handdator

Visa fullständig version : Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas?


Admin
2009-03-27, 16:01
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om tillvägagångssättet för nekande av ansvarsfrihet, och vad som händer om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas?

Jag är medlem i en bostadsrättsförening där jag tycker att styrelsen misssköter sitt uppdrag. De gör bristfälliga offertarbeten och köper in tjänst som jag i vissa fall vet är till ett överpris.

Därför tänker jag rösta nej på frågan om ansvarsfrihet för styrelsen på nästa årsmöte.

Måste det vara majoritet av deltagare på mötet som röstar nej för att någon åtgärd ska tas, eller räcker det att en röstar nej?
Får man ha sluten omröstning?
Får styrelseledamöterna rösta?

Så om det blir ett nej, vad händer sedan?

Vilka åtgärder kan man ta och vem är det som ska fatta dessa beslut då delar av styrelsen förmodligen kommer sitta kvar?

Vi är en liten förening (21 lägenheter) så kan man lösa detta i samråd med den ekonomiska förvaltaren eller revisorn?

Är det rimligt att som "skadestånd" vägra styrelsen dess styrelsearvode som skadestånd eller måste man gå via länsätten?Nej till ansvarsfrihet

Det är trist när styrelser missköter sitt uppdrag.

Tyvärr är det så att det inte hjälper att du ensam röstar nej till ansvarsfrihet. Du måste få fler med dig.

Du får alltid kräva en sluten omröstning (även om vissa styrelser/mötesordföranden gör som på HSB Malmös årsstämma 2007 och utnyttjar medlemmarnas okunnighet för att styra det mot att en sluten omröstning inte genomförs).

Styrelseledamöterna får under inga omständigheter rösta i frågan om ansvarsfrihet (även om så kanske sker lite här och var).

Jag kan kanske utveckla mitt svar här, men först tycker jag att du ska läsa vad jag skrivit om ansvarsfrihet; Ansvarsfrihet för styrelsen (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm). Där får du mer info om vad som gäller.

Stämman kan inte bara vägra styrelsen sitt arvode, utan det måste ske en rättslig prövning.Ej bevilja ansvarsfrihet

Det var väldigt intressant läsning.
Innebär det att det räcker att 1/10 del av närvarande på stämman röstar nej om jag har förstått det rätt? I vårt fall räcker det att tre hushåll röstar nej i så fall.

En annan fråga;
Vi ska ha extrastämma snart eftersom några i huset begärt det sedan de är missnöjda i en annan fråga.

Kan man vid en extrastämma avsätta styrelsen eller vissa personer i styrelsen om en majoritet av stämman anser det?Ansvarsfrihet och extrastämma

Ja, det blir en lite lustig effekt i så små föreningar som din. Men 3 medlemmar räcker, om samtliga 21 medlemmar som är röstberättigade kommer till stämman.

Visst kan styrelsen avsättas på extrastämman, likväl som på årsstämman. Men för extrastämmor som medlemmarna kallar till så måste minst 1/10 av medlemmarna ha begärt till styrelsen att det ska ingå som en punkt i dagordningen på extrastämman. Dvs det måste finnas med som en punkt i kallelsen.

Årsstämmans beslut om ansvarsfrihet för styrelsen innebär i förlängningen att bostadsrättsföreningen avstår att väcka talan mot enskilda styrelseledamöter på grund av eventuella försummelser i utförandet av styrelseuppdraget.

Ibland nekas en styrelse ansvarsfrihet som en ren missnöjesförklaring från årsstämmans sida. Detta är kanske inte riktigt meningsfullt om man inte avser att gå vidare på något sätt.

Ansvarsfrihet bör endast nekas om det finns anledning för bostadsrättsföreningen att väcka talan mot enskilda styrelseledamöter.

Är man endast missnöjd bör man istället välja bort de styrelseledamöter man är missnöjd med.


Frågor:

Räcker det med att 10% av de röstberättigade inte beviljar ansvarsfrihet, är det så, eller är det majoritetsbeslut som gäller?
Svar: Det är 10 % som gäller. Se; Ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet, kan de då väljas om?
Svar: Ja, tyvärr.

Kan man välja ny styrelse innan frågan om ansvarsfrihet tagits upp?
Svar: Stämman bestämmer ordningen på punkterna i dagordningen.
Det är bakvänt att välja styrelse innan ansvarsfrihetsfrågan avgjorts, men det finns inget juridiskt hinder för detta.


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadeståndsanspråk;
Fakta om ansvarsfrihet för styrelsen i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13408) - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10694) - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13545)

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13416)

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13684) - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14228)

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460) - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14462)

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331)

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650)

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12319)

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7413)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)