handdator

Visa fullständig version : Dispositioner, vinst eller förlust, årsredovisning bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:54
Dispositioner, vinst eller förlust

Stämman har att besluta om dispositioner beträffande vinst- eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. I HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening anges att det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall efter underhållsfondering balanseras i ny räkning. Om det alltså är fråga om vinstdisposition regleras denna fråga i stadgarna och stämman är givetvis skyldig att följa dessa bestämmelser. I fråga om förlustdispositioner finns normalt inga stadgedirektiv och förlusten brukar normalt balanseras i ny räkning.