handdator

Visa fullständig version : Minoritetsrevisor - Ansvarsfrihet?


SEE
2009-04-08, 17:19
Styrelsen där jag sitter i har noll koll... Jag som har absolut minst juridisk bakgrund får kolla upp och försöka så vitt det går styra upp alla galenheter.

Ordföranden lovar bort saker, ger sig in att förhandla om hyrorna till våra hyresgäster (trots att han kan INGET om förhandlingar i de frågorna) m.m.

För över ett år sedan fick föreningen två vattenskador (en av dem nämns nedan), dessa betalades glatt utan att någon vidare undersökning gjordes vems felet var. En av skadorna var Karlsson (fig. namn) som hade en rörfirma hemma hos sig för att byta kran. Något gick snett och två lägenheter blev vattenskadade. Rörfirman hävdar att de inte gjort något fel, utan hävdade att det var föreningens dåliga rör som var orsaken. Denna skada betalas glatt av ordföranden men nämns inget alls i årsredovisningen, trots att de utgör strax över 100 000 kr totalt.

Lika så lovade ordföranden bort två månadsavgifter till våra hyresgäster, även där en bra bit över 100 000 kr (närmare 200 000 kr). Han påstår att det berodde på att intresset var svalt för lokalerna. Ingenting nämns här heller i årsredovisningen eller revisionsberättelsen att det t.ex. varit svårt att hyra ut.

Uteplatsen som ni tidigare kanske läst i ett av mina inlägg är ju ytterligare ett genidrag han gjort... Där betalar nu föreningen stora summor i jurist och advokatkostnader just nu. Där person X fortfarande har den möblerad.

Min fråga är, trots att jag inte suttit med i dåvarande styrelse då vattenskadorna uppkom. Kan jag ta upp detta på stämman? Jag skulle ju vilja att en minoritetsrevisor går in och granskar alla dumheter eftersom föreningen nu fått en usel likviditet. Eller har jag tystnadsplikt/vårdplikt på detta? Det har ju till råga på allt passerat en stämma där dåvarande styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Jag vill inget annat än att ordföranden avgår, har pratat med en utomstående jurist som är villig att eventuellt ta uppdraget som ordförande under en viss tid tills man fått upp rutin på hur saker och ting ska gå till i en förening.

Kan man skriva en motion om att man ska ta in en utomstående ordförande? I våra stadgar står det "att som styrelseledamot kan förutom medlem väljas även make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen". Juristen som jag tänkte föreslå faller ju inte in under något av följande text i stadgarna.

Till årets stämma funderar jag på att inte bevilja ansvarsfrihet för juristkostnaderna som ordföranden förorsakat oss. Hade han inte lovat bort uteplatsen (ej förankrat i styrelsen) för en struntsumma i månaden, så hade styrelsen aldrig behövt anlita advokat/jurist i frågan. Är det rätt/fel?

totiki
2009-04-08, 17:47
Det var omfattande och flera olika frågor.

"Till årets stämma funderar jag på att inte bevilja ansvarsfrihet för juristkostnaderna som ordföranden förorsakat oss."
Bra om du kan förankra det först hos medlemmarna, för det är ju ändå stämman som tar beslutet.

"Kan man skriva en motion om att man ska ta in en utomstående ordförande? I våra stadgar står det "att som styrelseledamot kan förutom medlem väljas även make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen". Juristen som jag tänkte föreslå faller ju inte in under något av följande text i stadgarna."
Stämma och styrelse är inte samma sak enligt föreningslagen: "Ordförande vid föreningsstämma utses av stämman. I stadgarna kan dock bestämmas vem som skall öppna föreningsstämman och vara ordförande vid stämman."
Så kolla vad era stadgar säger om detta avseende stämman. Till styrelsen funkar det ju inte enligt era stadgar. Men till stämman kan det säkert gå bra, kolla?

"Min fråga är, trots att jag inte suttit med i dåvarande styrelse då vattenskadorna uppkom. Kan jag ta upp detta på stämman? Jag skulle ju vilja att en minoritetsrevisor går in och granskar alla dumheter eftersom föreningen nu fått en usel likviditet. Eller har jag tystnadsplikt/vårdplikt på detta? Det har ju till råga på allt passerat en stämma där dåvarande styrelse beviljades ansvarsfrihet."
Jag tycker att du absolut skall skriva en motion till stämman där du kräver detta p g a. de skäl du anger här. Föreningen har från 3 och upp till 10 år på sig att utkräva ansvar för detta från den tidigare styrelsen, så du kan nog inte särskilja ordföranden utan det gäller alla som inte reserverat sig i protokollen. Begär att stämman skall anställa en revisor som granskar föreningens verksamhet under de senaste fem åren.

Admin
2009-04-08, 17:53
Någon tystnadsplikt förekommer - som vi tidigare konstaterat - inte, och enligt vårdplikten är man faktiskt skyldig att som styrelseledamot ta upp de saker du nämner här.

Många gör misstaget att tro att vårdplikten innebär något liknande tystnadsplikten, men det är snarare tvärtom. En styrelseledamot är skyldig att arbeta för medlemmarnas bästa enligt vårdplikt och även enligt stadgarna.

Så att inte ta upp de saker du nämner på stämman gör bara att man som styrelseledamot riskerar att råka illa ut den dag någon medlem upptäcker hur det fungerat tidigare.

Hur du sedan väljer att hantera detta är helt upp till dig.

Jag har själv skrivit motioner om att byta ut ordföranden i min förening till en extern och du kan göra likadant om du vill.
En extern ordförande kostar som regel mer, men det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna.

På din fråga om ansvarsfrihet så är det inget fel i att inte rösta för ansvarsfrihet.
Men tänk bara på att det inte har någon praktisk betydelse om man beviljas ansvarsfrihet eller ej.
Det är vilka åtgärder man vidtar efter detta som är av betydelse.

Se även;
Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)

Rogerk
2009-04-28, 13:05
jag sitter i liknande sits, styrelse som inte gör nåt vettigt o jag är passiv medlem utan insyn.


ansvarsfrihet
innebär det inte att en styrelse som fått ansvarsfrihet inte kan ställas till svars sen inför i värsta fall tinget av tex ny styrelse? Eller kan allt ske sen oxå?

minoritetsrevisor
kan man välja en minoritetsrevisor på ordinarie årsmöte?

totiki
2009-04-28, 13:32
ansvarsfrihet
innebär det inte att en styrelse som fått ansvarsfrihet inte kan ställas till svars sen inför i värsta fall tinget av tex ny styrelse? Eller kan allt ske sen oxå?

minoritetsrevisor
kan man välja en minoritetsrevisor på ordinarie årsmöte?

Har de begått något brott kan de ställas till svars för detta i upp till 10 år oavsett ansvarsfrihet eller icke.

Minoritetsrevisor känner jag inte till vad det är. Men du kan alltid motionera om att föreningen även bör ha en "intern revisor" som dels ser till räkenskaperna, men framför allt till hur styrelsen, och även hur föreningen som sådan, fungerar.

stephan
2009-04-28, 15:02
I Björn Lundens bok Bostadsrätt skriver han om minoritetsrevisor:
"Det kan finnas situationer där medlemmarna eller andra har en känsla av att föreningens ledning inte ger korrekta upplysningar om hur det går för föreningen. De litar inte heller på att de valda revisorerna verkligen tillvaratar deras intressen.

Medlemmarna kan under vissa förutsättningar då begära att det tillsätts ytterligare en medrevisor. En sådan kallas minoritetsrevisor.

han hänvisar i boken till denna lagparagraf:

Lagen om ekonomiska föreningar:
8kap.

2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen på- kallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.
Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att en medrevisor utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

Rogerk
2009-04-28, 15:08
Har de begått något brott kan de ställas till svars för detta i upp till 10 år oavsett ansvarsfrihet eller icke.
Vad har denna sk ansvarsfrihet då för funktion?

Dom har väl egentligen delvis varit klantiga, delvis varit grovt försumliga.... Ja dom gör inte sitt helt enkelt

totiki
2009-04-28, 16:23
Grov försumlighet kan man åberopa i upp till 3 år om jag minns rätt. Men vad det kan leda till vet jag inte riktigt. Kanske någon form av återbetalningsskyldighet. Har föreningen försäkring för styrelseansvar blir det en självrisk för föreningen att betala, kanske 2 basbelopp, och inget för den felande.

Ansvarsfrihet är väl mer en symbol och en tröskel, vilket kanske är bra.