handdator

Visa fullständig version : Skattereduktion för reparationer, underhåll och om- och tillbyggnad av vissa bostäder


Admin
2009-03-31, 23:55
Regeringens proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Prop. 2008/09:178
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=2008/09&bet=178&dok_id=GW03178) Riksdagen