handdator

Visa fullständig version : Fel i stämmoprotokoll - Vad göra?


Admin
2009-03-27, 15:52
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om hur man som medlem kan rätta upp felaktiga stämmoprotokoll.

Fel i stämmoprotokoll - Vad göra?

Jag bor i en Brf förvaltad av Riksbyggen.

Vi fick inte ut något stämmoprotokoll så jag begärde och fick ett som var fel i många avseenden och upptog beslut som inte fattats på stämman.

T ex stod det att man valde valberedningen men ingen sådan valdes och sedan angav man inte i klartext vilka styrelsearvoden som skulle utgå.

Vad göra?

/Bibbi i ÖrebroKlander av stämma

I sådant fall kan du lämna in ett klander av stämma till Tingsrätten!

Det kan vara lämpligt att kontakta styrelsen om detta, men om justerarna redan godkänt stämmoprotokollet så går det inte att ändra i efterskott, utan då måste det till klander av stämma.

Har inte valberedning valts medan detta står i stämmoprotokollet så skulle jag vilja säga att detta är ett allvarligt fel!Begäran att få se stämmoprotokoll

Stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Justerat och klart. I annat fall begår styrelsen ett brott.

Får du inte stämmoprotokollet skriftligt?
Vissa styrelser missbrukar sin makt och vill - i egenintresse - inte lämna ut en kopia av stämmoprotokoll.
Skriv av det. Det går lika bra. Eller fotografera av det. Det går också utmärkt.

Skriv sedan en motion om att de medlemmar som begär det ska få en skriftlig kopia av styrelseprotokollet.