handdator

Visa fullständig version : Anlägga uteplats på föreningens mark i brf


ulrikano
2009-04-03, 10:59
Styrelsen har fått en motion från 5 medlemmar som vill anlägga var sin uteplats på föreningens mark.

Idag har dessa 5 lägenheter en fransk balkong och utanför balkongen är det kullersten. Det skulle gå att anlägga en uteplats för en kostnad på 40 000 kr per lägenhet.

- Marken är i dag outnyttjad.
- Bostadsrättshavarna föreslår själva att de ska få köpa marken till en kostnad av 1 kr för att slippa förändring av andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). Själv tycker jag att ett arrende skulle vara ett bättre alternativ.
- Lägenhetsinnehavaren skulle själv stå för byggkostnaden på ca 40.000 kr.

Säger bostadsrättslagen något om rättvisa mellan medlemmar? Det här skulle ju öka värdet på lägenheten med ca 200.000 kr.

Vi i styrelsen är inte helt eniga om hur frågan ska hanteras. Om man skulle tillåta detta blir det i så fall svårt att neka en annan medlem att hyra en plätt på en outnyttjad plats för exempelvis anläggning av grönsaksland.

Föreningen är på totalt 119 lägenheter

Är det någon som har erfarenhet av denna frågeställning så tar jag tacksamt emot svar.

stephan
2009-04-03, 11:25
Intressant ärende.

Erfarenhetsmässigt har jag negativa saker att säga om att styrelser tillåter några bostadsrättshavare att bygga uteplatser.
Oftast handlar det om att en styrelse vill vara snäll, eller att det finns kompisförhållande till dem som får tillstånd att bygga uteplats.

Detta hände i brf Väduren på 90-talet. En f d ordförande i bostadsrättsföreningen fick tillstånd av HSB-förvaltaren att bygga en uteplats. Som så ofta händer körde förvaltaren över övriga i styrelsen för att få pluspoäng hos ordföranden (kan ju ge fler uppdrag i framtiden).

Ny styrelse tillträdde som motsatte sig utbyggnaden. Ärendet kostade medlemmarna/föreningen dyra juristkostnader. Det gick till Tingsrätten som beslutade att uteplatsen måste göras om (bland annat taket som ej fanns bygglov på). F.d. ordförande blev tvungen att riva delar av utbyggnaden samt betala 6000 kr till föreningen.

Alla blev förlorare i slutändan, då föreningens kostnader klart överskred de 6000 kr som betalades tillbaka.

Min synpunkt på aktuellt ärende är att styrelsen måste utreda en del och om förslaget går igenom teckna klara avtal på uteplatsernas framtida händelser.

Vad händer t ex efter 3 nya bostadsrättshavare, som inte vill ha en uteplats.

En jurist bör kopplas in och komma fram till ett avtal mellan föreningen och dem som får bygga uteplatser Givetvis ska detta betalas av intressenterna.
Avtalet måste klart tala om underhållsansvaret m.m.

Till detta ska en avgiftshöjning ske till dem som får utnyttja allas markbitar.

ulrikano
2009-04-03, 11:38
Om man nu kommer fram till en lösning där medlemmen hyr marken så skulle hyran kunna läggas på avgiften. Det borde funka.
Bra att sätta in en jurist som skriver avtalet, juristkostnaden skulle då bekostas av berörda medlemmar.

Francois
2009-04-03, 11:50
Att bostadsrättshavare ska hyra sin uteplats låter som en bra lösning, men bara kortsiktigt. Får andra medlemmar hyra marken i framtiden?

Den säkraste lösningen, långsiktigt, är att ändra andelstal på en stämma. Jag tycker att 1 krona kanske är lite väl billigt, men ok om de andra medlemmarna går med på det. Jag tycker att höjningen av värdet på bostadsrätten inte har något med ärendet att göra. Men avundsjuka medlemmar vill kanske ta upp det ändå.

Om den nya styrelsen inte motsatt sig byggandet så skulle ingen ha blivit förlorare på detta.

stephan
2009-04-03, 15:36
De nya i styrelsen som tog upp detta ärende efter byggandet och färdigställandet av uteplatsen insåg tydligen att man inte kan gynna en medlem. Dessutom utan bygglov (tak på uteplatser i flervåningshus är inte godkända, brandrisk?).

Skulle du låtit uteplatsen finnas kvar för att föreningen inte skulle få kostnader?
Vad händer då när nästa medlem begär att få bygga en uteplats?

Francois
2009-04-03, 15:41
Nej, men jag antog att allt gjorts på rätt sätt, med bygglov och allt.

Styrelsens roll är inte att ta den enklaste lösningen, men väl att tjäna medlemmarna. Om en bostadsrättshavare vill bygga ut (och behöver ändra sitt andelstal), så ska ärendet tas upp på en stämma. Styrelsen gör fel i att försöka hindra att detta sker. Det enda rätta är att ta upp ärendet på stämman.

totiki
2009-04-03, 19:29
Det finns faktiskt ett flertal olika trådar här på forumet som behandlar din fråga ur ett flertal olika aspekter. Sök på uteplats så kommer du att hitta minst fem.

Jag provade just nu och hittade elva trådar. Kolla avancerad sökning.

Ayuvela
2010-05-07, 15:54
Uteplats i brf - Hyra del av innergård i bostadsrättsförening
Jag önskar hyra en del av en innergård som ligger i anslutning till min lägenhet. Delen som ligger i anslutning till lägenheten har "aldrig" nyttjats av andra medlemmar, så jag tror inte att föreningens medlemmar skulle ha något emot att jag snyggade till den, förhoppningsvis. Talat med vissa medlemmar och de ställer sig positiva till detta..

Vad gäller?

1. Eftersom jag är medlem i föreningen, kan föreningen teckna avtal med sig själv (mig)?

2. Andra juridiska komplikationer?

3. Skälig hyra? Åsikter? Jag kan tycka att fixar jag till en yta som ingen har brytt sig om på 10 år så borde föreningen vara tacksam att något händer till det bättre..

4. Andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) torde väl inte påverkas då det gäller hyra av mark?

5. Jag önskar så klart få ensamrätt till uteplatsen och vill även att hyresavtalet ska följa med lägenheten vid en eventuell försäljning. Är det ok?

6, Måste beslut om detta tas på årsstämma?


Föreningens medlemmar har inte bättre koll än vad jag har så jag försöker på olika sätt reda ut vad som gäller. B.l.a. i detta fantastiska forum :1:. Tacksam för alla kommentarer, rekomendationer och synpunkter. Jag har tittat på olika trådar som behandlar ämnet uteplats men inte riktigt funnit svar på ovanstående.

Admin
2010-05-07, 16:33
Några snabba svar.
1. Eftersom jag är medlem i föreningen, kan föreningen teckna avtal med sig själv (mig)?
Ja, visst. Självklart.

2. Andra juridiska komplikationer?
Vad säger stadgarna i din brf?

4. Påverkas andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) när det gäller hyra av mark?
Givetvis kommer du att få en högre avgift i föreningen för en uteplats som följer med bostadsrätten.

5. Jag önskar så klart få ensamrätt till uteplatsen och vill även att hyresavtalet skall följa med lägenheten vid en eventuell försäljning. ok?
Se svar på fråga 6.
Notera att hyresavtal kan sägas upp när som helst.

6. Måste beslut om detta tas på årsstämma?
Ja, beslut om att hyra mark av föreningen måste fattas av stämman!


För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;

Andelstal brf (http://hotpot.se/andelstal.htm) - länklista om andelstal i bostadsrättsföreningar

Andelstal i brf- Beräkning och förändring av andelstalen i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19036) - Faktabanken

Gusten
2010-05-07, 16:47
Det absolut säkraste sättet att disponera mark framför lägenheten är att det framgår i bostadsrättsavtalet att det hör mark till bostadsrätten. Då kan man också med gott samvete ange att det hör en uteplats till lägenheten när man säljer den.

Hyresavtal är inte lika framtidssäkert. Som Admin skriver så kan ju ett sådant sägas upp.

aalaestadius@hotmail.com
2010-06-08, 19:13
Jag har ett liknande problem som tidigare nämnts och måste verkligen få hjälp.

Vi är fyra lägenheter på nedre plan som bara vill öppna upp våra balkonger, på egen bekostnad såklart. Detta för att vi bättre ska få tillgång till föreningens gemensamma trädgård.

Jag inser att allt måste gå via föreningsstämman och att bygglov kan krävas (ska kolla upp). Jag fick dock ett litet varningstecken idag.

Ska bostadsrättshavaren betala mer i månadshyra när man får en bättre tillgång till trädgården? Finns det några faktiska exempel på att så är fallet?

Admin
2010-06-08, 19:59
Jag skulle vilja föreslå att du tar upp denna fråga med styrelsen i din brf. Sedan blir det kanske lättare att diskutera utifrån hur denna styrelse ser på saken (eftersom man kan göra olika tolkningar).

Rent generellt kan man säga att andelstal beräknas i huvudsak på yta och om denna yta utökas så blir avgiften helt naturligt högre.

I en bostadsrättsförening äger medlemmarna inget annat än sin andel.
Man kan alllstå inte "köpa" något i vanlig bemärkelse.

Här följer några trådar med liknande frågor;

Uteplats och balkong - utemiljö brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10501)

Uteplats/altan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10567)

Uteplats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11943)

"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)

Styrelsens rättigheter och skyldigheter mot medlemmar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11847)

Byggnationer av nya altaner/uterum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11613)

Kan styrelsen göra anspråk på altan? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10965)

Gemensamma grönytor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9873)

Uteplats utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)

Innergård ges av styrelsen till en medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3125)

Rätt att göra på tomt till bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10580)

Gusten
2010-06-08, 20:23
En annan fråga i detta sammanhang är vilka majoritetskrav som gäller för stämmobeslut om omfördelning av andelstal för årsavgiften.
Räcker det med en stämma med enkel majoritet eller krävs det två stämmor med 75 procent majoritet på 2:a stämman?
Rättsläget verkar lite oklart.