemmarna än vad som är fallet med att tillexempel skriva en motion om detta kommer så att ske innan nästa stämma.

Idag är det lätt att också skriva "insändare" till all Sveriges tidningar.
Kan jag hoppas att någon av dessa blir intresserade av rubriken.
"Bostadsrättsföreningen som systematiskt tömdes på medlemmarnas pengar".

Om så är fallet och någon vill skriva om detta så lättar det mitt samvete?

Jag vet inte heller om jag kan få hjälp att anmäla er till revisionsnämnden någonstans utan att ta av mina "sista besparningar" i ett så här komlicerat fall?
Det är ju inga "dunungar" som lyckats få Vädurens medlemmar att betala 20 miljoner för uppskattningsvis 5-10 miljonersarbeten.

OBS att uppskattningen 5-10 miljoner handlar om vad som är gjort i föreningen. Ser man på sättet att "om styrelsen hade bestämt" så skulle minst hälften av dessa arbeten aldrig gjorts.
Man byter inte armaturer i trapphus efter 6 år.
Man byter aldrig eluttag som inte har någon funktion.
Man sätter inte in säkerhetsdörrar i barnvagnsrum i en förening som aldrig har inbrott., dessutom är väggarna runt säkerhetsdörrarna av gips, vilket gör att dörren står kvar men väggarna rasar om någon vill in.
Man byter inte tvättmaskiner för 3 miljoner vart sjätte år.
Man renoverar inte lokaler för någon miljon utan styrelse/stämmobeslut.
Och kanske det värsta, man byter inte VVS:ventiler för 5 500 000kr på ett bräde och utan styrelsebeslut?????????????

Stephan

NY 20080221
Till revisorerna Christer Weglin och jonny Isaksson.
För kännedom till Nils Andersson (berörd)
Fetstil är inlagt idag. Några nya fakta som klargjorts.
Det går inte att lägga in fetstil, såovan gäller ( ):erna

På dagen ett år sedan ni fick följande frågor från mig.
Ni måste ha världens längsta latent?

"Förvaltarmisstag ?
Vilken av följande åtgärder är brott mot huvudman?

Vädurens förvaltarens bedrifter:

1.Ej rapportera en vattenskada genom 3 lägenheter. kostnad för medlemmarna cirka 1,000 000kr,(skall vara cirka 1 400 000kr då fler fakturor "dykt upp") begärt och fått av försäkringsbolag 75 000kr (en boende skruvade bort radiatorerna, med tillstånd av förvaltningen..
2. Byta ventiler i 7 höghus för 6 miljoner. (skall vara
5 560 000kr) betala 2100kr per ventil även de som bara kostar 200kr st.(skall kompletteras med att detta är materialkosnad, totalen per ventil är närmare 10 000kr styck) Beställt utan styrelsebeslut.
3. Föreslå ett ventilationsarbete för cirka 10 miljoner, där förslagsgivaren Adex deltar under beslutet på styrelsemötet. Informerar om att rotavdrag kommer att fås trots att det går ut innan arbetet kan påbörjas.
(totalkostnaden skulle enligt Adex offert bli
2 000 000kr) (slutsumman som går att läsa i årsredovisningen blev 16 000 000kr)
4. Bytt 140 säkerhetsdörrar där vissa dörrar än idag hänger på en skör tråd. Inga styrelsebeslut ingen rapportering till styrelsen i annat forum än till Bitte som ensam skrivit under fakturorna de allra flesta fakturor efter det att tony konterat fakturorna.
Cirka 5 liknande fall finns där bevisen är lika klara med fakturor och allt.

I alla fall du Jonny har fått detta ganska klart informerat från mig. Kanke inte i den klartext jag med senaste bevisen kan framlägga. men om du bemödat dig kunde du ha ifrågasatt något?

Stephan Sundling
HSB:s bostadsrättsförening Väduren

20080218
Till revisorerna för brf Väduren:
christer.weglin@borevision.se
jonny.isaksson@se.pwc.com
"Vad tror ni egentligen? Att jag förfalskat alla fakturor och besvisningar ni får av mig? Nej så dumma är ni inte, utan självklart är det för att skydda era tidigare misstag, det behövs ingen större förståelse för att inse? Jag vill verkligen inte "förstöra" för väduren, men ni tvingar mig. Jag kommer inte att "ge mig" förrän minst Tony Boding och Bitte Sandebert ställts "till svar" för sina "bedrifter". Ni bör också vara klokare än att tro att detta är "överspelat" i och med att styrelsen fått ansvarsfrihet för detta av medlemmar som inte visste något, Jag tror många kommer att ändra sig när alla medlemmar får den fakta ni fått?
Stephan Sundling
medlem i Väduren och en av de som betalar för era tjänster."

En del av inläggen skriver jag till andra oftast styrelse, valberedning. Och sedan för kännedom till revisorerna.
20080215

"Vore det inte bättre att ta tjuren vid hornen?
För kännedom.

"När man söker förklaringar hur styrelseledamöter kan få bete nästan hur som helst mot medlemmar, ramlar det snabbt in i mina tankar förklaringen REVISORER.

En revision kostar 100 000kr om året när ett av Sveriges största revisionsbolag ÖHRLING har uppdraget i Väduren som internrevisor (10 000kr om en medlem i föreninegn, som är det vanligaste gör detta.
HSB som externrvisor tar för samma uppdrag (för det är väl samma?) cirka 15 000kr.
Nu till poängen, för 15 000kr kan man inte göra mycket?
Vilket betyder att branchen har och kommer tills något görs ha styrelseledamöter som inte granskas.

Det skall otroligt mycket till förrän Borevision ens skriver en liten anmärkning.

Jag har nu till BoRevision i 3 år lagt fram så mycket bevis på oegentligheter som skett i Väduren, utan att de ens kontaktat mig som medlem i en brf.förening.

Slutresultat: de har tryckt på kanppen "ingen mer information från Stephan är välkommen till företaget.
Det vill säga all mail blir "mail tillbaka".
Varför söker man utomjordingar i universum när de finns på vår planet i form av revisorer.?"

stephan
2008-03-31, 09:12
I Sverige utanför HSB:världen kommer alla revisor till stämmorna?

NÄR SYNTES EN REVISOR FRÅN BOREVISION PÅ EN STÄMMA I EN BRFFÖRENING DE HAR UPPDRAG I???????

"HSB med 3.900 bostadsrättsföreningar med 535.316 medlemmar"

stephan
2008-10-10, 08:45
Läser en gammal insändare ur Sydsvenskan.

Mycket av det onda i HSB:s bostadsrättsföreningar handlar om detta.
Att HSB i alla tider kunnat revidera "sina" bostadsrättsföreningar har medfört att så mycket "skit" runnit igenom.

I vilken annan branch kan icke revisorer, revidera?
I vilken annan branch kan företag revidera egna anställda, HSB:s representanter i styrelser?

Någon som tror att det är annorlunda sedan de som var chefer i HSB:s BoRevision på pappret tog över BoRevision?


"På Borevision i Malmö arbetar i dag ett tiotal personer. Ingen av dem är revisor. Trots detta reviderar de räkenskaperna för en lång rad HSB-bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar är nämligen inte skyldiga att använda godkända eller auktoriserade revisorer. Enligt HSB:s riksorganisations stadgar ska Borevision ansvara för revisionen i HSB-föreningarna runtom i landet."

stephan
2008-10-27, 16:00
http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/artikel_438381.e24

Något måste göras för medlemmarna i HSB föreningar.

Får det verkligen gå till som i detta fallet???

Det kusliga i detta är att samma HSB ledamot och samma revisor låter liknande (fast mycket mer ekonomi) ske i brf Väduren.

Föreningen hade ingen internrevisor.
Lars Göran Pettersson BoRevision som jag uppskattar har revisionsuppdrag i 50 HSB föreningar? agerar inte förrän blixten slår ner.

Hur kan HSB få ha förvaltning, styrelseldamöter som revideras av BoRevision?????

Är det underligt att det måste till blixtnedslag för att revisorerna skall agera???

stephan
2008-10-30, 09:48
Efter en revisionsrapport står följande som en revisorsanmärkning.

"Styrelsen har handlat i strid med foreningens stadgar,§37, genom att inte hänskjuta samtliga
beslut om underhåll och investeringar överstigande 500,000 kr till föreningsstämma Vi
bedömer dock att detta förhållande inte lett tilt att föreningen lidit skada och därmed påverkar
detta inte våra uttalanden ovan."

Alltså, revisorerna anser detta "brott mot stadgarna" som "lättvindigt".

Verkligheten var kanske annat?
på kommande årsmöte byttes styrelsen ut i sin helhet.

stephan
2008-11-11, 19:43
BoRevision :8: HSB = sant

Vanliga företag brukar "förnya" sig på ena eller andra sättet när något händer inom företaget.
Men inte Borevision inte. Det enda man kan se skillnaden nu mot att det var ett "dotterbolag" till HSB är att nu har man kurserna på Rhodos.

Var inte "omskrivningen" av ägandet av BoRevision, just en "omskrivning"?

För sanningen är att samma människor fortfarande inte svarar HSB-medlemmar på skrivna brev avseende revisionsfrågor.


Ekonomer ska till kurs på Rhodos, genom BoRevision.

Jag funderar på vilka man vänder sig till?

http://www.borevision.se/utbildning/BoRev_Rhodos.pdf

stephan
2008-11-15, 19:52
Hur det blir när medlemmarna är ointresserade och inte vill inse sanningen.

År 2004 valdes en ny ordförande efter underteckand juni 2004.
Genom en ogiltig sluten röstning.
Nästa konstituering av styrelsen blev denne ordförande "nerputtad" till ledamot. Året därpå föreslogs han av valberedningen bli suppleant, vilket han avstod. På kommande stämma stämma väljs han in som revisor.

LÄMPLIGT???

Fakta

http://vaduren.se/default.asp?rID=1063

Klicka på årsredovisning 2004, se not 14 pågående arbeten för över 10 miljoner. I styrelseprotokoll finns beslutsunderlag för 470 000kr??????

Samtliga arbeten "utfördes" under sista halvåret 2004, med den nya ordföranden "vid spakarna". Nuvarande internrevisor för föreningen.
90% av arbetena fakturerades av samme entreprenör, som året innan hade en omsättning av 254 000kr.
Hade nog gått en kurs i faktureringskonsten?

Nu kommer konkursutlåtandet för denne entreprenör och hans samarbete med föreningens förvaltare.

"Genom Adexs förmedling har konkursbolaget kunnat utföra arbeten i större omfattning. Konkursbolaget har fakturerat föreningen med stora belopp utan att arbetet utförts, eller med belopp som inte står i överensstämmande med faktiskt utfört arbetet"

Efter sakattest av förvaltaren skrev nuvarande ordförande på alla fakturor ensam. Trots konstitueringens beslut att 2 firmatecknare i förening skall attestera fakturor över 50 000kr. Nuvarande revisorn var också firmatecknare.

Inte ett ord om dessa arbeten finns omnämnda i styrelseprotokoll.

Listan på alla som vet om detta förfarande går från HSB:s Riksförbunds Kenth-Olof Stiegh, genom hela HSB Stockholms styrelse, chefsjurister m.fl. vidare till hela BoRevisions styrelse, föreningens andra revisor Jonny Isaksson från Öhrlings och sist men inte minst alla nya styrelseldamöter där nu bara nuvarande ordföranden är kvar från tiden "det begav sig".
Samt då den nyvalde revisorn.

Största "bluffen" vvs installationer 5 596 000kr.
Samma arbete med nästan lika stor omfattning kostade året efter 180 000kr.

Avslutar detta med ett citat från nuvarande revisor någon månad innan han blev revisor.

"konkursbolaget" gjorde i alla fall ett bra arbete, uppsättning av sandlådor och staket runt lekplatser"

Rena lekstugan?

stephan
2008-11-30, 14:16
Är det lämpligt att den föreningsvalda revisorn även sitter i valberedningen?

stephan
2009-07-17, 12:57
Var det 2 eller 3 år sedan Borevision förklarades "egna"?

Vad har hänt sedan dess? Inte ett jota. Samma personal, hemsidan ser exakt likadan ut som på HSB:s tid.

16 revisorer granskar 4000 bostadsrättsföreningar, = 250 stycken var.

Inte undra på att man inte "hittar" alla galenskaper som händer i HSB:s bostadsföreningar.

Undrar vad som skall till innan Borevision "fäller en styrelse".

Om det skulle hända kan man vara mycket säker på att HSB ledamöterna är väl skyddade.

stephan
2009-08-30, 22:51
Föreningen hade kräftfest i fredags. Som vanligt var det nästan lika många välbetalda funktionärer på plats som övriga medlemmar.
Kanske har sin förklaring med att man från tidigare delat ut nästan så många kräftor man ville ha till att plötsligt gå över till att ransonera antalet till 5 kräftor????

Vad jag erfarit får varje funktionär cirka 2000kr för att stå och dela ut dessa tallrikar med några kräftor på, någon annan grillar korv, eller kokar kaffe.

När festen tar slut ser man funktionärerna gå hem med sina vagnar eller stora påsar med "överblivet".

Nu till det jag tycker är mycket olämpligt, nämligen att en av funktionärerna är föreningens internrevisor.

Passar det sig att föreningsvalda revisor uppbär lön som det är styrelsen som verkställer??????

stephan
2009-09-23, 15:38
Vad bör en revisor kosta och hur många föreningar klarar en revisor att handa?
Brf har 3 revisorer. Intern 1 Jonny Isaksson arbetar åt Öhrlings men är numera vald som enskild revisor??? kostar cirka 100 000kr om året, intern 2 kostar 15 000kr och HSB:s revisor genom BoRevision kostar 10 000kr

Vad gör de för olika revisionsinsatser?
Jag Gogglade på BoRevisions revisor och hittade att han sitter som revisor i 40 föreningar. Då skall man nog lägga till det dubbla då det knappast är hälften av HSB-föreningarna som lägger ut sin årsredovisning på nätet?

Tänk om BoRevision skulle ta normalt revisionsarvode, då skulle en revisor i BoRevision dra in cirka 5 miljoner om året?

Revisor
Hans Kypengren
BoRevision (HSB)

Brf Aspnäs Brf SlalombackenBrf Liljan Brf Arkaden Brf Tellusborg Brf Pålsundet Brf Pinjen
Brf Skuru Brf Östergården Brf Skördemanne Brf Blåkulla Brf Husby Brf Sjöhästen Brf SpåretBrf MontörenBrf KannanBrfBrf HaubitsenBrf Armefördelningen 2Brf SländanBrf KalkonenBrf HusbyBrf GranenBrf PäronetBrfFågelbroBrfJakobBrf SmedbyBrf OljanBrf BeckasinenBrf OffergärdenBrf Runö gårdBrf GökenBrf KolarängenBrf SagoängenBrf ÄlvsjöbadetBrf Väduren 15Brf Jupiter
Bränneriet Stockholm, valberedare

clabbe
2009-09-23, 16:15
Det låter dyrt. Jag har exempel på industriföretag med 150 mkr i omsättning där revisionen kostar 70-80 tkr.

Varför ha 3 revisorer? Hur kan internrevisor kosta 15 tkr?
Ta in offerter från andra revisorer för sådär dyrt ska det inte behöva vara.

totiki
2009-09-23, 16:34
Vad bör en revisor kosta och hur många föreningar klarar en revisor att handa?
Brf har 3 revisorer. Intern 1 Jonny Isaksson arbetar åt Öhrlings men är numera vald som enskild revisor??? kostar cirka 100 000kr om året[/B], intern 2 kostar 15 000kr och HSB:s revisor genom BoRevision kostar 10 000kr

Vad gör de för olika revisionsinsatser?

Det var ju kul. Hur kan han vara enskild om ni har två? Menar du auktoriserad?
En tio femton stycken till det priset borde vara gränsen, annars tjänar han mer än vad som är brukligt för välbetalda revisorer.

Med er stora förening har nog Jonny fullt upp med att kolla att bokföringen går rätt till. Rätta fel införda belopp och konton, kolla reskontra m m. det skall ju stämma när han gör årsredovisningen till slut. Jag antar att det är en hel del transaktioner i Väduren. Priset är nog satt med grundval av föreningens årsomsättning. Det finns säkert andra som kan göra samma sak till ett bättre pris.

Intern 2. Bör väl vara en som kollar attesteringar och liknande som utförs av styrelsen. Ni har väl ett förvaltningsbolag som sköter det administrativa i övrigt. Utöver det kan denne kanske tillse att föreningen sköter andra åtaganden på ett exemplariskt sätt (ja, inte i dina ögon utan i årsstämmans ögon).

stephan
2009-09-23, 18:28
Svar till Totiki
Det var ju kul. Hur kan han vara enskild om ni har två? Menar du auktoriserad?
Ja tidigare har stämman valt Öhrlings Revisionsbyrå som internrevisor, men i år valde stämman Namnet Jonny Isaksson (så klart reservation från mig)
Med er stora förening har nog Jonny fullt upp med att kolla att bokföringen går rätt till. Rätta fel införda belopp och konton, kolla reskontra m m. det skall ju stämma när han gör årsredovisningen till slut. Jag antar att det är en hel del transaktioner i Väduren. Priset är nog satt med grundval av föreningens årsomsättning. Det finns säkert andra som kan göra samma sak till ett bättre pris.
Han gör inte ett jota av det du skriver, det gör förvaltaren ADEX (som såklsrt har samma revisor för sitt företag. Det är förvaltaren Adex som fixat så att väduren har just denne revisor)
Intern 2. Bör väl vara en som kollar attesteringar och liknande som utförs av styrelsen. Ni har väl ett förvaltningsbolag som sköter det administrativa i övrigt. Utöver det kan denne kanske tillse att föreningen sköter andra åtaganden på ett exemplariskt sätt (ja, inte i dina ögon utan i årsstämmans ögon).
Intern 2 är f.d ordföranden som lyckades med konststycket att låta förvaltaren ADEX beställa arbeten för 20 miljoner utan att styrelsen tog ett enda beslut om något av arbetena.
Svar till Clabbe
Varför ha 3 revisorer? Hur kan internrevisor kosta 15 tkr? Det är väl vanligt att en i föreningen boende internrevisor är revisor och får ett arvode på cirka 15 000kr.Ta in offerter från andra revisorer för sådär dyrt ska det inte behöva vara.
Se svaret att Adex vill ha just denna revisor och han har ju lindat styrelsen runt sitt lillfinger.

totiki
2009-09-24, 10:40
Ja tidigare har stämman valt Öhrlings Revisionsbyrå som internrevisor, men i år valde stämman Namnet Jonny Isaksson (så klart reservation från mig)

Det förstod jag inte? Är Jonny också internrevisor? Vad har ni för officiell revisor för föreningen då och vad tar denne för betalt?

Han gör inte ett jota av det du skriver, det gör förvaltaren ADEX (som såklsrt har samma revisor för sitt företag. Det är förvaltaren Adex som fixat så att väduren har just denne revisor)

Det förstår jag inte heller? Förvaltaren får inte sköta revisorns jobb att kontrollera bokföringen. Förvaltaren får givetvis sköta bokföringen men just kontrollen skall revisorn sköta och det är då han rättar till de fel som blivit gjorda.

Intern 2. Bör väl vara en som kollar attesteringar och liknande som utförs av styrelsen. Ni har väl ett förvaltningsbolag som sköter det administrativa i övrigt. Utöver det kan denne kanske tillse att föreningen sköter andra åtaganden på ett exemplariskt sätt (ja, inte i dina ögon utan i årsstämmans ögon).
Intern 2 är f.d ordföranden som lyckades med konststycket att låta förvaltaren ADEX beställa arbeten för 20 miljoner utan att styrelsen tog ett enda beslut om något av arbetena.

Det var som ordförande han lyckades med det förstår jag, inte som internrevisor?
Man har förstått att ni har problem med styret av er förening och att förmodat mygel förekommer. Men hur bevisa det och driva frågan? Det kan ju hända att ekobrottsmyndigheter och åklagare blir mer lyhörda nu p g a. Rektangeln. Du kanske skulle lägga fram din sak till någon av dem?

stephan
2009-09-24, 11:19
Ja tidigare har stämman valt Öhrlings Revisionsbyrå som internrevisor, men i år valde stämman Namnet Jonny Isaksson (så klart reservation från mig)
"Det förstod jag inte? Är Jonny också internrevisor? Vad har ni för officiell revisor för föreningen då och vad tar denne för betalt?"

Extern revisor, BoRevision tar cirka 8000kr för revision av en förening med 901 lgh.
Intern revisor 1 Jonny Isaksson /Öhrlings) kostar 100 000kr
Föreningsvald revisor, f.d. ordförande och boende i föreningen stämmobelsut arvode 15 000kr.

"Med er stora förening har nog Jonny fullt upp med att kolla att bokföringen går rätt till. Rätta fel införda belopp och konton, kolla reskontra m m. det skall ju stämma när han gör årsredovisningen till slut."
Jonny kommer till förvaltaren och går igenom räkenskaperna några dagar om året, (troligen gör han revision av förvaltarens siffror då också, eftersom förening och förvaltare har samma revisor).
Han påpekar en del fel, som sen förvaltaren justerar och gör årsredovisningen. Styrelsen skriver som mest några rader om förvaltningsberättelsen. Jonny sitter med styrelsen någon timme när årsredovisningen är klar och styrelsen skall besluta om årsbokslutet. Jonny närvar i bästa fall någon timme på årsstämman.
BoRevision gör inte mycket mer än att skyddar sina HSB-ledamöter. Det skall till ett jordskred (som detta som pågår i och för sig är) för att de skall agera.

"Det var som ordförande han lyckades med det förstår jag, inte som internrevisor?
Man har förstått att ni har problem med styret av er förening och att förmodat mygel förekommer. Men hur bevisa det och driva frågan? Det kan ju hända att ekobrottsmyndigheter och åklagare blir mer lyhörda nu p g a. Rektangeln. Du kanske skulle lägga fram din sak till någon av dem?"

Ja det stämmer att han som ordförande inte hade koll på någonting. kanske har han senare ordförande att tacka för detta som ensam attesterade arbetena för 20 miljoner utan några som helst besiktningar eller vidareinformation till resten av styrelsen.
Det är inte lätt att få folk att lysnna på sånt här bedrägeri. Anledningen är att förvaltaren är "proffs" på att manipulera och undanhålla för styrelsen. Titta i Vädurens årsredovisningar och försök att se vilka arbeten som är gjorda och vad de kostat. Nej klumpsummor på 15 miljoner och lite text som styrelsen inte ens vågar fråga om på grund av okunnighet.
Och medlemmarna...... Inte kan väl föreningen ha lurats på mångmiljonbelopp?. Förvaltaren som är så trevlig, och styrelsen måste väl i så fall ha kollat detta?
Nej att skjuta budbäraren är lättare....

clabbe
2009-09-24, 15:24
Ni borde klara er med två revisorer, er externa och den interna föreningsboende. Kanske skulle den externa revisorn få kosta lite mer och göra en del av det arbete som du beskriver att J Isaksson gör.
Det förvånar mig att det finns en förväntan att en revisor ska göra årsredovisningen, som Totiki ger uttryck för. Revisorn ska absolut inte göra den redovisning som han själv är satt att granska! Han kan gå igenom och tala om om något är fel, precis som Stephan beskriver det i sitt senaste inlägg.

totiki
2009-09-24, 16:13
Det förvånar mig att det finns en förväntan att en revisor ska göra årsredovisningen, som Totiki ger uttryck för. Revisorn ska absolut inte göra den redovisning som han själv är satt att granska! Han kan gå igenom och tala om om något är fel, precis som Stephan beskriver det i sitt senaste inlägg.

Jo, det är sant. Men i ett litet företag eller liten förening blir det nästan samma sak. Man gör bokföringen löpande under året i sitt bokföringsprogram. Ifall det inte stämmer när man trycker ut balans & resultat efter året, då rättar vår revisor detta genom att tala om vad som är fel. Varvid man får göra om samma procedur igen. Han lär ju inte skriva under innan han är nöjd.

tette
2010-11-04, 15:00
http://www.expressen.se/nyheter/1.2200847/revisionshojdarna-far-skulden-och-kallas-till-krismote

Hupp har regeringen vaknat att revisorer för det mesta bara tar hutlöst betalt för att stoppa papper i pärmar?

tette
2011-06-02, 18:23
För 6.e året av de senaste 7 har revisorerna i en av sveriges största föreningar brf Väduren ,missat som stadgarna säger att revisionen skall vara avslutad innan den 30 april.

Detta har tagits upp på alla stämmor av medlemmar som protesterat de senaste åren men den ibland närvarande revisorn Jonny Isaksson fnyser lite och tycker att detta är ingen viktig fråga. Jörgen Götehed från Borevison fungerar som hsb.s revisioner mycket ersättning för inget arbete.

tette
2011-06-07, 00:43
http://proff.se/befattningar/mats-brunstedt-/-/10544162/

Man kan ju undra hur många dagar/timmar en revisor arbetar om året?
Hur mycket en driftig revisor kan dra in till sitt företag.

Denna statistk säger inte hela sanningen, för tillempel så finns inte bostadsrättsföreningar med i denna statistik.

Alltså kan man vara revisor för 300 företag och ett antal bostadsrättsföreningar.

Är det inte lätt att det blir katten på råttan, råttan på......

Med det menar jag revisor för en brf, dito för en brf förvaltare, dito för förvaltarens företag som har andra avtal och uppdrag i föreningen.

Om du då som revisor kritiserar någonstans i ledet åker man bort från en massa uppdrag.

Då säger någon tt det är väl styrelsens uppgift att se till att föreningen inte lagt alla ägg i samma korg.
Ni skulle bara veta........

tette
2011-06-10, 22:22
Läser senaste stämmoprotokollet från HSB Malmös stämma.

Hemligare klubbar än HSB Malmö får man leta efter.
Krångliga? ja det är bara förnamnet, men det visar att den lilla klick som är styrelse och den större klick som kallas fullmäktigeledamöter skulle väl helst att inga andra ska förstå vad de sitter och gör på stämmorna.

Kanske någon av dessa ledamöter skulle skriva en motion om att protokollen skall skrivas på lättfattlig svenska?

Den svarta tuschen över alla namn är väl också i stil med gamla östtatliga dokument?

Det allra hemligaste att styrelsen får ansvarsfrihet markeras år 2011 med följande text:
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.
Stämman godkänner att beslutet om ansvarsfrihet fattas samlat för styrelsen.
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Slår man på ett ord i denna text "tillstyrkt" så säger wikipedia;
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tillstyrkt&action=edit&redlink=1

slår man på synonymer till tillstyrkt får man upp:
http://synonymer.cc/search/tillstyrkt

Klara ppper HSB?

Approbera mera HSB.