handdator

Visa fullständig version : Vem beslutar om motioner till brf:s årsstämma?


Admin
2009-03-27, 00:07
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om vad man kan göra om styrelsen försöker trixa bort medlemmarnas motioner.

Vem beslutar om motioner till brf:s årsstämma?

I min bostadsrättsförening har styrelsen i samband med utdelandet av kallelse till årsstämma själva beslutat om motionerna som är inlämnade till stämman. Det står avslag, och hänvisning till annat beslutandeorgan i den kallelse som är uppsatt i entren.

Ingen av de motioner som inlämnats är sedan med i den kallelse som utdelas till medlemmarna i postfacken.

Är det riktigt att sittande styrelse själva kan besluta om motionerna som är inlämnade till stämman? Jag har aldrig varit med om detta tidigare utan endast att styrelsen har gått igenom motionerna och lämnat rekommendationer till stämman.

I vår kallelse finns inte ens med "motioner" i dagordningen till stämman, trots att det inkommet cirka 10 styckern. Önskar få svar på om detta är riktigt gjort.


Felaktig dagordning och om motioner

Jag är inte helt säker på att jag förstod hela händelseförloppet som du beskriver här, men följande gäller.

När tiden för inlämnandet av motioner har gått ut så har styrelsen ett antal månader på sig att behandla motionerna. Styrelsen svarar då på motionerna precis som styrelsen vill, och som styrelsen tycker att det passar styrelsen bäst.

Det är därför viktigt för medlemmarna att formulera motionerna på ett klart och tydligt sätt. Man måste redan i förväg gissa sig till hur styrelsen tänker i den aktuella frågan (normalt avslag på det mesta) och ta styrelsens tankar i beaktande.

Det är tyvärr ytterst sällsynt att en medlem ges chansen att diskutera sina motioner med styrelsen innan de delas ut till medlemmarna.

Exakt vad du menar med att styrelsen själv beslutat om motionerna vet jag inte, men om du menar att styrelsen skrivit i sina svar till motionerna att de yrkar avslag, så är det så här det oftast fungerar, tyvärr.

Men även om styrelsen kan skriva precis vad de vill i sina svar på motionerna från medlemmarna så är det medlemmarna och inte styrelsen som i slutänden bestämmer på stämman.

Tyvärr påverkar styrelsen med sina subjektiva åsikter, och sin forumlering om "avslag", medlemmarna i sin riktning.

Vet inte heller vad du menar med "hänvisning till annat beslutandeorgan" (hade underlättat om du bifogat texten i kallelsen). Men gissningsvis så avser hänvisningen årsstämman (dvs medlemmarna som kommer till årsstämman).

Motionerna behöver inte nödvändigtvis delas ut i samband med kallelsen (även om det är att rekommendera), men naturligtvis är styrelsen skyldig att dela ut motionerna i god tid före stämman, så att medlemmarna har tid på sig att fundera över inlämnade motioner.
Underlåter styrelsen att göra detta så kan man klandra stämman (till Tingsrätten) så att stämman görs om.

Är inte punkten om motioner med i kallelsen till årsstämman blir årsstämman med automatik olaglig. Någon måste då klandra stämman så att den görs om på rätt sätt vid annat tillfälle.

En stämma såväl som dagordning måste följa stadgarna. I stadgarna står vilka punkter som måste ingå i dagordningen, och en av dessa punkter är motioner.Ang behandlandet av motioner

Tack för ditt utförliga svar! Du förstod precis vad jag menade och de saker som du inte förstod var precis de jag inte heller förstod, för när styrelsen hänvisade till andra beslutsorgan så var det inte själva stämman utan en annan styrelse, vår samfällighetsstyrelse.

Motionerna fick vi inte se vare sig med kallelsen eller till stämman.

Någon punkt på dagordningen gällande motioner fanns inte heller med.

Det verkar som vår styrelse är ganska regelvidrig och vi ska uppmärksamma detta till nästa år. Punkten motioner var inte heller med utan dessa togs efter medlemmars påtryckning upp under övriga frågor och medlemmarna fick inte lämna sin mening utan styrelsen ansågs redan ha bestämt och meddelade detta på stämman.Kan styrelsen själv besluta om en motion?

Vår styrelse har för vana att endast låta vissa utvalda motioner som lämnats in innan årsstämma komma upp på stämman.
Det lämnas in ett antal motioner och av dessa gör styrelsen egna beslut, oftast avslag vilket redovisas i kallelsen.
Endast vissa dras sedan för beslut under årsstämman.

Är det regelmässigt att göra så?
Måste inte alla motioner som lämnats in av medlemmar tas upp och låta årsstämman besluta?

Jag är införstådd med att styrelsen kan lämna sitt utlåtande. Men kan de helt enkelt strunta i att ta upp den?
Motionerna som inte tas upp redovisas ju ändå i kallelsen men tas inte upp för beslut efter styrelsen redan avslagit!?

I år har jag skrivit en motion om ett förslag att göra en "välkommenbroschyr" att lämnas till nyinflyttade med information. Jag har tyvärr onda aningar och tror att styrelsen kommer att kommentera att det finns redan, eller liknande. Det finns ingen. Är det ett ämne som är lämpligt som motion?