handdator

Visa fullständig version : Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt


Admin
2009-03-26, 14:31
Från det gamla forumet (som nu är borta) kopierar jag här in en, som jag tycker, intressant diskussionspunkt om upplysningsplikten i en bostadsrättsförening.

Upplysningsplikt / Informationsplikt

Upplysningsplikten står det lite kort om i lagen.

Men hur många känner till hur styrelserna/HSB kommer runt denna regel?Ett sätt är t.ex. att styrelsen säger sig inte vilja informera om den aktuella frågan p.g.a. att det är styrelsens bedömning att svaret på spörsmålet kan skada föreningen. Och tro inte att styrelsen då ens kan förklara vad styrelsen menar.
Ett annat sätt är att säga att styrelsen inte har alla uppgifter med sig på stämman. Då finns det reglerat vad som ska ske, men hur stor är sannolikheten att styrelsen bryr sig om att ta fram den utlovade informationen?Så här långt har inga av de frågor styrelsen i min förening lovat återkomma i, besvarats.
Ett tredje sätt är helt enkelt att på olika sätt trakassera de som har för styrelsen känsliga frågor, så att de inte får en rättvis chans att ens ställa sina frågor.Det finns säkert fler sätt och ännu fler varianter på ovanstående tre metoder att komma undan lagen om upplysningsplikt.

Revisorerna.
Ja den ena revisorn är (oftast) HSB BoRevision, och om deras prestation finns mycket att säga (en del har jag tagit upp på min sida om BoRevision). Men ingen ska tro att BoRevision upplyser om något mer än i extrema undantagsfall (varken på stämmor, där de normalt sett inte ens är närvarande, eller till enskilda medlemmar, där BoRevision refererar till att de inte har rätt att informera enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar).

Den andra revisorn är en medlem (normalt sett) i föreningen. Denna person - som kanske inte alltid har kompetensen för sina uppgifter (i min förening har vi nu t.ex. en "revisor" som enligt min bedömning kan långt mindre om detta område än genomsnittsvensken) - sitter ofta inte bara i knät på HSB samt BoRevision, utan även i knät på sina grannar, styrelsen.

HSB har fått agera fritt under så många år nu att det utvecklats väldigt många metoder/trick för att komma undan alla lagar och regler.

PS.
Läs gärna om vad som diskuterats i forumet tidigare avseende "informationsplikt" genom att klicka här. (http://hotpot.se/hsb-index.htm#06)