handdator

Visa fullständig version : Medlems frågerätt i bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:55
Medlems frågerätt

Medlem har under vissa förutsättningar rätt till upplysningar av styrelsen på föreningsstämma. Styrelsens upplysningsplikt avser förhållanden som kan inverka på bedömningen av exempelvis föreningens årsredovisning eller av ett annat ärende på stämman. Skyldigheten att lämna upplysningar har störst betydelse på ordinarie stämma där årsredovisningen behandlas och ansvarsfrågorna avgörs.

Frågerätten gäller vid såväl ordinarie som extra stämma. Upplysningsplikten är begränsad till uppgifter som kan lämnas utan väsentlig nackdel för föreningen. Det finns också i speciella fall möjlighet för en styrelse att till revisor lämna upplysningar. Se vidare 7 kap 11 § FL.

http://hotpot.se/Bild4/hotpot-brf-text-127.jpg