handdator

Visa fullständig version : Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf


chox
2009-04-01, 11:55
Jag och min blivande sambo har just köpt en lägenhet. Vid kontraktskrivningen fick vi veta att föreningens krav för behandlande av medlemsansökan är att vi skickar in bland annat namn/nummer till arbetsgivare, namn/nummer till nuvarande hyresvärd/motsvarande, personbevis och våra tre senaste lönespecifikationer. Är detta verkligen vedertagen praxis?

Jag är själv ordförande i en 150 lägenheter stor förening där vi aldrig ställt liknande krav, och jag ser heller inte någon vits med detta.
Personbevis: Mäklaren har redan kollat våra ID, varför vill föreningen också göra det?
Namn/nummer till arbetsgivare: Jag är student, men inte fattig.
Namn/nummer till hyresvärd: Ja, det är ju i princip jag själv...
Tre senaste lönespec: Den senaste är ifrån augusti, vad säger det om min framtida betalningsförmåga?

Köpet finansieras till 60% av lån i bank, nog borde bankens bedömning av vår kreditvärdighet vara tillräcklig.

Självklart vill jag göra rätt för mig och inte börja härja redan innan jag flyttat in, men lönespec-kravet upplever jag som integritetskränkande. Föreningens stadgar reglerar frågan endast i meningen att "den till vilken bostadsrätt övergått får inte nekas tillträde om föreningen skäligen kan nöjas med henne eller honom som bostadsrättshavare".

Inte mycket till fråga det här, men jag behövde lufta lite...

Admin
2009-04-01, 12:04
Föreningen saknar helt laglig rätt till detta.
Du är inte skyldig att lämna någon av de uppgifter som föreningen krävt av dig.

Detta har diskuterats mycket i tidigare inlägg (det är bara att söka i forumet på "kreditprövning" så får du en lista med några av de viktigaste inläggen om medlemskap).

Från tidigare inlägg så har jag sett att din brf inte är unik i detta, men det är tråkigt när kunskapen är så låg i styrelserna att de tror att de kan göra som styrelsen i din brf.

De styrelser som ställer dylika krav riskerar att bli stämda, och min gissning är att dessa styrelser då kommer att få det mycket tufft i domstolen.

Hyresnämnden hanterar annars dessa ärenden, och hyresnämnden skulle aldrig ge styrelsen rätt att ställa dessa krav på bakgrundsinformation.


den till vilken bostadsrätt övergått får inte nekas tillträde om föreningen skäligen kan nöjas med henne eller honom som bostadsrättshavare
Står detta i föreningens stadgar?
Då måste jag fråga vad det är för en brf som du och din blivade sambo ska flytta till?
Det kan inte vara en HSB-brf för jag tror knappast HSB Riksförbund skulle acceptera denna formulering som inte stämmer överens med lagen (och det är lagen som gäller här).


Se även;
* Medlemskap och ägarskap i bostadsrätt - Vad gäller? (http://hotpot.se/hsb-medlemskap-agarskap.htm)
* Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13003)

* Hur många bostadsrätter kan man köpa och sälja samt äga? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13008)
* Spekulationsköp av bostadsrätter via bulvan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11808)

* Vilka får äga bostadsrätt i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17219)
* Jag har fått nog! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946)

* Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10905)

* Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12870)...
* Fråga kring delägande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12820)
* Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12968)
* Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)

* Andrahandsuthyrning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) (Faktabanken)
* Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17454)
* Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10124)

* Borgensman för månadsavgiften (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15858)
* Borgenär som inte vill vara borgenär längre (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11015)

* Kreditupplysning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16678)
* Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4190)

* Att godkänna en ny medlem i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17763)

* Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2223)
* Nekande av medlemskap i brf, betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15028)
* Medlemskap i bostadsrättsförening med betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12044)

* Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6327)

* Gnällkärring - Kurs i bostadsrättsjuridik - Rätt att neka medlemskap i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)

* Bli godkänd som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7927)

* Stadgeändring äldreboende, olaglig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16999)

* Kan en styrelse neka medlemskap pga att inspektion först måste utföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15451)

* Befogat avslå ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11995)

* Folkbokförd på annan adress (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14799)

* Medlemskap i BRF vid tidigare utlandsboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12945)

* Tre köpare i rad nekades medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14180)

- Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5076)
- Brf Järnhand rostar smått! - Nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17162)
- Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12357)

- Funderingar gällande medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11218)
- Frågor angående medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11028)

* Ansökan om medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10586)

* Policy för prövning av medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16476) (Faktabanken)
* Utökning av " policy för prövning av medlemskap i brf "? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16487)

* Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4709)

* Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2588)

* Skadestånd på 1,3 mkr för styrelse pga nekat medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13011)

* Köpare hoppat av, dessutom nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17577)

* Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4252)

* Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4251)

* Ansökan om medlemskap, mall (http://hotpot.se/Pdf/ansokan-medlemskap-brf-mall-2013.pdf) (Pdf)

* Överlåtelseavtal (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-overlaatelse-avtal.docx) (Doc)
* Överlåtelse av bostadsrätt, mall från HSB (http://hotpot.se/Pdf/hsb-oeverlaatelse-av-bostadsraett-avtalsmall.pdf) (Pdf)
* Upplåtelseavtal, mall (http://hotpot.se/php/vb/hotpot.se/Pdf/upplatelseavtal-mall.pdf) (Pdf)

* Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? (http://hotpot.se/hsb-oeverlaatelse-brf.htm)
* Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600) (Faktabanken)
* Överlåtelse, övergång av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8601) (Faktabanken)
* Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602)

* Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8597) (Faktabanken)

* Hur protokollför man nekat medlemskap? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16922)

* Sälja bostadsrätt (utan mäklare) - Tillvägagångssätt för att sälja bostadsrätt, steg för steg (http://hotpot.se/hsb-saelja-bostadsraett.htm)

* Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13206)

* Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4253)

* Sambo ej medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13422)
* Ta över lägenhet och lån av sambo i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10760)

* Godkännande av ny medlem i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7062)

chox
2009-04-01, 12:28
Står detta i föreningens stadgar?
Då måste jag fråga vad det är för en brf som du och din blivade sambo ska flytta till?
Det kan inte vara en HSB-brf för jag tror knappast HSB Riksförbund skulle acceptera denna formulering som inte stämmer överens med lagen (och det är lagen som gäller här).

Det är en tämligen nybildad förening med 24 lägenheter, inte ansluten till HSB/Riksbyggen/motsvarande. Citatet är hämtat från stadgarna som återfinns på föreningens hemsida, www.tallspinnaren.se (http://www.tallspinnaren.se).

Ovanstående krav utformades tydligen av en pedantisk (läs: rabiat) numera avflyttad ordförande, så det är mycket möjligt att styrelsen nu är mer verklighetsförankrad.

clabbe
2009-04-01, 12:29
Ursprungligen skrivet av chox
den till vilken bostadsrätt övergått får inte nekas tillträde om föreningen skäligen kan nöjas med henne eller honom som bostadsrättshavare
Står detta i föreningens stadgar?
Då måste jag fråga vad det är för en brf som du och din blivade sambo ska flytta till?
Det kan inte vara en HSB-brf för jag tror knappast HSB Riksförbund skulle acceptera denna formulering som inte stämmer överens med lagen (och det är lagen som gäller här).

Admin, i Bostadsrättslagen, 2 kap. 3 § står följande:
Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.

Menar du att föreningens formulering skiljer sig så mycket från lagens formulering att den är olaglig?

Admin
2009-04-01, 12:49
Menar du att föreningens formulering skiljer sig så mycket från lagens formulering att den är olaglig?

Vi har haft denna diskussion tidigare, Clabbe.
Jag sa inte att formuleringen är olaglig. Däremot kan formuleringen "... om föreningen skäligen kan nöjas med henne eller honom som bostadsrättshavare" i dessa stadgar helt bortses från.
Stadgarna ger sken av att styrelsen fritt kan säga från fall till fall vad som ska gälla som inträdeskrav i föreningen, men så fungerar det lyckligtvis inte.

Lagen tillåter att föreningen lägger till vissa konkreta krav i stadgarna (t.ex. finns det vissa bostadsrättsformer där bara de över en viss ålder får bo), men en generell formulering i stadgarna som denna har inte den minsta juridiska betydelse.

Det är uppenbart att ovan nämnda formulering är just avsedd för att styrelsen fritt ska kunna avslå ansökningar efter eget behag. Så kanske formuleringen vid en juridisk prövning skulle kunna anses "olaglig", men det är av mindre intresse.

Det som är viktigt i denna fråga är att formuleringen i stadgarna inte fyller någon som helst praktisk funktion... mer än att lura dem som söker medlemskap att styrelsen kan göra som den vill.

Admin
2009-04-01, 12:54
Ovanstående krav utformades tydligen av en pedantisk (läs: rabiat) numera avflyttad ordförande, så det är mycket möjligt att styrelsen nu är mer verklighetsförankrad.
Det kan man ju hoppas, men att de fortfarande ställer de krav de ställt på dig avseende bakgrundsinformation ger inte något direkt positivt intryck av dagens styrelse. En styrelse borde veta bättre!

Men föreningen har ju en ovanligt informativ hemsida, och det kompenserar en hel del!

Trötter
2009-04-01, 13:28
Jag och min blivande sambo har just köpt en lägenhet. Vid kontraktskrivningen fick vi veta att föreningens krav för behandlande av medlemsansökan är att vi skickar in bland annat namn/nummer till arbetsgivare, namn/nummer till nuvarande hyresvärd/motsvarande, personbevis och våra tre senaste lönespecifikationer. Är detta verkligen vedertagen praxis?

Jag är själv ordförande i en 150 lägenheter stor förening där vi aldrig ställt liknande krav, och jag ser heller inte någon vits med detta.
Personbevis: Mäklaren har redan kollat våra ID, varför vill föreningen också göra det?
Namn/nummer till arbetsgivare: Jag är student, men inte fattig.
Namn/nummer till hyresvärd: Ja, det är ju i princip jag själv...
Tre senaste lönespec: Den senaste är ifrån augusti, vad säger det om min framtida betalningsförmåga?

Köpet finansieras till 60% av lån i bank, nog borde bankens bedömning av vår kreditvärdighet vara tillräcklig.

Självklart vill jag göra rätt för mig och inte börja härja redan innan jag flyttat in, men lönespec-kravet upplever jag som integritetskränkande. Föreningens stadgar reglerar frågan endast i meningen att "den till vilken bostadsrätt övergått får inte nekas tillträde om föreningen skäligen kan nöjas med henne eller honom som bostadsrättshavare".

Inte mycket till fråga det här, men jag behövde lufta lite...

Jag tolkar detta som att föreningen vill ha ett vist klientel i sin fastighet vilket säkert kan vara bra för en del.