handdator

Visa fullständig version : Varför går du inte på stämman?


Admin
2009-03-26, 20:48
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om varför det är så få medlemmar som går på föreningens stämmor.

Vem går på stämma?

Vilka går på stämmor?
Om det inte är något speciellt i kallelsen till en stämma, som en 25%-ig avgiftshöjning eller annat stort tror jag att de som inte kommer är barnfamiljer och de som "gör" karriär i arbetslivet.

Med det menar jag att i dagens samhälle är det så att de som vill upp, utnyttjas så av arbetsgivare med övertidsuttag m.m att deras tid blir knapp till annat. vilket gör att stämmor och boendefrågor inte ligger så högt upp på aktivitetslistan.

Detta lilla inlägg går att tolka på en del sätt, ett skulle kunna vara att det blir "de äldre" som blir tungan på vågen vid omröstningar på stämmor då de är "överrepresenterade".

//Stephan (Inlägg #943, kopierad från det andra forumet (http://hotpot.se/php/gbhsb) //Admin)Enbart de över 65 går på stämmor?

Nu är de äldre i min förening i och för sig klart överrepresenterade, men min uppfattning är densamma.

Det är väldigt få under 65 år som kommer till stämmorna i min förening.

Trist, speciellt eftersom denna grupp mest bara verkar komma dit där för att fika tillsammans. De senaste fem åren har denna på stämmorna överrepresenterade kategori i princip inte haft en enda sak att tillföra. Varken i motioner eller på stämmor (eller vid något annat tillfälle).

De har alltså all tid i världen, men ändå bidrar de inte med det minsta!!!

Konsekvensen av detta är att det mesta som görs i föreningen är för pensionärerna. Man förstår inte vinsten med att försöka locka hit någon under 65 år till föreningen.

Jag gissar att många bostadsrättsföreningar i landet alltmer övergår till mer eller mindre rent pensionärsboende. Undrar var alla andra bor ;).Tid för stämmor?

I dagens samhälle med stress och jäkt måste man prioritera.
Barnfamiljer prioriterar givetvis sina barn framför årsstämma och styrelsearbete.
Vi har våra arbete och fritidsaktiviteter. När man kommer hem efter en arbetsdag är man trött och vill koppla av. Det är kanske inte så onaturligt att man stannar hemma istället för att gå på stämma.

Skall man då också ställa upp i en styrelse kräver detta också tid och energi. Hur mycket tid skall man offra?

Först arbete, sedan hem till familjen, sedan möte.
Klagomål från boende att det inte "händer något", sedan hem till familjen och klagomål där: "varför är du inte hemma?".
Är det någon som tänker på detta?
Dygnet har faktiskt endast 24 timmar.

//Per (Ledamot) Inlägg #944, kopierad från det andra forumet (http://hotpot.se/php/gbhsb) //AdminStämmor - Konsten att prioritera

Jo, man kan säkert komma på många skäl för att inte gå till en stämma.

Visst stämmer det att dagens stressade samhälle ger väldigt lite tid över för medborgarna. Tiden räcker oftast inte till för allt.

Men sedan kan man fråga sig varför många lägger ner massor med tid på att tjäna några kronor på sina telefonräkningar, sina elkostnader, sina försäkringar, etc. När det sedan gäller den post i ekonomin som nästan uteslutande är den största - sin bostadsrätt - så är man inte ens beredd att lägga ett par timmar om året på en stämma.

Det går inte ihop riktigt.Brist på tid skäl för att ej gå på stämma?

Tyvärr tror jag inte att det är brist på tid som hindrar folk att komma på stämman. Det är snarare en viss inställning, lathet, ointresse, mm.
I min styrelse har de flesta mer eller mindre små barn. Andra i föreningen utan barn är aldrig med på nåt, varken städdag eller stämman.

G-I (Inlägg #945, kopierad från det andra forumet (http://hotpot.se/php/gbhsb) //Admin)3 skäl för att inte gå på stämma

Sant, men i grund och botten ligger nog problemet i tre anledningar;

Att medlemmarna känner att de inte har någon möjlighet att påverka (vilket är lite motsägelsefullt i sig eftersom stämmorna är den enda möjlighet som är medlemmarna förunnade att kunna påverka föreningen och sin tillhörande ekonomiska situation).
Att medlemmarna inte förstår vikten av att deltaga på stämmor, och vara aktiva på dessa.
Att medlemmarna inte förstår att många styrelser inte är tillräckligt kompetenta för sina uppgifter (och att många av dessa styrelser dessutom olyckligtvis försöker dölja detta genom att sluta in sig i ett skal och se till så att medlemmarna får minsta möjliga information).Just att vissa styrelser gör allt för att dölja att de inte vet vad de sysslar med, i stället för att t.ex. ta hjälp av medlemmarna, gör att medlemmarna invaggas i en falsk säkerhet.
Medlemmarna tror att de har en styrelse som vet vad den gör. Tiden går, och detta kan få drastiska konsekvenser för medlemmarna.

Det kan alltså stå medlemmarna dyrt att inte se till så att de har full koll på vad styrelsen håller på med.