handdator

Visa fullständig version : Styrelse sammansättning i brf


SydBeata
2009-04-04, 09:42
Vilka kvalitéer bör främst beaktas då valberedningen ska föreslå ny styrelse.

Kan jag som medlem vädja till valberedningen att man ska se på andra kvalitéer än andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) och viljan att sitta med i styrelsen.

Francois
2009-04-04, 15:59
Ett team är bra om teammedlemmarna kompletterar varandra. Därför är det bra med olika kunskap. Några som jobbar i byggbranschen, med ekonomi, en jurist, mm. Att ha en pensionär med är ofta bra, pensionärer har mer tid än andra, kan ställa upp mitt på dan när det behövs.

Sen ska attityden/inställningen vara rätt:
- motivation
- vilja tjäna medlemmarna
- var lyhörd
-

Jag tyker det är viktigt med utbildade ledamöter, som inte är rädda att läsa lagen och böcker. Och ledamöter som har en humanistisk utbildning och/eller humanistisk syn på livet (sådana som förstår var "demokrati" innebär på brf-nivå).

Blandning män/kvinnor är bra, etnisk blandning också om medlemmerna kommer har olika ursprung.

Det var allt jag kommer på just nu!

totiki
2009-04-04, 16:24
Andelstal har inget med saken att göra. Viljan att sitta med i styrelsen är mycket bättre än en som inte vill. För den gör inget och skapar olust hos andra.

MikHo
2009-04-04, 18:40
viktigaste egenskapen kan jag tycka är att få med medlemmar som inte ser egen vinnnig (förutom den gemensamma vinningen).
Exempel: Person A går med i styrelsen för att kohandla fram nytt staket till sin tomt för att sedan avgå ur styrelsen.

stephan
2009-04-05, 02:25
Kul att se att några har synpunkter på styrelsesammansättning i bostadsrättsföreningar.

Konstaterande nummer 1. jag är ganska säker på att genomsnittsåldern för en styrelseledamot i dagens bostadsrätsföreningar är +50år.

Katastrof, är min mening av detta konstaterande.

Admin
2009-04-05, 07:16
Vad andelstalet har med saken att göra förstår jag inte, men på följande webbsida kan du se de viktigaste delarna för hur en valberedning ska abeta;
Valberedningspolicy i en brf (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm)
Som regel väljs de som ställer upp, och de som ställer upp är inte alltid de bästa.

Du kan kanske inte ställa kraven på valberedningen eftersom det sällan leder till något.
Se i stället till att stämman i din brf fastställer en för föreningen särskilt framtagen valberedningspolicy med ovanstående dokument som grund.

Skriv en motion om detta!

Som Stephan säger så kan många styrelser behöva en föryngring!

MikHo
2009-04-05, 11:15
Kul att se att några har synpunkter på styrelsesammansättning i bostadsrättsföreningar.

Konstaterande nummer 1. jag är ganska säker på att genomsnittsåldern för en styrelseledamot i dagens bostadsrätsföreningar är +50år.

Katastrof, är min mening av detta konstaterande.

I min förening har vi 2 person utav 10 som är över 50.
Samtidigt kan nämnas att det finns 3 stycken som är födda på 70-talet.

Genomsnittsåldern skulle jag uppskatta (har inte räknat) till ungefär 40-43.

stephan
2009-04-05, 11:45
Bra. i min förening ligger snittet vid 60år.

Och valberedningen säger, när några påtalat att försöka föryngra.

"tror ni vi har tid att "knacka dörr" för att leta yngre förmågor.:16::16:

SydBeata
2009-04-05, 12:07
Kanske skall jag tillägga att vi är en mycket liten förening 12 lägenheter varav en familj äger 5 st så de de har 4 röster. De är mycket engagerade och har helt andra intressen än vi andra medlemmar.

MikHo
2009-04-05, 12:52
Och valberedningen säger, när några påtalat att försöka föryngra.

"tror ni vi har tid att "knacka dörr" för att leta yngre förmågor.:16::16:

tipp-topp, en valberedning som inte gör sitt arbete..
tror katten att styrelsen blir därefter :10:

SydBeata
2009-04-05, 13:01
tipp-topp, en valberedning som inte gör sitt arbete..
tror katten att styrelsen blir därefter :10:

Men de andra medlemmarna har väl möjligheten att föreslå sig själva eller andra till poster??
Och ingen valberedning blir väl gladare än att någon självmant erbjuder sig.

MikHo
2009-04-05, 15:03
Under de 10 årsstämmor som jag varit på har det hänt 1 gång att någon självmant anmält sig på stämman.

Men visst går det bra.

Francois
2009-04-05, 15:15
Kanske skall jag tillägga att vi är en mycket liten förening 12 lägenheter varav en familj äger 5 st så de de har 4 röster. De är mycket engagerade och har helt andra intressen än vi andra medlemmar.

Oj oj. Den här familjen har bara en (1) röst (inte 5 och injte 4 st.)! Det har vi pratat om i en annan tråd i detta forum.
Men hur kan en enda familj sprida sig över 5 lägenheter? De bor väl bara i en lägenhet och hyr ut de andra i andra hand, eller står de andra lägenhet tomma?

SydBeata
2009-04-05, 17:23
Eftersom familjen äger fler lägenheter hustru en, son en och nu skall son nr överta en så har de mer än en röst. Det är tyvärr så!
Mannen i familjen blev otroligt besviken förra året då han inte blev tillfrågad att vara ordförande.

Francois
2009-04-05, 18:41
Ok, jag förstår, men du sa 5 lägenheter och 4 röster. Det går inte riktigt ihop.
Sen undrar jag om denna familj verkligen bor isär. Frun i en lägenhet, mannen i en annan, och sönerna i varsin lägenhet? Om det verkligen är så, blir det 4 lägenheter och 4 röster.
Eller har dem slagit ihop lägenheter till en större lägenhet?

SydBeata
2009-04-06, 18:09
Ägandet är uppdelat på de olika lägenheter som de äger.

Nu är jag intresserad av lite nya tankar åsikter.

Valberedningen har nu presenterat sitt förslag.

Kan en person som valberedningen föreslagit tacka nej på stämman då den inte vill samarbetea med en annan föreslagen?

Kan stämman begära omröstning för varje föreslagen ledamot? hur går just det till. En av de personer som är föreslagna går bara inte att samarbeta med, till storägarfamiljen.

Francois
2009-04-06, 19:59
Ja, man kan dra sig ur på stämman. Men inte syggt att dra sig ur just efter man blivit vald, då blir en ats vakant. Bäst att dra sig ur innan.
Synd att valberedningen inte kan ta fram ett förslag där alla tycker att de kan arbeta med varandra.
Man kan begära omröstning per ledamot. Just innan det är dags att rösta kan en medlem föreslå att man gör just detta. Det handlar om att höja rösten lite högre här, ifall nån annan vill ha det på ett annat sätt.

Kan andra dubbelkolla att vad jag skriver här är rätt?

Jag förstår att du inte är intresserad av diskutera den stora familjens ägande av 5 lägenheter på 4 pers, men det kan hända att det dem gör inte är lagligt. Har dem fått tillstånd av styrelsen för att göra som de gör? Det är ändå en lägenhet för mycket ...

MikHo
2009-04-06, 20:28
Vi har alltid haft röstning per ledamot på våra stämmor.
Tyvärr har det blivit förvirrat vissa år då det varit avhopp mitt i en period. (fyllnadsval gäller då för resterande period.)

Jag har föreslagit på våra stämmor att valberedningen presenterar vilka de föreslår på vilka platser (ordinarie eller suppleant) därefter är det "fritt" för stämman att föreslå någon närvarande (detta för att den personen skall kunna framföra sin egen talan om intresse alternativt genom fullmakt).

Därefter förslås stämman att person X röstas in på plats 1. ( JA / NEJ )
och så vidare.... Fylls inte platserna så är inte stämman intresserad av att ha med personerna i styrelsen.

totiki
2009-04-06, 20:38
I en förening med endast 12 lgh tycker jag att alla kan ha en styrelseplats. Allt blir så mycket enklare att administrera. Beslutsvägen kortare och dialogen både tätare och mer insiktsfull. Ju mer man träffas och utbyter åsikter desto större kan förståelsen bli för den andres argument.

SydBeata
2009-04-06, 21:55
Att familjen äger totalt 5 lägenheter är helt ok! Tyvärr.
Anledning till alla diskussioner är att deras intressen inte följer de övriga ägarna i stort utan de vill få igenom sin vilja till varje pris och inte alltid så smidigt.

totiki
2009-04-08, 10:00
Ifall alla har en styrelseplats i er förening blir varje styrelsemöte som en stämma röstetalsmässigt. Om jag förstått saken rätt har de då fyra röster och andra åtta.
Det bör då inte bli något problem med demokratin.
Skriv en motion om detta till nästa stämma.