handdator

Visa fullständig version : Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009


Admin
2009-03-28, 19:15
HSB Malmö har nu (i sin "öppenhet") tagit bort alla motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 från HSB Malmös webbplats.
Detta har HSB Malmö gjort utan att ens vilja lämna en förklaring till detta agerande.

Eftersom jag kunnat förutsätta HSB Malmös agerande så har jag dock sparat undan motionerna. De följer här.


1. Bospargruppen förfogar över medel (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Barbro_Jansson_bospargruppen_forfogar_over_medel.p df)
2. Bospargruppen, tjänstemän (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Barbro_Jansson_bospargruppen_tjansteman.pdf)
3. Utbildning, bosparande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Barbro_Jansson_utbildn_bosparande.pdf)

4. Avgifter, utbildning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Brf_Almen_mfl_avgifter_utbildn_mm.pdf)

5. Rutiner vid konvertering av LAN (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Brf_Almen_mfl_rutiner_vid_konvertering_lan.pdf)

6. Ändring av HSB Malmös stadgar där motionsrätt tas bort (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Brf_Eriksdal_stadgeandring.pdf)

7. Parkeringsplats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/John_Engel.pdf)

8. Tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Kent_Bengtsson_brfSodertorp_tystnadsplikt.pdf)

9. Enhetlig insats, andel (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Linde_enhetlig_insats_andel.pdf)
10. Enhetlig medlemsavgift (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Linde_enhetlig_medlemsavgift.pdf)

11. HSB Malmö Nytt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Linde_Olsson_HSBMalmoNytt.pdf)

12. Finanspolicy (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Lofvall_finanspolicy.pdf)

13. Kapitalsäkra produkter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Lofvall_kapitalsakra_produkter.pdf)

14. Kostnad för HSB-ledamöter i årsredovisning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Lofvall_Linde_kostn_hsbledamoter_i_arsredovisn.pdf )
15. Kostnad för stämma i årsredovisning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Lofvall_Linde_kostn_stamma_i_arsredovisn.pdf)
16. Kostnad för styrelsen i årsredovisning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Lofvall_Linde_kostn_styrelsen_i_arsredovisn.pdf)
17. Kostnad för utskotten i årsredovisning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Lofvall_Linde_kostn_utskotten_i_arsredovisn.pdf)
18. Kostnad för valberedningen i årsredovisningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Lofvall_Linde_kostn_valberedningen_i_arsredovisn.p df)


Plus 9 motioner där HSB Malmö särbehandlat motionärer och lagt till personuppgifter i motionerna utan tillstånd.

Plus en hemlig motion.

Plus mina motioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7061).

Se även;
Motioner till HSB Malmö (http://hotpot.se/bo.htm#motioner)

stephan
2009-03-28, 20:44
http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/Brf_Eriksdal_stadgeandring.pdf

Kan inte annat än att komentera denna motion, med att säga att detta är HSB i ett nötskal.

Denna förening är tvångsstyrda av HSB, men kan man vänta sig annat, när HSBledamoten heter Bengt Skånhamre?

HSB bestämmer priset på avtalen som föreningen har med HSB, är detta 2009?http://www.hsb.se/content/1/c6/06/38/84/stadgar00.pdf

http://www.hsb.se/content/1/c6/04/19/57/Eriksdal(del2)_070831.pdf