handdator

Visa fullständig version : Stämmobeslut följs ej


Admin
2009-03-27, 16:05
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om vad man kan göra om styrelsen vägrar följa stämmobeslut.

Stämmobeslut följs ej om att betala ut pengar i inre fond

Vid en extra stämma beslutades utköp av samtliga bostadsrätter i föreningen.
Före omröstning gavs info om att ev pengar i inre fond skulle utbetalas omgående efter mötet.

Nu backar kassören och vill inte betala ut pengarna. Anser att det måste ske en stadgeändring först!

Vad gör man i denna situation?

/CharleneStämmobeslut ska följas!

Kassören har fel. Stämmobeslut måste följas! Stadgeändring behövs bara om fonden ska avvecklas, men det handlar inte om detta här. Det handlar bara om att pengarna ska betalas ut.

Kassören kan inte ensam ta beslut, så om pengarna inte betalas ut är det per automatik ett beslut av hela styrelsen.

Om alla andra vägar med kommunikation inte fungerar så är den enda vägen att dra styrelsen inför rätta.

Då kan bevis behövas.
Vad står det i stämmoprotokollet där detta beslut togs? Du har lagstadgad rätt att ta del av stämoprotokollet.Strul med föreningens kassör...

Enligt protokollet står det beslut.
Kassören menar att det var en "diskussion" eller "information" och inget beslut.

/Charlene