handdator

Visa fullständig version : Tvinga medlem i brf att renovera badrum, med stöd av lagen?


SydBeata
2009-04-06, 22:00
Kan föreningen, med stöd av bostadsrättslagen, tvinga bostadsrättshavare i brf att renovera fräscha badrum som är ca 15 år gamla?

Badrummet har plastmatta, kakel i duschhörna och i övrigt målade väggar. Samtliga väggar är ommålade.

totiki
2009-04-07, 11:58
Kan föreningen, med stöd av bostadsrättslagen, tvinga bostadsrättshavare i brf att renovera fräscha badrum som är ca 15 år gamla?
Brf:en kan med viss tolkning av bostadsrättslagen under särskilda omständigheter tvoinga en medlem till renovering av badrummet
Tiden kan vara vansklig, när du säger cirka 15 år. Är avloppsbrunnarna godkända? Förekommer inga läckor ska det ändå inte vara ett problem. Är det duschrum eller med badkar?

Badrummet har plastmatta, kakel i duschhörna och i övrigt målade väggar. Samtliga väggar är ommålade.
Detta har ingen betydelse i sammanhanget så länge du vädrar ordentligt. Det kan räcka med att låta dörren in till badrum stå öppen för jämnan eller alltid ha fönstret på glänt.

Däremot kan övrig standard, exempelvis kvaliteten på tilloppsstammar/värmeledningar, ha stor betydelse för en eventuell nödvändighet av åtgärder.

Därefter är det vad som stadgas angående ansvarighet som gäller.

Därefter ska ett stämmobeslut till för att besluta hur/vad som ska ske. På stämman kan du anföra de skäl du har för att vilja undgå renovering.

j.a
2009-04-07, 16:04
Kan föreningen, med stöd av bostadsrättslagen, tvinga bostadsrättshavare i brf att renovera fräscha badrum som är ca 15 år gamla?
Endast under förutsättning att medlemmen har försummat underhållsansvaret för badrummet så mycket att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom. (7 kap 12a § BrL)

I dessa fall kan föreningen utföra underhållet/renovering på medlemmens bekostnad. Föreningen måste dock först uppmana medlemmen att åtgärda riskerna (och ge bostadsrättshavaren möjlighet att vidta åtgärder) innan föreningen får genomföra dessa åtgärder.

Ålder på badrummet är i sig inte ensamt en förutsättning för att risk föreligger.

Som totiki skriver kan ett äldre badrum ha sina risker, men så länge man sköter badrummet så att skador inte uppstår (eller riskerar att uppstå) kan föreningen inte kräva något mer.

Vad jag beskrivit här är alltså inte fråga om en bestämmelse som man kan använda lättvindigt hur som helst från föreningens sida, utan kraven är ganska stränga. Jag sitter inte med någon lagtext framför mig men rimligen är det föreningen som måste visa eller göra sannolikt att någon av ovanstående risker finns för att få vidta åtgärder.

Se bl a;
Renovera badrum i brf - Bostadsrättstillägg - Vad täcker försäkringen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7741)

Badrumsrenovering i brf - Praxis med ersättning till medlemmar enl dom i hovrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15598)

Renovering av badrum - Var går gräns mellan förenings och medlems ansvar i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8039)