handdator

Visa fullständig version : Krångligt få rot-avdrag


Admin
2009-03-31, 23:55
Det krävs en del pappersarbete för att få rot-avdrag. Det framgår av regeringens proposition om den nya möjligheten till skatterabatt.
Den som söker skatteavdrag för hushållsarbete skickar in fakturan, tillsammans med namn, adress och personnummer, till Skatteverket.
För att få skatterabatt för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad behövs fler uppgifter
Eftersom Skatteverket inte har något register över medlemmar i bostadsrättsföreningar måste de som söker rot-avdrag för arbeten i en bostadsrätt också vara beredd på att ordna fram intyg om att de var innehavare av lägenheten och medlemmar i föreningen då arbetena utfördes.
Utöver uppgifter om köparens namn, adress, personnummer, fastighetens beteckning eller bostadsrättens beteckning och föreningens organisationsnummer och kanske ett intyg från föreningen om innehav kan de som utför arbetet behöva papper på att köparen inte har förbrukat sin maximala skatterabatt på 50 000 kronor per år.
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.rod.se/politikomraden/ekonomi_och_skatter/Krangligt-fa-rot-avdrag/) Riksdag & Departement