handdator

Visa fullständig version : Allt om HSB Malmös årsstämma 2009 - skrämmande läsning!


Admin
2009-04-06, 20:54
Lite snabbt har jag bara nu lagt ut det material till HSB Malmös årsstämma 2009 som HSB Malmös styrelse gör allt för att försöka dölja för medlemmarna, och t.o.m. för fullmäktigeledamöterna!!!

Se följande webbsida;
HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/hsb-malmo-2009.htm)

HSB Malmös styrelse har för mina motioner endast besvarat/kommenterat/lämnat rekommendationer till en mindre del av dessa.

Det är tyvärr inget annat än särbehandling, och det är tråkigt att HSB Malmös medlemmar har en så här inkompetent styrelse!

Övriga inlägg i ämnet;

Rapport från en HSB Malmö stämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9371)

I svensk historia unik stämma: HSB Malmö 2009 !!!

Tankar inför HSB Malmös stämma med början den 25 april (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9217)

HSB Malmös Stämma 2009 - Herren förlåt dem ty de veta icke vad de göra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9533)

Admin
2009-04-06, 23:25
Problemet här är att det tyvärr tycks sitta ett gäng rättshaverister i HSB Malmös styrelse som inte drar sig det minsta för att missbruka det demokratiska systemet och sina maktpositioner, på bekostnad av HSB Malmös samtliga 42.000 medlemmar.

HSB Malmös styrelse kör med det vanligaste trick HSB-organisationen haft sedan begynnelsen av bostadsrätter, dvs att försöka skapa en aversion mot motionären, för att därmed försöka ta fokus från själva styrelsen och de fel som de gör.

En förutsättning för att detta ska fungera är dock att det krävs "dumma" fullmäktige där de som ska ta beslut inte reagerar på styrelsens arrogans och inkompetens. Vi får se på stämman om det finns något vett i fullmäktige denna gång, eller om det blir samma parodi på stämma som förra året (och förförra året).

HSB Malmös styrelses svar på de få motioner som de besvarat är om möjligt ännu mer korkade än förra året.
Nästan alla svaren från styrelsen är kopior antingen av vad de skrivit tidigare eller av förra årets svar.
En normalbegåvad 12-åring skulle kunna prestera bättre svar på motionerna ensam än hela den här styrelsen tillsammans.

Genom att HSB Malmös styrelse rekommenderat att avslå samtliga motioner (runt 1.000 yrkanden där styrelsen inte tycker ett enda yrkande av dessa är bra) utom "har du lärt dig"-något-mannen (en med styrelsen allierad fullmäktigeledamot som ansåg att jag skulle ha lärt mig av fullmäktiges beteende och hatiska inställning att det inte lönar sig att skriva motioner och som nu även motionerat om att tabort motionsrätten) så skapar styrelsen medvetet en omöjlig situation för HSB Malmös fullmäktige

Det enda rätta är att hela styrelsen avsätts!
Då kanske HSB Malmö kan få en fungerande styrelse.
Så länge delar av styrelsen får sitta kvar så lär det bli svårt att hitta dugliga personer som vill "beblanda" sig med dagens styrelse.

Sedan den nya styrelsen tillträdde, med styrelseordförande Claes Caroli i spetsen, har i princip allt blivit sämre inom HSB Malmö, inte bara ekonomin.

Tommy
2009-04-15, 09:03
Detta är ganska intressant. Det är svårt att hänga med i alla svängar, men när man läser de svar styrelsen i HSB Malmö gett på motionerna, med avslag på allt, så måste ju den mest korkade inse att denna styrelse kör helt sitt eget race. Styrelsen i HSB Malmö sitter inte där för medlemmarna utan bara för sig själva.

Hur kan medlemmarna tillåta detta? Var går gränsen för att medlemmarna i HSB Malmö går man ur huse med facklor och tjugor för att rent handgripligt plocka bort dessa terrorister i HSB Malmös styrelse?
Från svaren på motionerna, där styrelsen alltså tycker att inte en enda motion av tusen är värd att bifallas, så kan man se att de är helt likgiltiga inför medlemmarna. Ska en sådan styrelse få fortsatt förtroende ännu ett år, och få fortsätta ställa till med skada?
Förstår inte medlemmarna att med en så inkompetent styrelse så är det i slutänden medlemmarna som får stå för fiolerna?

stephan
2009-04-15, 11:08
http://www.hsb.se/content/1/c6/13/54/77/Arsredovisning_HSB_Malmo_2008.pdf

Denna årsredovisning stämmer i alla fall på en punkt.

Detta symboliserar man i alla fall bra på omslaget. LEKSTUGA.

Admin
2009-04-15, 12:09
Med tanke på att du tar upp årsredovisningen så har jag skickat ett antal mail om att HSB Malmö bryter mot koden för föreningsstyrning genom att inte lägga ut föreningsstyrningsrapporten, enligt vad koden säger att HSB Malmö ska göra.

Som vanligt får jag bara en mängd oförskämda och irrelevanta svar.
Se;
HSB Malmö bryter mot koden (http://hotpot.se/hsb-malmo-foereningsstyrningskod.htm)

Efter mitt senaste mail för en liten stund sedan (det tog några veckor för dem att förstå att de bröt mot koden) så har de nu lagt ut en text om att de lagt ut årsredovisningen.

Det lustiga är att de inte alls lagt ut årsredovisningen, bara texten om att de lagt ut denna.

Så visst kan man dra paralleller med en lekstuga där i det vridna huset.

PS.
Jag har påbörjat en webbsida med en sammanställning över denna sajts webbsidor.
Det kommar att ta ett tag att få klart, men du kan redan nu kika på denna.

Bara ange en webbsida som inte finns här, t.ex. "hotpot.se/asdfg.htm", så kommer du till sajtkartan.

Om du låtit andra programvaror ta över din dator (t.ex. Googles) som bestämmer åt dig vad som ska hända i din burk så funkar det inte att ge en felaktig sida för att komma till sajtkartan. Då måste du gå till sajtkartan direkt via http://hotpot.se/404.htm.

clabbe
2009-04-15, 14:32
De läser nog detta forum för nu fanns årsredovisningarna utlagda. :-)

Admin
2009-04-15, 14:44
Ja, ibland går det fort :13:.
Men som framgår av min länk ovan så har jag tjatat om detta sedan 10 dagar tillbaka.

Dessutom verkar HSB Malmö inte ha förstått att de fortfarande bryter mot koden för föreningsstyrning eftersom denna kod säger att rapporten ska finnas under en särskild avdelning för detta på webbplatsen. Avdelningen finns, men rapporten saknas fortfarande i denna avdelning.

Vi får se hur snabba de är på att försöka rätta upp detta.

I kväll kommer jag att anmäla HSB Malmö för brott mot koden för föreningsstyrning (och det är ett brott som faktiskt är allvarligare än man kan tro vid första anblicken).

Någon som tror att HSB Riksförbund bryr sig om ifall HSB-regionerna bryter mot koden?

Går man igenom koden så ser man att HSB Malmö bryter mot koden på flera andra sätt... och det kommer med all säkerhet HSB Malmö att fortsätta göra... naturligtvis helt utan att det får de minsta konsekvenser för någon.

Tillägg.
Jaha, nu har de även lagt in rapporten i den avdelning där den ska finnas, dock utan att plocka ut rapporten ur årsredovisningen, utan de har bara slängt in hela årsredovisningen. Årsredovisningen slängdes snabbt ut på tre olika ställen samtidigt !!!

Admin
2009-04-21, 15:32
Var går gränsen för att medlemmarna i HSB Malmö går man ur huse med facklor och tjugor för att rent handgripligt plocka bort dessa terrorister i HSB Malmös styrelse?

Jo, man kan inte vara annat än förundrad över hur HSB Malmös (påstådda) 42.000 medlemmar kan finna sig i att de pengar de betalar in årligen (inkl. deras tidigare inbetalade insats) missbrukas på det sätt som sker inom HSB Malmö idag.

Jag tror HSB kan skatta sig lyckliga över att det ännu inte är riktigt förbjudet i lag med tvångsanslutning, för om det inte varit ett tvång att vara medlem i HSB, som boende i en HSB-brf, så tror jag HSBs medlemmar varit extremt lätträknade.

Det är förmodligen så att de flesta inte förstår att allt som händer i HSB-organisationen på olika sätt får konsekvenser för samtliga medlemmar i HSB-brf:arna... och dessutom påverkar det såväl andra bostadsorganisationers medlemmar som medlemmar i privata brf:ar.

Man sätter medlemmar, som inte ens klarar sina uppdrag i brf-styrelserna, i en styrelse för hela regionen. Det säger sig själv att det inte är troligt att det blir så lyckat.
Även om det i praktiken är tjänstemännen som styr medlemsorganisationen, och inte HSB-styrelsen, så lyckas HSB-styrelsen på helt egen hand ofta åsamka medlemmarna stor skada.

stephan
2009-04-26, 11:11
Från HSB Malmös hemsida avseende medlemsavguftshöjningen på stämman igår.

"I en rapport från medlemsutskottet konstaterades det att HSB Malmö är bra på att möta medlemmarnas önskemål. Medlemsutskottet lämnade även förslag på ny medlemsavgift enligt följande: 400 kronor per år för boende medlemmar; 200 kronor per år för bosparande medlemmar; 100 kronor per år för bosparande medlemmar under 26 år. Stämman beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt ovanstående förslag. Beslut togs även att indexreglera avgiften enligt prisbasbelopp."

Går detta hand i hand? Är det medlemmarnas vilja att höja medlemsavgiften för att täcka usla lyxbyggen som nu kostar organisationen multum?

Alla andra sänker priser, men HSB låter medlemmarna betala för tvångsanslutningen. Tyvärr sker inga protester. Och den som protesterar blir utbuad av ett gäng HSB manipulerade sektledare.

Hur stor var höjningen för respektive medlemsgrupp?

Fråga 2 hur hanterade man avgiften för de föreningar som betalar kollektiv medlemsavgift.?

stephan
2009-04-26, 12:04
Inte kan man säga att HSB malmös styrelse tillika ordföranden i sina föreningar verkar vara en tillgång för medlemmarna?

Deras meriter för att sitta i HSB Malmös styrelse verkar enligt deras respektive föreningars hemsida vara, var tyst, ingen information till sina medlemmar.
Allt du skriver eller säger kan vara emot dig och HSB?

Björn Andersson
Ordförande i brf Valby

Mimmi Zetterman
Styrelseledamot och ordförande i brf Kvadraten.

Olle Strand
Har bott i fyra olika Brf er. Den första 1967 och den nuvarande sedan 1990.
Styrelseledamot & ordförande i HSBs Brf Lugnet i Malmö (1992-ff).
HSB ledamot i två Brf sedan 2004.

Maj-Britt Thulin
sekreterare i brf Bollebygds styrelse sedan 1996.

Anders Lundberg
styrelsen för brf. Gåsen i 15 år och därav ordf. i 10 år

Claes Caroli
Ordförande i brf Näset

Admin
2009-04-26, 13:22
Jo, det kan tyckas vara ett drastiskt uttalande, men för den som är lite insatt i hur det fungerar inom HSB Malmö så är det faktiskt fullt jämförbart med en sekt.
En definition av sekt är "avikande grupp" och "ett trossamfund som avskiljer sig från ett annat". En sekt behöver alltså inte per definition ha religion som utgångspunkt, och HSB Malmö är definitivt en grupp som avviker från andra, och som i mesta möjliga mån försöker hålla sig för sig själv med stora svårigheter att släppa in någon utomstående i denna antidemokratiska organisation.

Beskrivningen på HSB Malmös webbplats av styrelseordförande Claes Carolis tal;
Därefter tog han upp problematiken med att några få enskilda medlemmar tar stor plats i organisationen. Claes menade att det är orimligt att dessa får ta så mycket tid för både styrelsen och HSB Malmös tjänstemän. Detta uttalande resulterade i en stor applåd från stämmodeltagarna.
understryker denna definition av sekt för HSB Malmö.

Först ljuger Claes Caroli inför alla fullmäktige.
Inte en enda av dessa fullmäktige ifrågasätter Claes Carolis smutsiga lögner.
Sedan applåderar denna massa av ej självständigt tänkande fullmäktigeledamöter de kränkande lögnerna och de antidemokratiska tankarna.

Fullmäktige bryr sig inte det minsta om att det som Claes Caroli säger inte är sant, de tycker bara att det Claes Caroli säger stämmer in med deras personliga hat mot dem som har synpunkter och som är engagerade, och det räcker mer än väl för HSB Malmös fullmäktige.

Visst för detta tankarna tillbaka till de gamla kommuniststaterna och hur det gått till i vissa av världens krig, eller hur?

Admin
2009-04-26, 17:43
Styrelsen stänger in sig i sina desperata försök att skydda sig själva så att alla inte ska kunna se de galenskaper som försigår i organisationen, och därför spelas inte stämman in.

När jag säger att stämman är historisk så kan jag lova att det inte är någon överdrift.
Jag har inte ett uns tvivel om att detta är den mest sensationella stämma i svensk historia (dvs t.o.m. HSB Malmös årsstämma 2008 ligger i lä här).

Det är nu så att fullmäktige har enats i princip helt med styrelsen i sin desperata kamp mot mig.

Det finns fyra olika typer av fullmäktigeledamöter;

De fullmäktige som inte går på stämmorna (anser det vara meningslöst) - 43 %
De fullmäktige som går på stämmorna utan att yttra ett ord eller ställa en fråga - 55,5 %
De fullmäktige som yttrar sig, utan att tillföra något - 1,5 %
De fullmäktige som yttrar sig till medlemmarnas fördel - 0,06 %HSB Malmö använder nu HSB:s kod för föreningsstyrning för att försvara sitt beteende där organisationen gör allt för att insynsskydda verksamheten!

Admin
2009-04-28, 11:00
På följande webbsida;
Fullmäktigeledamot Tommy Johanssons tal på HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/hsb-malmo-staemma-2009-tommy-johansson.htm)
kan du läsa en avskrift av ett av de tal som Tommy Johansson höll mot mig på HSB Malmös årsstämma.

Jag har inte hunnit hyfsa till mina kommentarer (i rött) ännu, men jag tror att alla ändå kan se hur absurda synpunkter Tommy Johansson framför.

Tommy Johansson läser naturligtvis detta, men utan den skyddade miljön på stämman och utan stöd från sina allierade fullmäktige, som kraftfullt applåderar varje angrepp mot mig, så kan vi vara helt säkra på att han inte kommer att våga bemöta något av mina kommentarer här, vilket naturligtvis är tråkigt.

Admin
2009-04-28, 15:36
Tommy Johansson säger här - precis som fullmäktigeledamot Åke Persson - att han tycker att motionärer ska begränsas i sin möjlighet att tala för sina motioner och krafigt begränsas i sin möjlighet att påverka organisationen, men Tommy Johansson - som aldrig engagerat sig i att skriva motioner - ska själv ha fritt fram att utan några restriktioner överhuvudtaget ta upp tid på stämman med sina antidemokratiska tankar/förslag samt påhopp.

Styrelsen ska också ha fritt fram att misshandla motioner, utan möjlighet för engagerade motionärer att kunna påverka styrelsens (och stämmans) totala maktmissbruk. Dvs HSB Malmös fullmäktige och styrelse anser att det inte ska eller får finnas något minoritetsskydd.

Kort och gott vill Tommy Johansson att styrelsen sha ha full frihet att sabotera alla motioner och medlemmar ska inte ha någon möjlighet att motverka styrelsens sabotage av motioner.

Inte en enda fullmäktige - varken på stämman 2009 eller någon gång tidigare - har kommit med förslag på en effektivare motionshantering av styrelsen (och sedan av stämman) - t.ex. genom att utveckla arbetsmetoderna och förbättra motionsbehandlingen -, utan i stället förs diskussionen enbart på en låg nivå där det bara handlar om att minska medlemsinflytandet.

Idag får HSB Malmös styrelse fritt göra precis hur de vill för att försvåra för motionärer, som på årsstämman 2009 där HSB Malmös styrelse med Claes Caroli i spetsen bl.a. lurade medlemmarna att tro att motionerna skulle presenteras på storbildskärm. Han ljög medvetet om detta enbart i egensyfte och till alla medlemmars nackdel!


Notera att skillnaden mellan motionerna i Riksdagen och motionerna i HSB Malmö är himmelsvid. I Riksdagen behandlas motioner, och därför tar det tid. I HSB Malmö förekommer ingen som helst behandling av motioner. Styrelsen lägger inte ner någon tid överhuvudtaget på att besvara motionerna, och stämman avslår motioner i grupp för att de t.om. är för lata för att avslå dem en och en.

Visst kan man kanske införa någon form av begränsning av motionsrätten, men då måste man parallellt med detta införa ett krav på behandling av motionerna, såväl av styrelse som stämma.
Och då talar vi inte om "behandling" så som HSB Malmös styrelse, Åke Persson och Tommy Johanssson definierar behandling, dvs där man inte får tala för sina motioner och där alla motioner avslås i grupp. Det är inte att behandla motioner!

Tänk om fullmäktige hade ägnat lika mycket tid och energi på HSB-organisationen som de gör på att angripa och försöka smutskasta mig, då hade det säkert sett betydligt bättre ut idag i HSB Malmö.

Tommy
2009-04-28, 17:01
Det är nästan så man skäms för att ha samma namn som den här Tommy Johansson.
Problemet här är väl kanske att vita väljer vita, röda väljer röda, dumma väljer dumma, etc.
Dessa fullmäktige som beter sig så här illa väljer enbart in likasinnade i sin lilla skyddade verkstad och därför blir det aldrig någon förändring.
Hur ska det någonsin gå att slå in en kil i en organisation där alla arbetar effektivt mot alla som t.ex. vill komma med förbättringsförslag och där alla gemensamt arbetar för att skydda sig från insyn?
Det går väl inte?
Enda sättet vore om medlemmarna gör revolution och kastar ut samtliga fullmäktige som sedan ersätts med lite mer normala människor.
Men hur ofta händer det i Sverige?
Så vad kvarstår då för alternativ?
Ja, det bästa hade kanske varit om alla sunt tänkande styrelser börjar arbeta för att deras föreningar ska hoppa av HSB.
Då skulle de nog börja inse att det inte håller att bete sig så som de gör.

stephan
2009-04-30, 09:51
Det är bara en sak kvar som förundrar mig avseende HSB Malmös stämma, och det är höjningen av medlemsavgiften.

Ingen fullmäktige applåderade väl till detta? Några tog väl tillochmed förgivet att det var den "besvärlige" motionären som är en av anledningarna till att avgiften måste höjas så kraftigt. Motionären har ju sett till att styrelsen och organisationen "fått så mycket att göra".:3:

Här måste man kreditera HSB i sitt taktiska upplägg av stämman och dess förslag.
När alla fullmäktigeledamöter endast är fokuserade på att stödja styrelsen mot "elitmotionären" så lägger man in en jättehöjning av avgiften, någon emot styrelsen?

HJÄLP TILL ATT STOPPA PACKET ÄR ENDA REKOMENDATION JAG KAN GE MEDLEMMAR I HSB SOM LÄSER DETTA.

kOMMENTERA/KRITISERA INSÄNDARE NI LÄSER PÅ NÄTET SOM HANDLAR OM SEKTEN HSB. DET RÄCKER JU MED ATT SÄGA SANNINGEN.

Admin
2009-04-30, 14:48
Medlemsavgiften höjdes från 250 kr till 400 kr plus att den också ska indexregleras varje år (inget beslut togs från när detta skulle göras).

Stämman angrep mig hårt, men faktiskt så tror jag inte att någon anklagade mig för att vara orsak till just denna höjning eftersom dessa pengar (nu 6 miljoner kronor - och uppåt - extra per år) är öronmärkta för fullmäktiges och HSB-ledamöternas galet höga arvoden/ersättningar, hemliga och oredovisade kurser/möten samt fester med alkohol och allt. Det är alltså inga pengar som kommer medlemmarna till del på något sätt.

Fullmäktige tog detta beslut om att höja medlemmarnas avgifter eftersom det bara skulle innebära ytterligare fördelar för dem själva i fullmäktige.

Är det inte fiffigt ordnat inom HSB där fullmäktige har makten att helt själv kunna bestämma hur mycket andra ska betala till en?


Efter Tommy Johanssons synnerligen antidemokratiska tal så är det Åke Perssons tur att gå upp på scenen göra sitt inlägg i den obefintliga debatten (alla var ju rörande överens om att inskränka demokratin och stoppa motioner på alla sätt som är möjliga eller omöjliga).

Jag har nu lite snabbt skrivit ihop vad Åke Persson sade vid detta tillfälle och du hittar detta likaledes antidemokratiska tal här;

Fullmäktige Åke Perssons tal om att stänga ute motionärer (http://hotpot.se/hsb-malmo-staemma-2009-motionsraett.htm)

Är det någon som kan förstå att detta faktisk har hänt i Sverige, i en stat som i omvärlden ofta betraktas som demokratisk, och t.o.m. nu en bit in på 2000-talet?


Den skada som Åke Persson, Tommy Johansson, Claes Caroli och Bengt Skånhamre ensamma orsakar HSB Malmö och dess medlemmar är säkert mer omfattande än något annat i HSB:s historia.


Not.
Jag har nu fixat till webbsidan med Tommy Johanssons tal, det återstår bara lite finjustering samt länkar till tidigare information om denna fullmäktigeledamot.
Åke Perssons tal har jag inte hunnit färdigställa helt, men även detta dokument kommer att göras lite mer lättläst och komplett.

Bägge dessa dokument är av extrem vikt för att förstå hur illa det fungerar inom HSB-organisationen och för att förstå det akuta behovet av förändringar där fullmäktigeledamöterna helt enkelt måste bytas ut innan de hunnit sänka hela organisationen.

Jag instämmer med Stephan här ovan. Det är viktigt att inte bara kommentera insändare utan att t.o.m. engagera sig så mycket att man själv skriver insändare. Ju fler som gör sina röster hörda desto fortare kan de nödvändiga förändringarna komma till stånd.

stephan
2009-04-30, 21:25
Något som vore mycket intressant att veta )men som jag troligen redan vet) är hur informationen från årsstämman går tillbaka till de som valt dessa herrar och damer att sitta på fullmäktigemötet och spy sin galla.

Informationen tillbaka till medlemmarna är 0?

Eller...? man skulle ju vilja höra från Åke Persson och tommy Johanssons styrelser i sina föreningar debatten hur vi informaerar våra medlemmar i vår brf vad som beslutades på HSB Malmös årsstämma.

Jo.... vi tog beslut om att höja medlemsavgiften för vår brf:s medlemmar, men det var inget vi kunde påverka HSB behöver pengarna?

Jag har ännu inte hittat någon hemsida i en brf som har tagit upp ämnet information från HSB:s stämma.

Admin
2009-05-04, 16:21
Ja, det är en intressant fråga. Medlemmarna får ingen information.
Men det är kanske något som det är lämpligt att påtala för Regeringen när nu en ny föreningslag (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) ska tas fram.

Rikspolisstyrelsen har visat intresse för denna tråd, och det är ju positivt. Kanske polisen har något att tillföra i denna fråga, vem vet?

Vad som också är intressant är fullmäktiges totala rädsla att ge sig in i debatt.
Ingen av de antidemokratiska fullmäktigeledamöterna i HSB Malmö vågar försvara sitt beteende här i forumet.
Även på stämman sitter alla som små skrämda möss, med undantag av sporadiska personangrepp och övriga grundlösa påhopp från en mindre grupp som ingen annan fullmäktige vågar stå upp emot.
Jag kommer senare här att redovisa fullmäktiges totala avsaknad av saklighet.

Men nu finns det för första gången i svensk historia en sajt (denna) som rapporterar från vad som verkligen har hänt, även om det ännu så länge bara är från HSB Malmös stämmor. Förhoppningsvis kan det väcka i alla fall några medlemmar ur sin slummer.

Admin
2009-05-06, 20:33
I SDS i en artikel av Olof Westerberg med rubriken "HSB vill begränsa motionsrätten" svarar HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli;

Vår grundinställning är att uppmuntra motioner.
Vi vill engagera medlemmarna.
Men det vi har sett på fjolårets och årets stämma är en avart eller ett hot mot demokratins möjligheter.

Det måste vara bekvämt att bara haspla ur sig saker som man varken står för eller behöver bevisa på något sätt.

Claes Caroli;
På vilket sätt tycker du HSB Malmö uppmuntrar motioner?
Genom att göra som du och resten av styrelsen gör och avslå 100 % av motionerna (exklusive Åke Perssons motion om att begränsa motionsrätten) oavsett vad de handlar om?

På vilket sätt vill du och HSB Malmö engagera medlemmar?
Genom att på det tydliga sätt som du och resten av styrelsen gjort, när ni visat att det inte ska löna sig att skriva motioner?

Sedan kan det väl inte vara ett hot mot demokratin att motionera?
Däremot kanske det är ett hot mot demokratin att det inte finns skuggan av en chans för en medlem att kunna påverka den organisation man tillhör, eller hur?


Det ska bli spännande att se hur HSB Riksförbund kommer att agera på HSB Malmös önskemål att försöka inskränka demokratin.
HSB Riksförbund har ju inte lyft ett finger (trots påminnelse från mig) i försök att förbättra föreningslagen när den nu ska skrivas om.
Det innebär att det enda HSB Riksförbund gör är då att arbeta mot medlemmarna!

Admin
2009-05-09, 06:30
Det maktmissbruk som förekommer inom HSB Malmö, med Claes Caroli i spetsen, är på intet sätt unikt.

Jag läser idag en artikel av Sydsvenskans chefredaktör där han skriver att Sydsvenskan blivit hårt angripen av politiker för att SDS avslöjade det bristande underhållet på Malmös fritidsanläggningar (Aq-va-kul, som höll på att rasa, pga kommunens vanskötsel) som bl.a. Olof Westerberg förde fram i ljuset.

En fråga om demokrati
Vi måste granska makten. Bara en mycket osund makt tycker att den principen är osund.

En politiker, Lynn Ljungberg, har tydligen skrivit en hel bok som ett försök till hämnd på SDS för dessa avslöjanden.

Som Daniel Sandström skriver;
Sedan är det förstås så att det gör ont att bli granskad
Ja, i alla fall om man gör ett dåligt jobb, och detta upptäcks.

Exakt samma mentalitet är det i HSB Malmö, såväl i styrelsen som bland fullmäktige.
Ont, det gör ont, sååå ont... och alla omkring märker ingenting...

Daniel Sandström skriver vidare;
Ska vi då sluta granska makten av hänsyn till politikerna, ska vi sluta att ställa de ansvariga till svars?
Samma fråga gäller för maktkoncentrationen inom HSB.
Ska vi bara låta dem hållas och inte bry oss om all vanskötsel som pågår i organisationen, bara för att de inom HSB i snart 100 år kunnat bete sig hur som helst och fritt slösa bort medlemmarnas pengar utan att någon noterat detta?

Det framgår med all önskvärd tydlighet att varken styrelse eller fullmäktige vill stå till svars för sina handlingar... men ska vi bara finna oss i detta?

Daniel Sandström skriver många kloka ord, och fortsätter;
Genom att göra sig till offer försöker Lynn Ljungberg förskjuta ansvarsfrågan. Plötsligt är det tidningen som är förövaren, politikern bara ett villebråd, och det förtroende och ansvar som politikern fått från medborgarna ska liksom glömmas bort.
Är det inte fantastiskt hur väl dessa ord passar in på HSB Malmös styrelse och fullmäktige. Det är som om Daniel Sandströms artikel egentligen var skriven om HSB. Byt ut politikernas namn till HSB Malmös styrelse och artikeln passar som en hand i handsken för HSB-organisationen.
Claes Caroli försöker i sina inledningstal på stämmorna förklara hur synd det är om honom och resten av styrelsen för att det finns ett par medlemmar av 42.000 som ifrågasätter vad som händer inom HSB Malmö och som vill utöva sina demokratiska rättigheter. Det är synd om styrelsen för att medlemmar skriver motioner som ändå samtliga avslås i grupp utan diskussion. Det förtroende styrelse och fullmäktige fått är inte av intresse för HSB Malmö, och det är inget som ska diskuteras någonstans någon gång.

Daniel Sandström avslutar med;
Också den granskade politikern bör förstå vikten av granskning. Det är, menar jag, ett demokratiskt minimikrav som man kan ställa på våra folkvalda.
Så sant som det är sagt, och det är också ett minimikrav man kan ställa på HSB Malmös styrelse och fullmäktige. Men där har vi långt kvar innan denna acceptans finns i organisationen, och fram till dess så får nog tyvärr vi få som vågar yttra oss leva med det hat och de kränkningar som en maktfullkomlig och arrogant styrelse och ignoranta fullmäktige i denna s.k. "medlemsorganisation" konstant utsätter enskilda medlemmar för.

Admin
2009-05-10, 18:19
Jag förundras över hur denna s.k. medlemsorganisation - HSB - så frenetiskt arbetar för att försöka inskränka medlemmarnas rättigheter och minska demokratin samt insynen. Alla inom HSB tycks stå helt enade i denna kamp mot medlemmarna och medlemmarnas bästa.

Det gör HSB i stället för att arbeta för att förbättra kärnproblemen i organisationen, dvs;

Att styrelsen inte svarar på medlemsfrågor.
Att HSB:s tjänstemän beter sig synnerligen arrogant mot medlemmarna, och svarar på ett skrämmande oförskämt sätt på medlemsfrågor.
Att HSB:s valberedning bara letar efter nya förtroendevalda inom den "inre kretsen", i stället för att söka dem som är mest lämpade för uppdragen.
Att struktur i HSB:s arbete saknas.HSB går just nu ut i sin mest omfattande kampanj någonsin ("HSB:s nya kommunikation (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9599)") för att försöka få medlemmarna att tro att HSB värnar om medlemmarna.

HSB talar sig varm för sina påstådda "kärnvärderingar"; ETHOS (engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan).
Men i praktiken ser vi med all önskvärd tydlighet att HSB står för det rakt motsatta.

Det finns inget engagemang inom HSB, och om man inte till 100 % ställer upp på HSB utan att ifrågasätta något så ska man som medlem tryckas ner i skorna. Dvs engagerade medlemmar är det absolut sista HSB-organisationen vill ha.

Tryggheten lyser med sin frånvaro. I bostadsrättsföreningarna sitter det lekmannastyrelser, och om dessa lekmannastyrelser terroriserar sina medlemmar så stödjer HSB detta fullt ut. Det är HSB fjärran att ta något ansvar för misskötsel i brf:arna.

Omtanke är väl det sista som HSB kan sägas stå för. HSB värnar enbart om föreningarnas styrelser, fullmäktigeledamöterna och de av HSB speciellt utsedda HSB-ledamöterna, dvs någon liten procent av medlemmarna. Resten av medlemmarna (99,9%) är inte vatten värda.

Samverkan finns det inte inom HSB, förutom inom den kraftigt insynskyddade "inre kretsen" av likasinnande som aldrig ifrågasätter något och som inte kritiserar någon utom dem som vågar ha synpunkter.

Av ovanstående följer helt naturligt att någon hållbarhet inte finns i HSB, men det kan konstateras även på en mängd andra sätt. Inte minst genom att det inte finns någon struktur i det arbete som HSB bedriver.

HSB Malmös tjänstemän har en snittlön som börjar närma sig 40.000 kr i månaden. Det är medlemmarna som får betala för detta!

Admin
2009-05-12, 20:13
HSB-organisationen är fullständigt skräckslagen för granskning, och sedan Claes Caroli kom till makten så har det bara gått utför.

Precis innan Claes Caroli halkade in på ett bananskal (genom att förstahandsvalet till styrelseordförande hoppade av) så började det bli lite insyn i HSB Malmö.

Men Claes Caroli slog till alla bromsar när det gällde demokratiseringen i HSB Malmö och försöker med alla medel stoppa all medlemsinformation som det är möjligt för honom att göra någorlunda inom lagens gränser.

Styrelse och fullmäktige ska vara en väl sammansvetsad grupp som ska kunna stå upp mot de medlemmar som de egentligen är satta att tjäna... inte motarbeta så som det fungerar idag.

Ett av oändligt många exempel på detta är att Claes Carolis diktaturstyre är när han inför HSB Malmös årsstämma inte bara vägrar att svara på motionärs frågor om motionärernas möjlighet till presentation av sina motioner, bl.a. vilken utrustning som då finns att tillgå.

Följande skrev jag til Claes Caroli och resten av HSB Malmös styrelse innan årsstämman 2009;

Claes.
jag har ställt frågor till HSB Malmös styrelse sedan januari och inte fått något annat än som bäst undanglidande svar.

Jag vill ha svar på nedanstående frågor.

Plus följande "presentationsfrågor";
Varför vill styrelsen inte berätta föutsättningarna för oss som kommer att presentera våra motioner?
När jag presenterar mina motioner, får jag då två datorer på podiet?
En dator för att styra presentationen och en dator med 21 tums skärm där jag kan läsa CD-skrivan med mina motioner?
Eller får jag mina motioner i pappersform???

Svar ombedes nu å det snaraste !!!!

Styrelsens arroganta sätt att behandla mig som medlem finner jag inte överensstämmande med vare sig hur en styrelse ska bete sig etiskt/moraliskt eller HSBs kod för föreningsstyrning eller ETHOS eller något annat.

HSB Malmös styrelse tycks befinna sig på precis lika låg nivå som styrelsen i min egen brf, och det finner jag ytterst beklagligt !!!
Claes Caroli och resten av styrelsen blåvägrade att svara med ett enda ord på dessa frågor!

Strax innan stämman ljuger Claes Caroli öppet och hävdar att motionerna skulle visas på en stor skärm. men det visade sig på stämman att det bara var fullmäktigeledamot Åke Persson förunnat att få göra detta.


Bl.a. på följande sida;
Hur Claes Caroli INTE svarar på frågor från medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-caroli-motioner.htm)
kan alla se hur Claes Caroli undanhåller medlemmarna från svar på praktiskt taget alla frågor som ställs, oavsett vad de handlar om.

Inte nog med detta, Claes Caroli ger dessutom tydliga direktiv till HSB Malmös tjänstemän att inte svara på medlemsfrågor!

Admin
2009-05-14, 18:35
Stämmoprotokollet från årsstämman är nu klart (Stämmoprotokoll HSB Malmö 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)).

I detta stämmoprotokoll står det;
30 Motion - 01-208
Tommy Johansson yrkar att --- motioner 1-178, vilka redan behandlats av den ordinarie föreningsstämman 2008, ska beslutas genom ett beslut och då i enlighet med styrelsens svar, nämligen avslag på samtliga.
Vidare att resten av --- motioner också omfattas av ett beslut.
Stämman beslutar att bifaller Tommy Johanssons yrkande.
Dvs stämman bifaller stämmans beslut att avslå alla mina 208 motioner i ett beslut (eller i avslag i två beslut, beroende på hur man tolkar det).
Dessutom är det en lögn att motion 1-178 behandlades på årsstämman 2008, men det är en fråga för domstolen.
Se Tommy Johanssons antidemokratiska tal (http://hotpot.se/hsb-malmo-staemma-2009-tommy-johansson.htm) mot motioner och mig.


--- får yttra sig över motionerna 1-178. --- håller ett kort anförande.
Stämman beslutar att avslå motionerna 1-178.
Jag förbrukade större delen av de 15 minuter jag tilläts av stämman för att försvara mina 208 motioner.

Ordföranden vänder sig därefter till --- som bereds tillfälle att yttra sig öäver motionerna 179-208. --- avstår från att yttra sig.
Det stämmer inte.
Jag yttrade mig genom att säga något i stil med att stämman kunde avslå alla mina motioner i klump som vanligt...
Vad skulle jag kunna säga om 30 motioner på bara ett par av mina tilldelade resterande minuter?
Styrelsen hade ju inte ens bemött de flesta av motionerna!

Ordföranden meddelar därefter att --- kan begära ytterligare tid för att redogöra för sina motioner 179-208. --- avstår från att kommentera detta erbjudande.
Nej, riktigt så gick det inte till på stämman.
Dessutom; alla förstod naturligtvis i detta läge att även om jag - mot all förmodan - skulle få ytterligare 15 minuter så skulle dels detta inte räcka för de sista 30 motionerna, och dels så är det orimligt att under denna press försvara sina motioner utan möjlighet att ens kunna presentera motionerna (som endast en fullmäktige fått förmånen att få i skriftlig form, och där motionerna inte presenterades på storbildsskärm).

Ordföranden meddelar att styrelsens svar på motionerna 179-208 är avslag på samtliga.
Därefter frågar ordföranden om det finns någon av nämnda motioner som fullmäktige önskar ska behandlas särskilt samt att denna/dessa i så fall kan tas ut för separat behandling.
Ingen sådan begäran framställs, varför stämman beslutar att fatta ett beslut angående motionerna 179-208.

Stämman beslutar att avslå motionerna 179-208.

Fullmäktige är eniga i att köra över alla motioner.

stephan
2009-05-14, 22:02
Från stämmoprotokollet

pkt 26.
Ordföranden redogör för vad som står i stadgarna § 15.
"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande-och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen.
Stämman beslutar att begränsa talartiden till 15 minuter per motionär, oavsett motioner, med möjlighet till ytterligare tid.

15x60 = 900sekunder. 900 delat på 200 motioner ger 4,5 sekunder per motion.

Har man då inte brutit mot stadgarna med ett sånt beslut?

Märk stadgetexten "vid behandling av den aktuella motionen"

Kuriosa i stämmotexten är att det är ju bra att fullmäktigeledamöterna i alla fall får lära sig det som står inom parentes.
Att en som lämnar in en motion kallas motionär. För det ordet trodde väl de flesta hade något med att vara ute och springa????.:D

Admin
2009-06-08, 14:31
Informationen och insynen i HSB Malmö har sedan årsstämman 2008 i princip totalt upphört.

Efter att HSB Malmö först lagt ut stämmoprotokollet från årsstämman 2009, så togs stämmoprotokollet bort igen (i strid med HSBs kod för föreningsstyrning), och har nu lagts ut igen, men denna gång med alla namn utraderade.

Speciellt skojig blir den sista sidan i stämmoprotokollet 2009 som HSB Malmö nu publicerat på webben.

http://hotpot.se/Bild4/hsb-malmo-censur.jpg


Dvs namnteckningarna står kvar men den maskinskrivna texten (Mats Engstrand, Bengt Skånhamre, Jörgen Linder, Gunnel Fridh samt - felstavat men ändå ej justerat av justerarna - Kent Staff) är blockerad.

Vad är det för galenpottor som håller på så här, kan man undra?
Och inte med ett ord förklarar HSB Malmö sitt beteende, det handlar bara om att mörka så mycket som möjligt!

HSB Riksförbund följer heller inte HSBs kod för föreningsstyrning.
Deras stämmoprotokoll är, precis som tidigare, hemligare än något annat, och har inte lagts ut på webben.

Se;
Stämmoprotokoll HSB Malmö 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)

HSB Riksförbund vägrar lämna ut kopior på stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-riksfoerbund.htm)

Suna
2009-11-24, 23:07
Advokat kan man ju rekommendera.
Det ska kosta för den/de som enligt lagarna gör fel.

Börja åtminstone med en 15 minuters gratis rådgivning som brukar finnas i bibliotekens lokaler så kommer Ni känna er allt säkrare på Er rätt !

stephan
2009-12-29, 19:27
Ni får ju tänka på att HSB bara är 85 år gamla. Det tar lite tid att lära gamla hundar sitta?

Sedan tror jag att de har stora problem med medlemsregistret.

Men kommer medlemmarna in i bilden. Jag tänker på de som röstat för att föreningen betalar medlemsavgiften till HSB kollektivt.

Någon förening som förhandlat fram ett billigare pris på grund av att HSB tjänar tillexempel portopengar. Tror inte det.....