handdator

Visa fullständig version : Ägarna saknar rätt att få reda på HSB:s ekonomi


Admin
2008-11-17, 14:20
Ja, ju mer man granskar årsredovisningar, desto mer upptäcker man att det saknas i dessa redovisningar.

HSB Malmö vill t.ex. dölja i princip samtliga siffror för Turning Torso.
HSB Malmö säger rakt ut, utan att skämmas, att ägarna inte har rätt att se hur ekonomin ser ut för Turning Torso... i alla fall så länge ekonomin inte ser bra ut.

Ett annat exempel som jag skrivit under ämnet;
Frågorna HSB fasar för !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4596)
är var regionföreningarna döljt avgiften till HSB Riksförbund.
Detta är också pengar som varje regionförening medvetet vill dölja för delägarna.

Efter att delårsbokslutet med det negativa resultatet för HSB Malmö presenterats så ställde jag tre frågor om bokslutet till HSB Malmös VD Michael Carlsson, och dessa fick jag faktiskt svar på.
1. Vad är "Minoritetsintresse" 232.000 kr? - Nytt för koncernen i år!
2. Vad innebär den återkommande posten "Pågående arbete för annans räkning", 17.439.000 kr för HSB Malmö?
3. Vad innebär den återkommande posten "Handelsvaror", 692.000 kr för HSB Malmö?

Svar från Michael Carlsson;


HSB Omsorg AB:s 20% andel av det egna kapitalet i HSB Omsorg i Skåne AB. Bolaget har bildats tillsammans med HSB Stockholms dotterbolag, HSB Omsorg.
Projekteringskostnader för pågående byggprojekt.
Varulager i Bobutik och Upplevelsecentrat.Hur många av fullmäktige visste detta? Säkert ingen!
Punkt 1 var ju till och med formulerad som så att inte ens den samlade kompetensen av 10.000 av världens kunnigaste ekonomer skulle kunna förstå detta.
Punkt 2 var nästan lika luddig.
Punkt 3 kanske man skulle kunna räkna ut vad som avsågs om man är en duktig ekonom.

Ändå är det sådana hemliga årsredovisningar som stämman sitter och godkänner... alltså helt utan att stämman vet vad det är de beviljar ansvarsfrihet för.