handdator

Visa fullständig version : Mäklarförmedlade villaöverlåtelser ökar stadigt - Newsdesk


Admin
2009-03-23, 21:11
I Värderingsdatas mätning har en rikstäckande inventering av samtliga överlåtelser av villor och fritidshus utförts. Statistiken redovisar för hur förhållandet ser ut mellan mäklarförmedlade - och privatförmedlade villaöverlåtelser, både vad gäller andelen affärer och skillnader i priser. Det finns ingen liknande statistik för bostadsrätter eftersom det ännu ej finns något bostadsrättsregister.
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.newsdesk.se/pressroom/maklarsamfundet/pressrelease/view/maeklarfoermedlade-villaoeverlaatelser-oekar-stadigt-281560) Newsdesk (pressmeddelande)