handdator

Visa fullständig version : Politiskt Ansvar


Essa
2009-03-27, 17:21
Hur kan jag ta reda på vem, (parti och drivande politiker), som driver igenom en lag jag ogillar.

Exempel: Energideklaration! Jag betraktar detta som ett möjligen välmenat försök att göra något bra men som enbart leder till stora kostnader för föreningar och ytterst begränsad nytta för miljön. (Stora vinster för besiktningsmännen dock).

När man googlar energideklaration hittar man hur mycket information som helst om vad den skall inehålla, berörda myndigheter, säljande konsulter etc. men inte vem som drivit igenom lagen.

Jag vill "kryssa bort" politiker i nästa val och rekommendera vänner, kolleger att göra detsamma.

Energideklaration bara ett exempel, andra ämnen också intressanta.

Var hittar jag fakta att utkräva ett så personligt politiskt ansvar som möjligt.

totiki
2009-03-27, 20:13
Om jag minns rätt är det ett EU-direktiv.

Essa
2009-03-28, 01:50
Ouch!

Som om det inte var svårt nog innan att ta reda på vad en politiskt aktiv person faktiskt gör.

Finns det någon som har en bra metod att spåra ursprunget, drivande person-er, till en lag eller regel. Inte nödvändigtvis mitt exempel med energideklaration utan vilket ämne som helst man intresserar sig för i lagstiftningen.

totiki
2009-03-28, 07:38
Det går rätt bra att söka på motioner på riksdagens site.

Admin
2009-03-28, 08:03
Ja, och på rikdagens sajt (http://www.riksdagen.se/) kan man dessutom hitta lite lite personliga beskrivningar om var och en.

Problemet är detsamma för brf-styrelser som bostadsorganisationernas styrelser och politiker. Man ska inte veta vad de presterat för då kan man upptäcka vilka fel som begåtts och vad som inte gjorts. Till HSB Malmö har jag i år lämnat in motioner om att HSB Malmös styrelse ska presentera varje år vad deras mål är och före varje årsstämma ska styrelsen presentera vad de uppnått (vilket i HSB Malmös fall i år är ungefär ingenting överhuvudtaget).

Nu förstår jag att HSB Malmös styrelse i samarbete med vissa tjänstemän har hittat nya trick till årsstämman om några veckor för att köra över medlemmarnas motioner, så jag lär inte få igenom något, men jag låter mig inte köras över så lätt. ;)

Essa, nu är din förening med i SBC, så det är inte mycket du kan göra, men för alla som är medlemmar i HSB så har man genom det dubbla medlemskapet möjlighet att påverka, om än ytterst lite och ytterst sällan annat än långsiktigt.
Gillar man som HSB-medlem inte något, vad det nu kan vara, som hör till bostadsrättsvärlden så motionerar man till HSB-organisationen om att de i sin tur ska påverka politikerna i rätt riktning avseende detta. Det handlar om att väcka en opinion och att försöka engagera andra.

totiki
2009-03-28, 08:25
Den här hittade jag från 1999.

Motion till riksdagen
1999/2000:Bo519
av Lundström, Sten (v)
Miljö- och energideklaration av bostäder
1 Utgångspunkt

I regeringsförklaringen uttrycks det att Sverige skall vara en nation i
ekologisk balans. Detta ställer stora krav både på medborgarna och
beslutsfattarna. Om vi menar allvar med de stolta formuleringarna krävs
det att vi i handling agerar tydligt och skapar förutsättningar som ger oss
redskap att nå målsättningarna. Sverige har sedan tidigare undertecknat
Riodokumentet om en hållbar utveckling - Agenda 21.

Bostaden och den byggda miljön är en viktig del av människors liv och
påverkar både människors hälsa och den yttre miljön. Här finns ett spektrum
av regelförändringar som måste skapas för att vi ska nå fram till ett
ekologiskt hållbart samhälle. Det rör sig om alltifrån att i byggandet införa
krav på resurshushållning och hållbar kretsloppstillämpning, till hur vi ska ta
till vara de växtnäringsämnen som produceras i våra bostäder.

Ett viktigt led i detta arbete är att ge konsumenterna ett tydligt redskap i
valet av bostad ur miljö- och energisynpunkt. Miljömärkning på andra
områden i samhället har visat sig ha en stor effekt både på konsumentens val
och producentens utveckling av produkten. När vi som konsumenter skall
köpa t.ex. tvättmedel får vi en tydlig miljömärkning och en
innehållsdeklaration, men när vi skall välja bostad saknas i stort sett all
information om material och miljöpåverkan.

2 Miljö- och energideklarationer

Essa
2009-03-28, 17:38
Tack Totiki och Admin!
Det är ungefär vad jag ville veta.

totiki
2009-03-28, 18:01
Ja, det började för ändå längre sedan. Redan 1977 efter oljekrisen kom första propån,
Proposition 1977/78:76
med energisparplan för befintlig bebyggelse
En del remissinstanser föreslår någon form av krav på "energideklaration" för fastigheter.
Datum: 1977-12-31

Sedan vet jag att exempelvis vårt hus genomförde en energideklaration 1983, förmodligen fanns det någon sorts bidrag för det. Det var i den vändan som tilläggsisolering blev så populärt.

totiki
2009-03-29, 20:55
Vi fick vår energideklaration härrom veckan. Till viss del var det intressant läsning. Exempelvis referensobjekten och grupperna var särskilt intressant.

Referensgrupp 1. Ekohus, ej över 55 kvh/kvm
Referensgrupp 2. Tegelhus/självdrag, träbjälklag/sadeltak. 20/30 talsbyggen 63-79 kvh/kvm
Referensgrupp 3. Nybyggda hus. 110 kvh/kvm

Detta gällde då enbart flerfamiljshus.
Nu undrar jag: varför bygger man nya hus idag, som är mer energikrävande än vad husen var för 70 - 80 år sedan?

Jag har förstått att alla experiment med ventilation är på väg att avslutas och självdrag börjar övervägas som den optimala ventilationen igen. Bortsett från heltäta ekohus, då.

Ifall man nu redan har dessa referensvärden så kan man undra varför vi måste göra dessa energideklarationer, särskilt som vissa hustyper redan genom referensvärdena kan fixeras som lägre än nybyggnation. Hade det inte varit bättre att ta kostnaden för energideklarationerna och lagt på forskning på hur nybyggnation skall kunna ske på ett sätt att de hamnar i referensgrupp 2, åtminstone?

Essa
2009-03-30, 19:14
Anmärkningsvärt stor skillnad mellan nybyggen och 20-30 talet. Kanske logiskt att moderna kontrollsystem med pumpar, fläktar, mätare, dataprylar etc. faktiskt också förbrukar energi, och kan ens en expert på ämnet kalibrera så det funkar optimalt vid alla väder och vindar? Tveksamt!

Om jag fattat rätt skall deklarationen även inehålla kostnadseffektiva förslag på energibesparingsinvesteringar. Vore intressant att veta om den inehöll något vettigt.

totiki
2009-03-30, 20:54
Nej, inget vettigt.

Treglasfönster.
Avskrivningstiden skulle bli 116 år.

3 st. lampor i källaren kunde bytas till lågenergilampor.
Det kommer att hända i vilket fall med utfasningen. Behövs dock nya armaturer för att få dem att fungera. Har redan provat.

Utbyte av termostatventiler.
De anses försämras efter ett antal år. Nu är det så att efter vi installerade bergvärme ställer vi värmen med pumpen och håller en lägre temperatur än vad termostatventilerna är inställda på. 20 grader istället för 22. Så de fyller ingen funktion längre.

Sen fanns det inga fler förslag.
Den stora saken var att vi bytte till bergvärme. Med denna moderna pumpen får vi tillbaka fem gånger tillförd effekt. Så hade vi haft oljeeldning fortfarande, hade vår förbrukning legat på runt 200 kvh/kvm eller däröver.

stephan
2009-03-30, 22:03
Är det inte som vanligt? Regeringen skapar massa "påhitt" för att göra arbetsmarknadsinsatser?

totiki
2009-03-30, 22:40
Jo, så kan man se det. Politikerna använder sig av "folks" oro för att dra några poäng. Men jag är också oroad. Frågan är väl om man genomför detta på rätt sätt. Och vilket sätt är riktigt? Det kan väl bara historien påvisa.

Iofs är det inget fel på att spara energi. Men om det kostar mer än man sparar bör det ifrågasättas.

Ifall koldioxid är en ofarlig gas i jämförelse med kväve, freon, kvicksilver, nedhuggningen av regnskogen o s v. kan man ifrågasätta varför så mycket resurser läggs just på koldioxiden? Politiker har en förmåga att gå in i ett "tunnelseende" och inrikta sig på det som just nu är populärt och glömma det vida och/eller långsiktiga seendet.

Vem minns säldöden idag?