handdator

Visa fullständig version : Utvidgning av bostadsrättsförenings verksamhet


Admin
2009-03-24, 01:11
Utvidgning av en bostadsrättsförenings verksamhet

Om en bostadsrättsförening har bestämt sig för att utvidga sin verksamhet krävs två tredjedelar av de röstande på stämman för att beslutet skall vara giltigt. En tillbyggnad i vilket bostadsrättsföreningen upplåter nya bostadsrätter är ett exempel på utvidgning av föreningens verksamhet. Även vid fusion torde denna bestämmelse bli tillämplig genom att för den övertagande föreningen blir det fråga om en utvidgning av verksamheten.