handdator

Visa fullständig version : Hur får man igenom en motion?


Admin
2009-03-27, 00:12
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om varför man aldrig får igenom motioner.

Hur får man igenom en motion?

Jag fick följande fråga från en medlem i en HSB-förening.

Jag var på mitt första brf möte i veckan. Upplevde att styrelsen klubbade igenom det som de själva önskade och slog ner de icke önskade motioner genom en "farsliknande" ja och nej sägning, medan ordförande höjde klubban...

Vad kan man ställa för krav på styrelsen gällande utredning av inkommna motioner?

De radade endast upp nackdelarna med de oönskade motionerna.

De motiner som de "längst fram" (läs kompisgänget som lärt känna varandra under det inledande styrelsearbetet) hade lagt fram fanns detbara fördelar med.

Som ovan vi detta och lite svenskt blyg ville man inte ställa sig upp och käfta mot styrelsen för att försvara sin motion. Man blir ju maktlös.

Borde det inte vara en ordentlig utredning av samtliga för- och nackdelar, följt av en vanlig hederlig rösträkning? Då får samtliga tid att i lugn och ro tänka igenom sitt beslut?

Just denna motion gällde inglasning av balkonger, och flertalet av de aktiva bor i lägenheterna som redan har eller inte kan inglasas pga de har taklägenheter. De yrkade avslag med endast detta som motiv. Arkitekten tycker att det påverkar fasaden väsentligt. Men balkongskydd av tyg och markiser är helt ok...

Vad gör man?Tips för att få igenom en motion

1.
Du måste tänka hur styrelsen/HSB tänker. Dvs vilka argument kommer HSB/styrelsen att använda för att avslå din motion (notera här att de kan aldrig någonsin avslå en motion, men de ger gärna intrycket av att de har denna makt). Sedan skriver du motargumenten till de då ännu outtalade svaren i motionen.

2.
Det är av extrem vikt att du i din motion skriver att du förutsätter att styrelsen noga utreder din fråga inför stämman.
Specificera exakt vad det är du vill att styrelsen ska utreda (t.ex. kostnader).
Om styrelsen är emot din motion (vilket vi kan utgå från) så kommer tyvärr vissa styrelser inte att dra sig för att presentera falska kostnadsuppgifter. Därför är det viktigt att du kräver att styrelsens uppgifter måste verifieras (kräv detta redan i motionen, annars kommer styrelsen att svara att de inte har med sig svaren på t.ex. offertförfrågningar).
Jag tror det hör till ovanligheterna att styrelser utför sina skyldigheter och utreder motioner.

3.
Du skriver i motionen att du gärna önskar att styrelsen diskuterar frågan med dig före stämman, om styrelsen är av avvikande åsikt till ditt förslag.
Styrelsen kommer med största säkerhet inte att höra av sig till dig, men då kan du i alla fall fråga på stämman varför styrelsen inte ville diskutera frågan med dig om de nu var emot motionen. Förhoppningsvis kan detta få någon annan medlem att förstå att styrelsen inte utfört sina uppgifter på ett korrekt sätt, och därmed ge dig pluspoäng.

4.
Särskilt viktigt...I varje motion du skriver så lägg in en länk hit.
T.ex. texten;
Se sajten om bostadsrätter;
http://hotpot.se/bo.htm (http://hotpot.se/bo.htm) med tillhörande forum; http://hotpot.se/forum (http://hotpot.se/php/gbhsb)

Varje styrelse med minsta lilla förnuft blir säkert mycket mer försiktig i sitt agerande om styrelsen känner till att det styrelsen gör läses och granskas av folk över hela landet.

Ett plusvärde du får genom att länka hit i dina motioner är att du kan få styrelsen att lära sig lite om hur styrelsearbetet ska gå till. Och de övriga medlemmarna i din förening kanske också blir medvetna om hur viktigt det är att alla engagerar sig i bostadsrättsföreningen.
Många fördelar alltså !!!

Not. Om en styrelse själv länkar hit till sajten om bostadsrätter och/eller forumen så vet du att denna styrelse är på medlemmarnas sida, och gör allt som styrelsen kan för att uppnå bästa möjliga situation för medlemmarna! En styrelse som länkar till denna sajt förtjänar respekt!

5.
Styrelsen är, ofta med stöd av HSB, expert på att dra ut på utförandet av motioner, och därför är det viktigt att du i din motion sätter en exakt tidpunkt (antingen ett exakt datum, en angiven vecka eller en månad) för när det du motionerar om ska vara genomfört alternativt utrett av styrelsen.
HSB/styrelsen har flera trick för att komma runt även detta, men det är viktigt att du trycker på denna deadline under stämman

Om du lägger till att styrelsen dessutom direkt efter deadline måste redovisa sitt resultat för alla medlemmar så dödar du de flesta trick styrelsen har för att inte genomföra stämmobeslut.

Allra bäst är om du (i motion och på stämma) begär att styrelsen löpande ska redovisa arbetets fortgång för medlemmarna. Därigenom finns det möjlighet att reagera i tid, om det skulle visa sig i att styrelsen struntar i vad man kommit fram till på stämman.

6.
Försök jobba ihop dig med någon annan i föreningen. Endast de som hörs på stämman har någon form av chans att få igenom förslag. Då är det bra att vara minst två som kan komplettera varandra när styrelsen/HSB drar igång sina skäl för att avslå motionen.

7.
På stämman, håll ett öga hela tiden på mötesordförandens händer. Du kan få någon sekunds förvarning om han tänker klubba ett beslut innan du hunnit säga vad du tycker. Var snabb! Det går blixtsnabbt ibland för mötesordföranden att slå klubban i bordet (kan ta en sekund eller mindre) och därigenom förstöra fortsatta möjligheter att säga något.

8.
Styrelser har ofta ett gäng (som i din förening) som stödjer styrelsen i alla beslut. Styrelsen värnar extra om dem som håller med styrelsen i allt. Kan vara bra att ha koll på vilka dessa är. Det räcker för styrelsen att ha 4-5 av dessa personer som är högljudda på stämman och skrämmer andra från att göra sig hörda.

9.
Personangrepp mot dem som gör sig hörda på stämman är nog tyvärr väldigt vanligt förekommande. Låt dig inte nedslås av detta. Normalt sett ska man inte bete sig illa bara för att andra gör det. Här vill jag dock säga att undantag kan göras. Om du vågar så ge igen med samma mynt.

Pga att situationen är som den är så fungerar inte vanliga mänskliga metoder så bra på stämmor. Det enda som stoppar trakasserierna är att visa sig tuff. Så fort de upptäcker någon svaghet hos dig så sväljer "vargen" dig med hull och hår.

10.
Styrelsen/HSB kan mycket väl ha en personlig bedömning om antalet för och emot ett förslag.

Kräv en sluten votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) för varje motion du skrivit (det är bara att skrika "sluten votering" allt vad du orkar). Det kan fuskas även med denna, och så har bl.a. skett på ett gravt allvarligt sätt i min förening, men det är i alla fall inte lika lätt.

11.
Placera dig strategiskt i stämmolokalen.
Mitt i brukar vara den bästa (gärna intill en gång). Allra bäst är om du placerar dig direkt bakom styrelsens "järngäng". Det gör det lite svårare för dem att störa stämman om de har någon precis bakom sig som bemöter/kritiserar dem när de beter sig illa.

12.
Är du osäker på att de uppgifter styrelsen lämnat är sanna så kräv av revisorn (på och efter stämman) att han kontrollerar styrelsens uppgifter.

13.
Penna och papper är ett bra tips så att du kan föra anteckningar över vad som sägs på stämman.

Ännu bättre är att ta med sig bandspelare och spela in (det får du göra, även dolt) stämman så att du kan koncentrera dig på vad som sägs och följa med i diskussionen utan att tappa tid på att anteckna. Styrelsen/HSB vill att allt ska gå snabbt på stämman så att ingen hinner tänka efter.

Kan vara bra om du har en "sekreterare" med dig (en annan medlem) som för anteckningar.

Tänk också på att ett av tricken som styrelsen/HSB använder sig av är att inte nämna vissa uppgifter i styrelsens skriftliga svar på motionerna, utifall att det ger styrelsen en fördel att bara snabbt nämna detta (vid behov) på stämman för att därmed inte ge tid till eftertanke (och om det är osanningar så vill de oftast inte ha dessa på pränt, så att styrelsen kan förneka dem efteråt).

14.
Försök påverka övriga medlemmar till att tvinga styrelsen att ta dit en neutral mötesordförande.

Så länge mötesordföranden är från HSB och/eller ingår i styrelsen är det nästan omöjligt att få igenom något oavsett vad man gör.

15.
Får du trots allt inte igenom din motion så finns det absolut ingenting som hindrar att du återkommer med dina motioner år efter år.

För varje år som går så kan du komplettera dina motioner med motargument till de motargument som HSB/styrelsen använt sig av. Till slut så kan förhoppningsvis HSB/styrelsen inte lura medlemmarna längre att godkänna styrelsens "avslag".Tips om motioner!

När ska motioner vara inlämnade?
Stadgarna säger ofta att motionerna måste vara inlämnade så orimligt lång tid i förväg som upp till 4 månader. Som i mitt fall där motionerna ska vara inlämnade den siste oktober och årsstämman hålls i slutet av februari. Styrelsen har alltså 1/3 av ett år på sig att behandla motionerna. Det måste bli väldigt väl behandlade motioner med så lång tid på sig!

Ett tips här är att se till så att stadgarna ändras snabbt. Motioner ska kunna lämnas in fram till ungf. 3-4 veckor innan motionerna delas ut till medlemmarna.

När ska motionerna delas ut?
Motionerna ska komma medlemmarna till del i skriftlig form senast två veckor före stämman. Ett trick som styrelser ibland använder sig av för att medlemmarna inte ska hinna sätta sig in i motionerna, är att försena denna utdelning. Detta ska du som medlem under inga omständigheter acceptera.

Att använda styrelsens taktik och ha ett ess i rockärmen till stämman är en mycket bra idé. Tänk bara på att detta "ess" inte får vara något som det hade varit en fördel om övriga medlemmar fått fundera på i samband med att motionerna delades ut.Hur får man igenom motioner?

Som sagts tidigare, så driver styrelserna motionerna nästan alltid dit de vill. Alltför ofta utan att lägga ner något arbete på att kolla fakta. Ofta ljuger man ihop något som låter bra.

De flesta stadgar talar om att motioner skall vara styrelsen tillhanda någon månad innan stämman.

Känner Ni igen att styrelsens utlåtande, som det heter, om motioner kommer i bästa fall i samband med kallelsen, oftare på själva stämman och kanske oftast några dagar innan stämman?

Styrelsen har möjlighet att använda medlemmarnas pengar till att låta någon utreda, vilket jag tror tyvärr görs för sällan.

I min förening har vi försökt dela upp motionsbehandlingen på olika arbetsgrupper, men resultatet blir; vi har inte hunnit, fel på datan och mail när vi skulle skicka det till kallelsen etc etc.

Nej, som det fungerar överallt där det inte finns engagerade styrelser som kan arbeta tillsammans, (och dessa kriterier är sällsynta) så kommer styrelsernas "goda minne" att bli resultaten från medlemmars motioner.

Förekommer nog att motionerna är bra men styrelsen vill inte öppet tycka att "Nisses" motion är bra. Detta löser man med att ta upp ärendet själva och besluta, så styrelseledamöterna får kredit.

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT FÖRBÄTTRA?
Man ska använda styrelsens egen taktik, göra det svårare för styrelsen att säga nej, "föreningen har inte råd", "anser motionen besvarad" elle något annat mer eller mindre luddigt svar.

En motion behöver endast undertecknas med namn (eller medlemsnummer).
Flera namn ger bättre resultat, vad man vill, lite bakgrund och/eller fakta är bra att ha med.

Möjligen också flera att-satser. Detta gör att delar av motionen kan "gå igenom".

Spara gärna det bästa till sist, det vill säga att du/ni har all rätt att lägga ett tilläggsförslag på själva stämman. Detta gör att det blir "lika för alla" att ta ställning till förslaget.

Plädera för din motion, och gärna tala med andra som hjälper dig att plädera för din/er motion.

Oftast räcker det med att gå upp vid podiet, eller hur ni nu gör på stämmorna, och få några att säga "jag tycker förslaget i motionen är bra, och stödjer motionsförfattaren/na".

Lycka till nu på alla stämmor i Sveriges avlånga land. Gör era röster hörda så kommer ändringarna. Ta hjälp av andra här i forumet och skriv många motioner, och berätta vidare hur det går/gick.

//Stephan (Inlägg #956, kopierad från det andra forumet (http://hotpot.se/php/gbhsb) //Admin)

Admin
2009-03-30, 19:25
Om motioner och årsstämma enligt HSB

Så här skriver HSB om motioner och årsstämma på denna länk (http://www.hsb.se/hsb/articles/22100-22199/22166/Fraga%20och%20Svar%20om%20motion%20och%20arsstamma .doc) (Word-dokument).

Fråga:
Jag undrar hur mycket jag egentligen kan påverka på en årsstämma. Allt verkar så förberett.
Vad ska jag tänka på för att kunna skriva en motion på rätt sätt ?

Ganska ny bostadsrättsinnehavare

Svar:
På årsstämman kan du påverka genom att yttra dig i debatten och rösta. Om du själv har ett konkret förslag som du vill få igenom kan du skriva en motion och ge den till styrelsen i rätt tid innan årsstämman.

En motion ska vara skriftlig och inlämnad till styrelsen före det datum som gäller i din bostadsrättsförening (Se stadgar). Den ska ställas till styrelsen, dateras och undertecknas av dig. Den bör vara kortfattad. Få saker vinner på att beskrivas mer än vad som ryms på ett A4-papper.

Gör en beskrivning av problem du vill ta upp och formulera också ett konkret förslag på en lösning. Ett förslag som stämman kan ta ställning till, som de kan rösta ja eller nej till.

Innan det är dags för beslut i "din" fråga får du yttra dig och övertyga deltagarna om att ditt förslag är bra. Sedan röstar årsstämman "ja" eller "nej" till ditt förslag.
Om stämman röstar "ja" ska styrelsen verkställa ditt förslag.
Ibland ställs ett motförslag upp och årsstämman får då välja vilket av förslagen som skall antas.

För årsstämmans ordförande är det en mycket viktig uppgift att se till att stämman inte blir för långvarig samtidigt som alla som vill yttra sig ska få tillfälle att göra det.
Yttranden bör vara sakliga, kortfattade och klara.