handdator

Visa fullständig version : Utbyte av HSB-ledamot/HSB-representant


Kulan
2008-11-24, 10:26
Man kan inte neka att en HSB - ledamot sitter i styrelsen men däremot kan styrelsen se till att denne ledamot blir utbytt mot någon annan. Om styrelsen själva inte agerar så kan medlem skriva motion till sin brf - stämma och be stämman besluta om att HSB - ledamoten byts ut.
Verkar det krångligt? Ja men det är ju det som är meningen!!!!!!!!!!!!!

stephan
2008-11-24, 11:05
en föreningsstämma måste ha mandat att inte tillsätta en HSBledamot.

Kulan
2008-11-24, 11:11
Nej det har man inte för då bryter man mot stadgarna. Som du vet kan man ju ändra stadgarna med 2 på varandra följande stämmobeslut. Att ändra stadgarna i en HSB - förening kräver godkännande av såväl den lokala föreningen, t.ex. HSB Malmö och HSB: s Riksförbund.
Som du ser ingen lätt uppgift men det är ju som sagt meningen.

Admin
2008-12-02, 12:31
Jag har nu skrivit en motion för att be stämman byta ut HSB-ledamoten.
Eftersom styrelsen vill behålla HSB-ledamoten (eftersom HSB-ledamoten håller styrelsen om ryggen mot medlemmarna) och medlemmarna slaviskt gör vad styrelsen säger så har jag väl inga större förhoppningar om att detta kommer att lyckas.

Alla ledamöter i den aktuella styrelsen är av samma skrot och korn, men det är två i styrelsen av 4 ledamöter som styr.

Att HSB inte bryr sig om vad HSB-ledamoten gör är tradition. Alla ska hålla varandra om ryggen. Kliar styrelsen HSB-ledamoten på ryggen så kliar HSB-ledamoten styrelsen på ryggen nästa gång, o.s.v.

HSB-ledamoten har inte den roll HSB försöker ge sken av. HSB-ledamoten sitter inte där för att tillvarata medlemmarnas intressen. HSB-ledamoten sitter i brf-styrelsen för att sälja in HSB, och det är tråkigt att medlemmar är så lättlurade att de inte kan se hur verkligheten ser ut.

Henric Lellky
2008-12-03, 00:00
Tryggve/Admin >>

Har du tänkt på att stämman inte kan avsätta HSB-ledamoten?


Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap. 2 §, första stycket:

"Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom."

Admin
2008-12-03, 00:18
Jodå du har rätt, jag vet att man skulle kunna säga att ingen kan avsätta HSB-ledamoten utom HSB. Men jag kan bara hoppas att om det skulle prövas rättsligt så skulle detta bedömas som ett orimligt krav att HSB-ledamoten inte kan avsättas av någon annan än HSB. Dessutom så handlar det ju i detta fall inte om att plocka bort HSB-ledamoten från styrelsen, utan om att byta ut HSB-ledamoten till någon som står på medlemmarnas sida och som verkar för medlemmarnas bästa, och som följer lagar och avtal... i motsats till idag.

HSB Malmös styrelse och tjänstemän vacklar fram och tillbaka i denna fråga, men det är ju faktiskt så att på vårt möte med styrelsen i Turning Torso för drygt ett år sedan (om jag minns rätt), där du var med, så klargjordes det ju väldigt tydligt att om en förening önskar byta ut sin HSB-ledamot så skulle detta inte vara något problem.

Personligen tycker jag det är orimligt att en förening är utlämnad till HSB Malmös styrelses goda vilja, men om det nu är styrelsens mening att föreningarna är fria att byta ut HSB-ledamöter de inte är nöjda med, så är det i alla fall bättre än ingenting.


Motsvarande problem gäller även den externa revisorn. Där har vår brf (som enda HSB-brf i Malmö) i och för sig bytt ut BoRevision till Ernst & Young... men det blev tyvärr inte den minsta förbättring jämfört med tidigare.

Henric Lellky
2008-12-08, 02:20
Admin/Tryggve skrev:

"HSB Malmös styrelse och tjänstemän vacklar fram och tillbaka i denna fråga, men det är ju faktiskt så att på vårt möte med styrelsen i Turning Torso för drygt ett år sedan (om jag minns rätt), där du var med, så klargjordes det ju väldigt tydligt att om en förening önskar byta ut sin HSB-ledamot så skulle detta inte vara något problem."


Men vem/vilka är det som representerar föreningen och kan be HSB Malmö att byta ut HSB-ledamoten till någon annan? Jo, det är ju den styrelse som föreningens medlemmar har valt.


Om du skulle få en majoritet av medlemmarna med dig om att rösta för att byta ut HSB-ledamoten till en annan så tror jag personligen inte att HSB Malmö skulle ha något bekymmer med att göra det. Jag tror inte att ett byte på den positionen skulle påverka din situation nämnvärt, dock.

:46:

Admin
2008-12-08, 07:53
Men vem/vilka är det som representerar föreningen och kan be HSB Malmö att byta ut HSB-ledamoten till någon annan? Jo, det är ju den styrelse som föreningens medlemmar har valt.
Japp, och vem lyder styrelsen under?
Jo, det högsta beslutande organet i föreningen, nämligen stämman.
Stämman bestämmer.

Jag tror inte att ett byte på den positionen skulle påverka din situation nämnvärt, dock.
Jag är inte ute efter att påverka endast min egen situation, utan alla föreningens medlemmar. Låt oss verkligen hoppas att utbyte till en annan HSB-ledamot förbättrar situationen för medlemmarna, för om alla HSB-ledamöter är lika uschla så är det verkligen illa ställt. Föreningarna måste ha en HSB-ledamot som bryr sig och som tar i alla fall någon form av ansvar, samt som följer lagar och regelverk.