handdator

Visa fullständig version : Motion till årsstämman


MrStax
2009-04-06, 13:49
Hej !

Jag funderar på att lämna in en motion till årsstämman där jag vill att man undersöker möjligheten att installera solvärme.
Är det då styrelsens uppgift att begära in offerter och liknande ?
Egentligen är jag bara nyfiken om det finns intresse så man inte lägger ner en massa tid och arbete i onödan på att ta fram ritningar, underlag och offerter.
Kan man inte bara ställa frågan om det låter intressant att göra en investering som efter x antal år gör att elförbrukningen minskar och om majoriteten tycker att det verkar vara av intresse att man tillsätter en arbetsgrupp som tar fram underlag så att man vid en extrastämma kan ta ett beslut ?

/Stefan

totiki
2009-04-06, 14:01
Skriv motionen så att den är en fråga till stämman. Det vill säga, formulera en motion till stämman som är en fråga om intresse finns och ifall inte stämman skall ta ställning till ifall en arbetsgrupp bör tillsättas. Ställ dig själv till förfogande som sammankallande.