handdator

Visa fullständig version : Fördelningsprincip för källarförråd i brf


Admin
2009-03-30, 18:14
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in ett inlägg i frågan om hur förråd ska fördelas rättvist mellan medlemmar.

Fördelningsprincip för källarförråd

Vilka principer gäller generellt för hur förråd bör distribueras mellan medlemmar i en bostadsrättsförening?

Vår förening omvandlades relativt nyligen från hyresrätt till brf. Det finns fler förråd än lägenheter. Dvs samtliga 3or skulle kunna ha två st och övriga lägenheter ett förråd.

Det är i grova drag så förråden är fördelade. Undantaget är vår 3a som endast har ett förråd, vilket vi erfor som nyinflyttade.

Det finns två st 2or som har två förråd vardera. Det står inget i upplåtelseavtalet om förråden. Är det rimligt att ordningen som rådde under hyresrättstiden fortsätter in i en brf?

Vilka lagrum/principer kan man använda för att argumentera för en fördelning i paritet med andelstalen?

Kan en styrelse - när vi väl väckt frågan - helt sonika bara upprätta en ''förteckning'' t.ex enligt den nu rådande fördelningen, och hävda att det är den som gäller trots att de har egenintressen i frågan?