handdator

Visa fullständig version : Bostadsrättsbevis- Bostadsförening vs bostadsrättsförening


Admin
2009-03-24, 01:31
Bostadsrättsbevis

Föreningens skyldighet att utfärda bostadsrättsbevis togs bort 1971 (enligt 1972 års bostadsrättslag) och ersattes av bostadsrättshavarens rätt till utdrag ur lägenhetsförteckningen. Dock skall bostadsrättsbevis utfärdas när bostadsförening omregistrerats till bostadsrättsförening. Det finns ingenting som hindrar föreningen att utfärda särskilda bostadsrättsbevis även fortsättningsvis, trots att nyttan av detta kan ifrågasättas. Det är dock viktigt att poängtera att varken bostadsrättsbevisen eller utdraget ur lägenhetsförteckningen är någon bärare av särskilda rättigheter och skyldigheter. Att en person innehar ett bostadsrättsbevis avseende en viss bostadsrätt innebär inte att denna person med automatik är bostadsrättshavare. Såväl bostadsrättsbeviset som utdraget får istället anses vara handlingar som utgör ett bevis om vad lägenhetsförteckningen innehöll vid utfärdandetidpunkten.

Exempel på bostadsrättsbevis och hur detta kan se ut;
http://hotpot.se/Bild4/bostadsrattsbevis.jpg


__________________________________________________Skillnaden mellan bostadsförening och bostadsrättsförening

Fråga: Vi ska köpa en lägenhet i en bostadsförening. Vad skiljer det från en bostadsrättsförening?

Svar: Bostadsföreningar och bostadsrättsföreningars verksamhet regleras av olika lagar.
För bostadsföreningar gäller lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). Bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen.
Föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) gäller endast för bostadsrättsföreningar när det finns en direkt hänvisning från bostadsrättslagen till föreningslagen. Bostadsrättslagen är en skyddslagstiftning som syftar till att ge medlemmarna trygghet i sitt boende.

En bostadsförening är inte bunden av begränsningarna i bostadsrättslagen utan kan tämligen fritt reglera olika frågor i sina stadgar. Tvister mellan en medlem och en bostadsförening avgörs av tingsrätten, eller i skiljedomstol om stadgarna anger det. Någon möjlighet att, som i bostadsrättsföreningar, få prövning av exempelvis medlemskapsfrågan i hyresnämnden finns inte i en bostadsförening.

En annan skillnad är att en medlem i en bostadsförening alltid kan lämna föreningen och återkräva sin insats. En bostadsrättshavare har inte motsvarande möjlighet.
En bostadsförening kan utsättas för stora ekonomiska påfrestningar om många medlemmar begär tillbaka insatsen.