handdator

Visa fullständig version : Oskälig avgiftshöjning i brf?


Admin
2009-03-30, 16:53
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om styrelsen kan rejält höja avgiften utan närmare förklaring.

Hjälp! 25% i hyreshöjning

I dag damp det ned ett extrainsatt infoblad där man deklarerade att vår hyra skall öka med 25% från januari. Orsaken anges vara en "budgetmiss" 2006 som missats av styrelsen, HSB och revisorerna samt omkostnader för fasadmålning som har överstigit satt budget.

Kan verkligen styrelsen höja avgiften så kraftigt med ca 14 dagars varsel utan att ha träffat övriga bostadsrättsägare? Är det lagligt?

Är så besviken har bott här i knappt ett år!
Supertacksam för svar och råd vart vi kan vända oss.

/Mirreli


Oskälig avgiftshöjning?

Tråkigt att höra, men det låter som Ni tidigare haft en poppis styrelse som hellre glatt er med små avgiftshöjningar än gjort det de skall.

Styrelsens ansvar är ju att tillse att föreningens ekonomi sköts väl och det verkar som Er nya styrelse tar sitt ansvar i denna fråga även om de blir impopulära. Skulle faktiskt beröma dem för det även om de kommer med det dåliga budet.

Om inte annat framgår av era stadgar gäller att styrelsen beslutar om avgiftsuttaget. Tyvärr kan man inte göra mer än att byta styrelse om man är missnöjd.

Det minsta man kan begära är att styrelsen förklarar varför detta misstag har uppstått och varför fasadarbetena blev dyrare än beräknat.

Låter som det är förra styrelsen som gjort budgetmissen dock om jag förstår dig rätt.


25% i hyreshöjning

Ja, det är en ny styrelse och de säger att denna situation har framkommit efter att det har gjorts "missar" i budget samt att pengar ej avsatts i den yttre fonden som sig bör, samt att avgiftshöjningar ej har skett i den takt som det skulle ha gjorts de sista åren.

Saken är den att när jag köpte för ett år sedan sa alla att ekonomin var strålande, att mycket små höjningar av avgifterna skulle ske och alla årsredovisningar var som de skulle.

Tex min granne blev sagd vid köpet att avgiften skulle gå upp en procent vid årsskftet (han köpte i februari), men han fick ju 24% till på köpet!

Jag känner mig grundlurad och undrar vad man egentligen har för rättigheter när alla (HSB, styrelse, mäklare etc) säger att allt är i sin ordning och 14 månader senare är allt katastrof och hyran måste gå upp med 25%. Jag hde aldrig köpt på dessa villkor!

Har någon råd om vart man kan vända sig för hjälp i denna fråga är jag tacksam!

/Mirreli

Kontroll av årsredovisning

Denna historia visa hur viktigt det är att noga studera föreningens årsredovisningar innan köp.
Vad avgiften i föreningen ligger på just för stunden är av ringa intresse.

Efter köp är det inte mycket att göra.

Irla
2011-05-26, 10:34
Hej!
Vi har också fått ett beslut på en hyreshöjning på 20%. Styrelsen baserar beslutet på "ökade utgifter samt omskrivning av lån".
I januari i år fick vi besked på att alla badrum i föreningen skulle renoveras, på föreningens bekostnad. Nu åker vi på en rejäl hyreshöjning. Kan man inte tolka det som att badrummen renoverades med baktanken att detta skulle finansieras genom avgiftshöjning?

Vi hade möjlighet att tacka nej till badrumsrenovering, men då vi fått ett intryck av att det INTE skulle innebära extrakostnader sa vi ja tack.

Får man göra såhär?

Utöver detta är vårt badrum ännu inte färdigt, vi har fortfarande problem med det installerade elementet. Renoveringen påbörjades 14 januari men försenades först 2 veckor pga vattenskada som hantverkarna orsakade.

Vad göra?

Harald
2011-05-26, 13:02
Någonstans är detta pudelns kärna. Och det vi sett hittills är bara början, många föreningar kommer att följa efter med kraftiga avgiftshöjningar de kommande 2-3 åren. Beroende på höjda räntor och högre höjningar än normalt på driftsidan.

Styrelsens främmsta uppgift är att tillse att föreningen går bra, och är rättvist förvaltad över tid. Detta uppdrag går stick i stäv med vars och ens eget kortsiktiga mål om att tjäna bra med pengar på den enskilda lägenhetsaffären. En grannlaga uppgift för styrelsens ledamöter med andra ord att höja sig ovan den egna intressesfären och verkligen förvalta för allas bästa.

I 80-90 % av bostadsrättsföreningarna måste avgifterna höjas. Ju tidigare desto bättre. För det är endast genom att tillse att erforderliga medel ackumeleras hela tiden (att man i princip alltid strävar efter ett ett rejält plusresultat), som man kan undvika dessa snabba och kraftiga höjningar.

Självklart har föreningarna bara sig själva att skylla. Genom att kortsiktigt stirra sig blinda på låga avgifter, skapar man dessa ryckvisa kallduschar åt sina medlemmar.

Styrelsen har all rätt att höja, de kan höja 100 % över en natt om så krävs.

Det medlemmarna skall göra, är att säkerställa att styrelserna jobbar för en långsiktigt rättvis och hållbar strategi, och tar ut ordentligt med avgift hela tiden.

Varningstecken och hål i huvudet är det när:

1) Avsättning till yttre fond slentrianmässigt görs enligt ekonomisk plan, ofta 0,3 % av taxeringsvärdet. Denna summa brukar motsvara vad en normal villaägare lägger i underhåll på sitt hus om året.

2) Kassören/styrelsen säger att man ska försöka gå +/- 0 kr, "för föreningen ska ej gå med vinst". Helfel.

Och det är klart, alla kan inte analysera en årsredovisning full ut, men som köpare eller boende måste man ju begripa så mycket att en avsättning till underhållsfond på i storleksordningen 30-50 000 kr/år är dränerande för föreningen. Och att lånen bokförda kostnad i årsredovisningarna 2010, kommer att vara 150 % HÖGRE i de flesta fall år 2012. Täcker inte intäkterna det, ja, då har man minst 25 % höjning av avgiften som ett brev på posten inom kort.

Borättexperten
2011-11-04, 12:34
Problemet är att väldigt få kan tolka en årsredovisning eller ekonomisk plan, och att utläsa om föreningens ekonomi är god eller inte. Så det hjälper inte att läsa den noggrannt, om man inte förstår vad man ska leta efter.

Tyvärr förekommer det mycket ruffel och båg i denna bransch, och det är stora summor det handlar om. De som drabbas är vanliga men aningslösa bostadsköpare. Ibland handlar det om rena bedrägerier i samband med bostadsrättsombildningar.

Upplägget är så här: Ett antal hyresgäster vill ombilda sitt hus till bostadsrätt, och bildar en bostadsrättsförening, med hjälp av en ombildningskonsult. Tillsammans görs det upp en ekonomisk plan, och den blir då ofta av det oseriösa slaget, en sk glädjekalkyl, där man medvetet underskattar de kommande kostnaderna. På så sätt kommer man fram till en mycket låg månadsavgift och boendekostnad, men alla som deltar i ombildningen blir glada.

Efter ombildningen går det då att sälja lägenheterna till en mycket högre kostnad, pga den låga avgiften, och då brukar också initiativtagarna sälja och "ta hem vinsten". Nya aningslösa köpare kommer in i föreningen, ny styrelse tillsätts, och upptäcker så småningom att föreningens ekonomi är i botten, och tvingas till stora avgiftshöjningar.

En känd ombildningsfirma i Malmö som håller på med denna typ av bedräglig verksamhet är Bjerkborn - SBR - Svensk Bostadsrättsbildning. Till sin hjälp har de två av Boverkets intygsgivare, Lennart Björnsson och Per Wieslander, som verkar godkänna även de mest orealistiska planer. Dessa två personer har nyligen varnats av Boverket (läs här (http://www.bofakta.se/index.php?option=com_content&view=article&id=81:nr-1-2011-sparkade-intygsgivare-kostade-foereningar-miljoner&catid=2:artiklar&Itemid=6)).

Varning alltså för nybildade föreningar med låg avgift. Och särskilt om Bjerkborn gjort den ekonomiska planen, och vilka de är se här (http://www.svenskbostadsrattsbildning.se/Default.aspx?TabId=313&cid=1). :15:

tette
2011-11-04, 21:37
"En känd ombildningsfirma i Malmö som håller på med denna typ av bedräglig verksamhet är Bjerkborn - SBR - Svensk Bostadsrättsbildning. Till sin hjälp har de två av Boverkets intygsgivare, Lennart Björnsson och Per Wieslander, som verkar godkänna även de mest orealistiska planer. Dessa två personer har nyligen varnats av Boverket (läs här)."

Toppen på isberget?

http://www.fastighetsaktien.se/content/view/3876/18/

"Orsaken till att intygsgivarna Bohman och Rydén nu har mist sin auktorisation är att Boverket har fått sju anmälningar mot dem."