handdator

Visa fullständig version : Inreda brf lokal till bostad. Bygglov


Admin
2009-03-30, 18:05
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in ett inlägg i frågan om bygglov för inredning av lokal.

Inreda brf lokal till bostad. Bygglov

Jag äger en brf lokal i vilken det idag bedrivs verksamhet. I detta hus finns även andra lokaler men föreningen säljer inte dessa, utan uppenbart finns annan okänd plan.

Tyvärr påverkar denna okända plan mig då omsättningen på förbipasserande har minskat rejält. Vi som finns kvar idag lever i stort på vårt inarbetade kundunderlag. Samtliga äger sina lokaler.

Jag har hört att man kan göra om sin lokal till bostad och att bygglov krävs. Bygglov lämnas av kommunen som kan godkänna detta. Nu har jag varit i kontakt med kommunen som bett om bygglovsanmälan. Denna är nu insänd.

Min fråga är: Kan brf neka mig detta? Vilken rättighet har jag resp brf?

Jag har blivit införstådd med att detaljplanen säger att det endast ska finnas bostäder inom brf, ej lokaler.

Enligt kommunen kan de bevilja bygglov utan föreningen tillfrågas. Är det så?