handdator

Visa fullständig version : Klander av beslut på stämma bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:54
Klander av beslut

Reglerna innebär att man kan använda sig av rättsmaskineriet om ett beslut inte kommit till i behörig ordning, eller strider mot FL, Brl eller mot stadgarna. I dessa fall kan talan föras mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras. Talan mot beslutet förs genom att en/flera föreningsmedlem/ar hos tingsrätten ansöker om stämning mot föreningen.

Enligt huvudprincipen skall talan väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Om inte ansökan om stämning kommer till tingsrätten inom denna tid är rätten till att föra talan förlorad.

I vissa fall kan dock talan mot ett beslut väckas senare och det är i de s k nullitetsfallen; nämligen när föreningsstämman överträtt tvingande regler. T ex när samtycke krävs av medlemmarna men detta saknas eller när det föreligger allvarliga brister i kallelse till stämman.


Exempel/mall för klander av stämma i bostadsrättsförening, inlämnat till tingsrätten (http://hotpot.se/hsb-brf-klander-2010.htm)