handdator

Visa fullständig version : Närstående i styrelsen enligt lag?


Admin
2009-03-30, 14:54
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om det är tillåtet att t.ex. makar ingår i styrelsen samtidigt.

Närstående i styrelse

I vår förening finns det två personer från samma hushåll, man och hustru, som sitter i styrelsen. Är detta lagligt?


Jäv?

Det är inte som att en närstående till någon av föreningens revisorer satt i styrelsen, men att två personer från samma hushåll sitter i styrelsen är högst olämpligt enligt min mening, även om det inte är olagligt.

Det innebär att två personer får en starkare ställning gentemot övriga i styrelsen, vilket som regel inte gagnar föreningen.

Det är upp till medlemmarna om man gör detta val. Medlemmarna måste före val informeras (av t.ex. valberedningen) om vilka relationer det finns mellan de olika förtroendevalda, och medlemmarna måste vara införstådda med vilka risker det medför att välja in två personer med någon form av relation till varandra.Närstående i styrelse tillåtet?

Tack, men kontentan är att det inte är olagligt.
mvh
PabloInte olagligt med närstående i styrelsen

Japp.Tillägg i stadgar om närstående i styrelse

När vi senast reviderade våra stadgar var vi noga med att stoppa sådana val genom att införa följande klausul:

"Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Dock får inte båda inneha förtroendeuppdrag samtidigt."

/nike