handdator

Visa fullständig version : Bygglov för plank i brf


Admin
2009-03-30, 18:01
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan bygglov för plank till en bostadsrätt.

Bygglov för plank

Vems regler gäller angående bygglov, kommunens eller HSB-föreningens styrelse?

Vi har en granne som fick tillstånd från vår styrelse att bygga en plank.
Kommunens regler säger att det krävs bygglov för sådan plank.
Måste styrelsen söka bygglov hos kommunen?
Har styrelse rätt att ge tillstånd utan bygglov?

Som Ni kanske ser är jag emot denna byggnation och vill gärna veta vad som egentligen gäller.

/Agnes

Bygglov

Enligt lagtexten är följande tillåtet om styrelsen gett sitt tillstånd:

"att med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,0 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter". Om bygglov krävs måste detta naturligtvis inhämtas, normalt skall styrelsen också ge sitt samtycke till förändringen.

Vad man fritt får göra i sin lägenhet framgår av bostadsrättslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm).