handdator

Visa fullständig version : Är man under ed i en civilrätt?


KIM
2009-04-01, 08:38
Om ett ärende i en bostadsrättsförening skulle gå så långt som till en civilrätt så undrar jag om man är edsvuren där.

Visst skiljer sig förfarandet mellan en allmän domstol och en civilrätt?

Trötter
2009-04-01, 09:47
Jag tror det är så här.
Om du t ex stämmer styrelsen i en förening, I detta fall så lägger parterna fram sin sak i domstol som kommer att döma vilken part som har rätt i talan.

Om det senare visa sig att styrelsen har gjort sig skyldig till ett brott enligt lagar och förordningar så är det åklagare som tar hand om utredningen. I detta fall om det går till rättslig prövning så är alla vittnen och målsägande skyldiga att tala sanning. Den åtalade har ingen skyldighet att tala sanning.

KIM
2009-04-01, 09:54
Varför jag frågar är för att med anledning av ett ärende jag beskriver i tråden om öppna styrelseprotokoll är det intressant för mig vad min styrelse under ed skulle svara på de frågor jag ställt till dem nu i mejl, och inte fått svar på.

totiki
2009-04-01, 12:41
Man är alltid tvungen att tala sanning i en domstol.
Man kan avstå från att tala. Men man får inte medvetet vilseföra rätten.

Däremot tror jag inte korsförhör används i ett civilmål.

stephan
2009-04-01, 15:13
I en civilrättsdomstol, kan tillexempel adovkaten som företräder dig välja att förhöra dig om han anser att det kan gynna dig.

KIM
2009-04-01, 17:35
Det som är intressant för mig är om de enskilda styrelseledamöterna kommar att vara edssvurna i en civilrätt. Jag skulle vilja fråga dem redan idag vad de skulle svara på en viss fråga om de var edsvurna, men innan jag ställer denna fråga måste jag vara säker på att man är edssvuren i civilrätten.

totiki
2009-04-01, 18:12
Nej, jag tror inte det. Det är inte som i Amerika på TV i Svenska domstolar. Man lägger fram sitt mål med den bevisföring man har. Denna bevisföring skall redovisas i förväg så att motparten kan ta ställning till den och förbereda sitt försvar, inställning eller utgångspunkt. Oftast försöker rätten finna en förlikning.
Civilmål av denna karaktären som du verkar ha i sinnet förekommer nästan aldrig, så vitt jag kan förstå.

KIM
2009-04-01, 19:39
Själv är jag så okunnig inom juridiken, även om jag blivit mycket kunnig på det juridiska inom störningsärenden.

Men, jag har nu för en stund sedan fått reda på att det jag avser föra vidare till rättsak faktiskt går under allmän domstol. Därför är civilrätten inte längre aktuell i mitt fall.

Dock var det svar du ger här, totiki, det jag själv trodde.