handdator

Visa fullständig version : Stämma styrelsen i brf


KIM
2009-04-01, 19:46
En än så länge hypotetisk fråga: Om man stämmer styrelsen, och om rätten finner styrelsemedlemmarna skyldig att betala skadestånd, visst är det då så att det skall tas ur det enskilda styrelseledamöternas privata ficka, och inte ur föreningens?

Visst blir styrelseledamöterna de svarande, och inte föreningen? (Min förening är mycket liten).

totiki
2009-04-01, 20:02
Jo, så kan det vara.
Det finns också en tilläggsförsäkring till fastighetsförsäkringen som gäller styrelsen. Många styrelser har denna, vi har den bl a. Faller den ut får föreningen kostnaden för självrisken. Har inte i minnet hur mycket den är på just vad det gäller denna tilläggsförsäkring men högsta självrisken vi har med Folksam är 2 basbelopp ca. 83.000.-

Admin
2009-04-01, 20:37
Det beror på vem du stämmer.

Du kan stämma styrelsen, vilket är lika med föreningen, och då är det, som Totiki säger, styrelsens "drulleförsäkring" i fastighetsförsäkringen som står för kostnaden, och pengarna tas inte ur ledamöternas egen ficka (förutom kanske självrisken?).

Jag är osäker på om självrisken betalas av föreningen eller av de enskilda styrelseledamöterna, men det är väl sannolikt att föreningen då tyvärr får stå för självrisken (som oftast är väldigt hög). Vill sedan medlemmarna inte stå för självrisken så får föreningen i sin tur stämma styrelsens ledamöter för att få tillbaka dessa pengar.


Eller, det mer ovissa alternativet, så stämmer du styrelseledamöterna som enskilda personer och då är det styrelseledamöternas egna ev. försäkringar som täcker kostnaden exkl. självrisken.

Men exakt hur detta fungerar vet jag inte.
Jag har frågat advokater och inte ens de vet!

KIM
2009-04-01, 20:42
Ah, tack för intressant information! Tänk att detta med bostadsrättstvister skall vara så oklart för alla parter...

Tack för detta suveräna forum, som ändå bringar klarhet i mycket förvirring. Det var en lisa för själen att hitta hit!

stephan
2009-04-01, 21:45
Folksam skriver om styrelseförsäkring följande:

Om en skada har uppstått och styrelsen ställs till svars är styrelsens ledamöter
gemensamt ansvariga för skadan om inte årsmötet beslutar annat.
Den ekonomiska bördan skall delas lika, men om någon saknar tillgångar
faller betalningsansvaret på de andra.
Försäkringar.
En förening har dock möjlighet att försäkra sig ”Styrelseförsäkring” som täcker
skador av beslut som är tagna av styrelsen.
Det går dock inte att försäkra sig mot medveten brottslighet eller brott mot uppenbara
och kända regler, med undantag för Förmögenhetsbrottsförsäkringen.
Polisanmälan måste dock göras.

Fetstilen ter sig något konstig?
Eller med andra ord, är man fattig slipper man betala?


Styrelseförsäkring
Jag har kollat upp att rätt många bostadsrättsföreningar har tecknat en s.k. styrelseförsäkring.

Finns det någon som kan ge några exempel på vad som skulle kunna hända för att försäkringsbolagen skall betala ut något av denna försäkring?

Är det kanske bara ett sätt för försäkringsbolagen att ta mer betalt?

Francois
2009-04-01, 22:02
Jo, så kan det vara.
Det finns också en tilläggsförsäkring till fastighetsförsäkringen som gäller styrelsen. Många styrelser har denna, vi har den bl a. Faller den ut får föreningen kostnaden för självrisken. Har inte i minnet hur mycket den är på just vad det gäller denna tilläggsförsäkring men högsta självrisken vi har med Folksam är 2 basbelopp ca. 83.000.-

Är du säker på att det är 2 pbb (prisbasbeop)? Vi hr Folksam (sen i morse!) och självriskerna på llt är max 0,5 Pbb. Det står t.o.m. 0 Pbb för Ansvarförsäkring (styrelseansvar).

KIM
2009-04-01, 22:19
Det går dock inte att försäkra sig mot medveten brottslighet eller brott mot uppenbara och kända regler, med undantag för Förmögenhetsbrottsförsäkringen.
Polisanmälan måste dock göras.

Det som står i fetstil skulle bli aktuellt i mitt fall, och då bostadsrättslagen: "Föreningen är skyldig att säga till den störande medlemmen att se till att störningarna omedelbart upphör."

totiki
2009-04-02, 10:11
Ja. Det är rätt bra tycker jag. Den som har sådana krav skall ha en verklig möjlighet att verkligen få sina krav tillgodosedda. Och inte behöva hamna i en situation där kraven aldrig uppfylls.
Det måste vara så att det är viktigare att den skada man lidit kompenseras för, än att ett personligt hämndbegär uppfylls.

Detta forum och de frågeställningar som framställs här är ett verkligt bevis för all den okunskap och ren dumhet som frodas i ett stort antal styrelser i brf:er runt om i landet. Det är bra att medlemmarna kan försäkras mot detta, anser jag.
Men man skall inte glömma bort att medlemmarnas egen lathet, ovilja och egen oförmåga att vilja deltaga i styrelsernas arbete är grogrunden för att allt detta kan uppstå.

Wallraff
2009-06-06, 12:25
Hej forumet!

Man torde väl kunna anta att den som stämmer exempelvis en styrelse får stå för eventuella rättegångskostnader om det visar sig att orsakerna till stämninger saknar grund?

/W

Essa
2009-06-09, 00:16
Den som helt förlorar ett tvistemål betalar motpartens rättegångskostnader. Däremot är jag osäker på vad som gäller om man gör upp i godo eller bara får delvis rätt på det man kärar. Prova att fråga forumsmedlemmen Einar. Han fick rätt till 46% i ett garagemål för en tid sen.

totiki
2009-06-09, 07:50
Det här med stämning, är det en ny fråga eller hänger den ihop med det innan?

Det är lite olika i olika domstolar och beroende på vad målet gäller.
Allmänt kan sägas att allt som lyder under allmänt åtal som bokföringsbrott, bedrägeri och liknande behöver man inte stämma för. Endast polisanmäla. Brott är brott. Inga rättegångskostnader.

Att stämma någon blir civilmål och då kan utfallet av rättegångskostnaderna bli som tidigare nämnts.

Det finns ingen regel som gäller överallt. Berätta mer om vad det gäller så kanske det går att vara mer exakt.

Einar
2009-06-09, 13:16
Den som helt förlorar ett tvistemål betalar motpartens rättegångskostnader. Däremot är jag osäker på vad som gäller om man gör upp i godo eller bara får delvis rätt på det man kärar. Prova att fråga forumsmedlemmen Einar. Han fick rätt till 46% i ett garagemål för en tid sen.

I mitt fall var det ett förenklat tvistemål ("fordran" på mindre än visst belopp).
Då gäller att normalt sätt betalar var och en sina egna kostnader och i vilket fall som helst får man normalt endast ta ut 1 timmes advokatkostnad (enligt praxis) ifall det trots allt skulle bli så att ena parten skall betala allt.

I mitt garagemål vann jag delvis, såsom påpekats, och tingsrätten dömde var och en att stå för sina egna kostnader. Under förhandlingarna frågade inte ens tingsrätten vilka kostnader resp part haft och ingen part framförde några kostnader utöver mitt yrkande om garagehyran.

Admin
2009-06-09, 14:00
Ja, i ett småmål (dvs tvistemål där värdet av det som yrkas inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (prisbasbeloppet ligger under 2009 på 42.800 kr) så är i princip det värsta som kan hända att man får betala för en timme av motpartens ev. advokatkostnader.

Men för att man som kärande ska åka på en timmes advokatkostnader gäller att rätten verkligen kan skjuta skulden till 100 % på dig (dvs att det inte går att finna att motparten - svaranden - gjort något som helst fel).

Det är kanske inte så ofta som rättegångsfall är så tydliga i sin avgränsning.
Så som regel får nog var och en stå för sina egna rättegångskostnader i småmål.

Om man t.ex. klandrar en stämma och bara vill ha rättat upp ett felaktigt beslut så torde detta oftast inte medföra några större risker, enligt min personliga bedömning.

Mer om detta finns att läsa på följande sida;
Rättegångskostnader, rättsskydd och försäkring (http://hotpot.se/raettsskydd-foersaekring.htm).

totiki
2009-06-09, 14:07
Idag i Svd medföljde en annonsbilaga som heter Advokat idag. Visst är mycket reklam men en del information medföljde också angående denna fråga.

Rättsskydd, ingår i vissa försäkringar som hem & fordons t ex. Kontakta försäkringsbolaget.
Rättshjälp, innebär att Staten betalar en del av dina rättskostnader. Se http://www.rattshjalp.se
Offentlig försvarare, du som är anhållen, häktad eller misstänkt för brott...
Målsägandebiträde, du som blivit utsdatt för ett grövre brott...åklagaren begär då hos domstolen att denne skall förordnas.

I första hand är det tydligen hemförsäkringen som kommer till hjälp i saker som rör BRFn.