handdator

Visa fullständig version : Bonus ska ge fler höga hus - Ägarlägenheter / Punkthus


Admin
2009-04-04, 00:42
En "skyskrapebonus" blir en viktig del i Moderaternas recept på stadsutveckling i Stockholm. Hittills har de flesta planerna på höga hus stannat vid just planer, bland annat beroende på att höga hus är dyra att bygga.
Vi ska också försöka påverka byggherrarna att presentera projekt där hyres- och bostadsrätter blandas, vilket är fullt möjligt genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning

Fakta/Ägarlägenheter
• Ägarlägenheter skiljer sig från bostadsrätter genom att var och en har lagfart på sin lägenhet som på en villa. En ägarlägenhet kan ägaren hyra ut som han eller hon vill och behöver inte söka tillstånd vilket kan vara fallet i bostadsrättsförening. De gemensamma angelägenheterna som yttre underhåll sköts av en gemensamhetsförening, liknande en villaförening.
Fakta/Punkthus
• Punkthuset är ett modernt bostads- eller kontorshus med koncentrerad plan och i regel endast ett trapphus, centralt beläget i byggnadens inre med lägenheterna grupperade runtom. Punkthusen började användas på 1930-talet och uppfördes i fyra till fem våningar. På senare tid används punkthus ofta i förtätningsprojekt i redan utbyggda stadsdelar.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2693961.svd) Svenska Dagbladet