handdator

Visa fullständig version : Nya andelstal i brf - Olika andelstal för lika lägenheter


Admin
2009-03-30, 15:19
Beräkning av andelstal och avgifter

När föreningen bildades 2001 beräknades andelstalen efter antal kvadratmeter. Avgifterna beräknades sedan efter andelstalen. Är detta brukligt/ok?

Flera lokaler har med åren antingen köpts loss och blivit del av befintlig lägenhet eller blivit till ny lägenhet. Detta har inneburit att vi varit tvungna att införa nya avgifter för dessa. Vi har beräknat avgiften per kvadratmeter, insatser har ej beaktats. Är detta ok?

/Peder

Nya andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010)

Andelstalen beräknas enligt vissa förutsättningar och sedan sätts avgifterna för lägenheterna baserat på andelstalet.

Avgiften för lägenheterna ska baseras på andelstal, och inte enbart på yta.

Andelstalen kan man alltid ändra. Och i detta fall låter det som att det är uppenbart att andelstalen ska ändras. Det är styrelsen som ansvarar för att så sker.
Avgift baserat på läge. Hur sätts avgifterna?

Kan en förening sätta olika avgifter på samma typ av lägenhet utifrån läget på lägenheten?

Avgiften ska täcka föreningens kostnader och de är ju samma oavsett var på gatan man bor. Är det då rätt att det skiljer flera kronor per kvadratmeter/månad?


Olika andelstal för likartade bostadsrättslägenheter

Nej, det låter inte som en rimlig beräkningsgrund!

Ta upp det med styrelsen. Om inte det hjälper så ta upp det på en föreningsstämma (i värsta fall som motion, om ingen annan möjlighet finns).


Ovanstående inlägg i frågan om beräkning av andelstal och avgifter är kopierade från det gamla forumet (ej längre kvar).

För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11537)

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14662)

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Samma andelstal men olika avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009) - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610) - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17720)

Beräkna andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15697)

Utökad boendeyta - högre månadskostnad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11454)

Dubbla andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14857) - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1475)

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14490)

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10293)

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Avgift för altan på vind i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9905) - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15877) - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14271)

Avskrivningar av brf-fastighetens värde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14031) - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=204)
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13368)

Tillbyggnad och höjd avgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213) - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12255)

Sänka avgift / ändra andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16395)

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4597) - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=69)

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8788) - Frågor om andelstal i brf