handdator

Visa fullständig version : Styrelsen vill inte kalla till extrastämma


Admin
2009-03-27, 15:58
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om vad man kan göra om styrelsen inte bryr sig om att kalla till extrastämma trots att medlemmarna begärt detta.

Styrelsen struntar i att kalla till extrastämma

Vi har försökt begära extrastämma av vår styrelse. Detta har skett genom skriftlig begäran undertecknat av 10% av medlemmarna. Vi fick tillbaka begäran då namnförtydligande saknades. Vi fixade detta och skickade in detta på nytt.

Efter ett tag ifrågasatte en styrelseledamot äktheten i underskrifterna. Vi ordnade ett ny begäran om extrastämma och nu med vittnen som som intygade äktheten på våra nya underskrifter. Efter detta har vi inte hört något från styrelsen dvs de struntade helt i våran begäran om extrastämma!
Vad kan vi göra?

/ANiVad krävs för extrastämma?

Det finns inget stöd i lagen för att det måste finnas namnförtydliganden.

Styrelsen får gärna ifrågasätta äktheten i namnunderskrifterna, men det är inte deras problem som skrivit under. Och det får under inga omständigheter påverka tiden det tar innan en extrastämma kommer till stånd.

Det finns ej heller något stöd i lagen för att vittnen krävs för att intyga att underskrifter stämmer. Har styrelsen synpunkter på underskrifterna så är det upp till styrelsen att kontakta var och en av de som skrivit under och utreda om underskriften är korrekt eller ej.

Kallelse till extrastämma ska enligt lag (LEF, 5 §) utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen (och enl. 8 § senast en vecka före det datum då extrastämman ska hållas).
I ditt specifika fall här pratar vi alltså om att kallelse enligt lag måste utfärdas senast 14 dagar efter att er första version av begäran kom in.

Kallar styrelsen inte till extrastämma kan en röstberättigad medlem begära (det räcker alltså med att en medlem begär detta) att Länsstyrelsen sammankallar stämman.