handdator

Visa fullständig version : Grodan (golvbrunn) i badrummet, bostadsrättshavarens ansvar i brf enl stadgar?


totiki
2009-04-03, 16:53
I flera ämnen tas grodan upp i fråga om den är eller borde vara föreningens ansvar, och varför de flesta stadgar lägger grodan på lägenhetsinnehavaren.

Jag har nu ännu en förklaring.
Försäkringsbolagen vill att det ska vara lägenhetsinnehavarens ansvar eftersom att de annars riskerar att den omärkligt åverkas på ett sådant sätt att det blir försäkringsbolaget som får stå för kostnaden för badrumsrenoveringen.

I händelse av att stadgarna inte tillser ovanstående riskerar föreningen att stå försäkringslös.

Admin
2009-04-03, 19:26
Grodan är faktiskt föreningens ansvar i HSB-föreningarna (enl. HSB:s normalstadgar, även om det - som alltid - är lite luddigt uttryckt), och födmodligen även inom Riksbyggen och SBC.

Något annat vore helt orimligt, enligt min mening!

I de privata föreningarna finns det närmast ingen koll och styrning av stadgarna så där kan det se ut nästan hur som helst i stadgarna.

De som ev har stadgar som säger något annat än att det är föreningens ansvar bör i så fall väldigt snabbt se till att rätta upp detta!


Frågan om vattenlås har förekommit här ett flertal gånger tidigare;

Vem ska stå för reparationen av vattenlås i en bostadsrätt?

Fråga: En medlem i vår förening har renoverat sitt badrum, lagt in el-slinga och marmorplattor på golvet. En kontroll utfördes när avloppslukt uppkommit som visade att vattenlåset i golvbrunnen var sönder.
Nu vill medlemmen att föreningen ska stå för reparationen av avloppet. Föreningen vägrar.
Vem ska stå för omkostnaderna vid reparation av avloppet?

Svar: Föreningen ansvarar för skötseln av avloppet och ska därför reparera vattenlåset. Bostadsrättshavaren ska endast sköta rensningen av avloppet.

Föreningen har alltså rätt att bryta upp det befintliga golvet för att kunna sköta sin underhållsskyldighet, men föreningen har också en skyldighet att återställa badrummet.

Det är dock inte meningen att bostadsrättshavaren ska överkompenseras. Föreningen ska inte betala för ett badrum i nyskick om detta är några år gammalt. Därför kan ett så kallat åldersavdrag göras (men det har visat sig i rättsfall att domstolarna inte anser åldersavdrag rimligt i dessa fall). Försäkringsbolagens praxis vid skadeersättning kan ge viss vägledning.

totiki
2009-04-03, 19:34
Jag tror att i privata föreningar är det vanligare att golvbrunnen/grodan/vattenlåset är lägenhetsinnehavarens. Så har det i alla fall varit i de två föreningar jag bott i. Och jag tror att i de "normalstadgar" som florerar, är det skrivet så.

MikHo
2009-04-04, 10:32
Om med grodan menas det vattenlås som sitter i golvbrunnen i ditt badrum så skulle ansvaret på den mycket väl kunna ligga på bostadsrättsinnehavaren.

Om man läser Admins inlägg: Stamrör och avloppsrör, vem ansvarar för vad i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=21&postcount=2)
så gäller föreningens ansvar fram till den ledning som tjänar enskild lägenhet, vattenlåset finns anslutet till denna ledning och i lägenheten.

Däremot för några år sedan (säkert 10 år) så hade föreningen ansvar hela vägen in till lägenheten.

Har jag fel? Väldigt osäker på hela biten....

Admin
2009-04-04, 11:13
Jag har ställt frågan till HSB om vem som ansvarar för golvbrunnen.
Inte helt oväntat så visade det sig dock att HSB inte visste vad som gällde (när jag ställer frågor så kan HSB inte svara lika lättvindigt som HSB annars normalt gör med andra medlemmar).

HSB har alltid tidigare skrivit - även om jag nu gjort dem osäkra på vad som egentligen gäller - att grodan (= vattenlåset, vilket i princip är samma som golvbrunnen) är föreningens ansvar.
Faktum är att jag läst att bostadsorganisationerna tycks vara rörande eniga om att grodan/vattenlåset är föreningens ansvar... trots luddigheten i stadgarna om detta.

Det står i HSB:s normalstadgar att bostadsrättshavaren i princip bara är ansvarig för rensning av vattenlåset.
Dvs, enligt HSBs normalstadgar från 2003 ansvarar bostadsrättshavaren för;
klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås

Sedan är föreningen ansvarig för stammarna, men röret från stammen till grodan/vattenlåset är egentligen ingen stam, så då är det alltså medlemmens ansvar?
Nej, golvbrunnen är fortfarande föreningens ansvar, genom att dolda rör (i golv/väggar) ligger inom föreningens ansvarsområde.

Lagen ändrades 2003, och därefter har stadgar löpande ändrats för att stämma överens med lagen (säkert många stadgar - kanske de flesta - är forfarande fel). Dock när det gäller denna bit så tror jag inget förändrats, utan ansvaret för golvbrunnen är likadant som före 2003.

Det är högst orimligt att bostadsrättshavaren ansvarar för något som är så integrerat i fastighetens stamsystem som grodan/vattenlåset är.

Om det är några föreningar där ansvaret för grodan/vattenlåset ligger på bostadsrättshavaren enligt stadgarna så är det privata brf:ar (men jag tror inte det är många föreningar i så fall).

totiki
2009-04-05, 10:39
Det är högst orimligt att bostadsrättshavaren ansvarar för något som är så integrerat i fastighetens stamsystem som grodan/vattenlåset är.

Jag håller med om detta. Särskilt om man använder rostfria grodor/avloppsbrunnar. Men när de är av plast och så lätta att åverka att det enkelt går att åberopa "plötslig" vattenskada för att lägga ansvaret för badrumsrenoveringen på brf:ens försäkring så kan man förstå försäkringsbolagens tveksamhet.

Självrisken blir i sammanhanget också en hög kostnad för föreningen.

En plastgroda ska hålla i 40 år enligt materialtesterna. Så det är egentligen bara fysisk åverkan som kan skada golvbrunnar av plast.

Gjutjärnsgrodor har hållit längre tid, men är nu snart genomrostade. Min åsikt är att den kostnadsbesparing man gör genom att använda plast istället för rostfritt tyvärr kan visa sig kostbar i det långa loppet.


Om det är några föreningar där ansvaret för grodan/vattenlåset ligger på bostadsrättshavaren enligt stadgarna så är det privata brf:ar (men jag tror inte det är många föreningar i så fall).

Här är jag av en annan åsikt. Jag tror att bland privata föreningar har den övervägande delen sådana stadgar. Det är sällan föreningsstämmorna gör stadgeförändringar. Det är nog endast efter att ett problem uppdagats på ett sorgligt sätt som ändringar görs.

Gusten
2009-04-06, 13:15
... golvbrunnen är fortfarande föreningens ansvar, genom att dolda rör (i golv/väggar) ligger inom föreningens ansvarsområde.

Som Admin framhåller så ligger dolda rör inom föreningens ansvarsområde.
Golvbrunnen är ju djupt nersänkt i bjälklaget och man kan då undra om det är juridiskt möjligt att lägga underhållsansvaret för golvbrunnen på bostadsrättshavaren.

SBC har dock tidigare i sina mönsterstadgar förbehållslöst lagt underhållsansvaret för golvbrunnen på bostadsrättshavaren.
I de senaste mönsterstadgarna som kom 2008 har dock SBC formulerat det så att bostadsrättshavaren ansvarar för "golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten".

Det vore intressant att höra synpunkter på detta. Vilken del av golvbrunnen kan anses vara "åtkomlig från lägenheten"?

totiki
2009-04-06, 13:56
Det är väl en hel del som bostadsättshavaren ansvarar för avseende golvbrunn. T ex vattenlåset, som enligt tillverkaren ska rengöras en gång per vecka. Och när vattenlåset tagits upp når man hela botten på brunnen, alla kanter, klämring samt en bit av den del som är kopplad till ledningen.

Vid otur kan man tappa sitt järnspett/kaffepanna/polygrip rakt ner i golvbrunnen precis när man lyft på vattenlåset för att göra rent det. Har man riktig otur, då spricker plasten så att en "plötslig" vattenläcka uppstår.

Blir detta vanligt förekommande kommer försäkringsbolagen, som för statistik över liknande skador, att neka föreningar fastighetsförsäkring om inte undantag görs för golvbrunnen. Man kan ändra sina stadgar som man har lust efter försäkringsbolagens riktlinjer.

När ni byter, byt till rostfri brunn.