handdator

Visa fullständig version : Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand?


Francois
2009-02-18, 09:01
Jag kan ha fel angående antal röster om man äger flera bostadsrätter. Jag tycker inte att lagen säger nåt om detta. Det står inget i brf-lagen. Det är också så att om en person köper flera bostadsrätter i samma förening, kommer styrelsen att pröva hans ansökningar till medlemskap vid varje köp. Det är frågan om denna person skulle då äga flera medlemskap, vilket jag tror. En medlem som äger redan en bostadsrätt kan inte bara köpa hur många som helst utan att styrelsen prövar detta, eller?

Måste redas ut.

I detta ämne:
Antal röster i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500)
tyckte vi att personen i fråga hade 1,5 röster (inte riktigt så, men läs vad det står där, så förstår ni vad jag menar).

Not från Admin:
Denna tråd är urklippt från tråden Årsmöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Se även inlägget;
Slå ihop två lägenheter till en? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4833)


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

totiki
2009-02-18, 09:20
Man kan bara äga bostadsrätter i samma portuppgång, annars bryter man mot lagen som säger att man skall vara skriven på sin bostadsrätt och lagen som säger att man endast kan ha en mantalsskrivningsadress.

Enligt;
Skattelagen

Annars uppstår en olöslig konflikt.

Jag vet att det förekommer. Men det hindrar inte att det fortfarande bryter mot lagen.

Francois
2009-02-18, 09:45
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrätts- föreningar med följande undantag:
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna...


Denna lagtext handlar om nåt annat, när man är fler på en bostadsrätt.

Just nu pratar vi om frågan med en person som har flera bostadsrätter... Vilket är nåt helt annat.

Jag tror ändå att jag har fel, och att det är som ni säger, men jag skulle vilja se det svart på vitt att man bara kan ha ett medlemskap per person...

clabbe
2009-02-18, 19:01
Skattelagen

Hmm, det finns många skattelagar....

Var i "skattelagen" är det stadgat att man måste vara skriven på sin bostadsrätts adress? Den som köper en bostadsrätt i Åre för att ha som semesterbostad, bryter den mot lagen om den har en bostadsrätt i Göteborg där den är skriven?

Såvitt jag vet ska man vara folkbokförd där man har sin regelbundna dygnsvila.

Trötter
2009-02-18, 20:24
Folkbokföringen har inte med var dygns vilan är förlagd.

Jag har rest i mitt arbete i många år och varit ute på resandefot månader i sträck men ändå haft min folkbokföring på samma plats. Det går utmärkt att köpa bo rätter lite varstans i Sverige bara man blir godkänd som medlem i föreningen.

Francois
2009-02-18, 21:15
Folkbokföringen har inte med var dygns vilan är förlagd.

Jag har rest i mitt arbete i många år och varit ute på resandefot månader i sträck men ändå haft min folkbokföring på samma plats. Det går utmärkt att köpa bo rätter lite varstans i Sverige bara man blir godkänd som medlem i föreningen.

vilket betyder att det inte finns hinder i lagen att äga flera bostadsrätter i samma förening. Eller hur?

stephan
2009-02-18, 22:19
Är det inte lite äpplen och päron här?

Att äga flera bostadsrätter på olika ställen som att äga flera bostadsrätter i samma förening är väl inte samma sak???

Att äga flera brf:er i en förening skall väl tolkas som spekulation?

Francois
2009-02-18, 23:11
Om jag har 5 barn och massa med pengar kan jag kanske vilja köpa 5 lägenheter för mina barn. Om vi antar att de inte ha pengar, kan de inte bli medlemmar, men däremot kan jag eftersom jag är stenrik (detta är en hypotes, ja är absolut inte stenrik, tyvärr). Inte ovanligt att man köper en bostadsrätt till ens barn. Då äger jag flera bostadsrätter i samma förening.

En annan hypotes är när en familj köper 2 bostadsrätter för att slå ihop dem. Eller varför inte 3 st.?

Capito, Stephan?

totiki
2009-02-19, 00:43
Man får endast vara folkbokförd på en adress enligt skattelagstiftningen, kan vi vara överens om det?

Man får resa för den sakens skull. Jag var själv sjöman i 10 år. Aldrig dock skriven på någon båt. Man får ej heller vara skriven på ett tält, husbil eller husvagn. Men det går bra med c/o adress eller poste restante. Lite tveksam om poste restante skall jag tillstå. Det går numera också bra att vara skriven på en kajplats i Stockholm sedan ca. 3 år tillbaka.
Ifall man begär avflyttning till en utländsk adress, Kirgisistan t ex, är man inte längre mantalsskriven i Sverige. Då kan inte militären skicka inkallelseorder till en, det kan vara bra att veta. Men då får man inte vistas i Sverige mer än som på semester, max 3 månader om året, och är tvungen att jobba svart. Man kan dock fortfarande äga fritidshus. Det gör Berth Milton. En villa á 60 miljoner.

Skall man vara med att ombilda till bostadsrättsförening måste man vara folkbokförd i fastigheten. Är ni med på det? Det står i BRL.

Dina 5 barn kan mycket väl bli medlemmar i föreningen utan pengar, du kan vara god man eller delägare, men de måste ha fyllt 18 år och skrivna på adressen.

En vän till mig är mycket glad över de rikskända andelslägenheterna i Åre som han ofta brukar kunna hyra in sig i. Jag är säker på att det även finns bostadsrätter i Åre men kanske mer för den bofasta befolkningen.

Under övergångsperioden när man köper/säljer sin lgh kan man också inneha två samtidigt.

Jag lägger märke till att ingen här skriver att de faktiskt äger två samtidigt eller tidigare har gjort det.

Så det kanske är läge att maila skattemyndigheten och kolla om jag inte är ute och cyklar iallafall, när jag säger att man skall vara skriven på sin Brf och endast får ha en mantalskrivningsadress?

Einar
2009-02-19, 05:14
Så här står det i våra stadgar:

På, föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de lillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Detta är en tydlig skrivning om rösträtten. Så börja med att titta i de egna stadgarna.

Föreningen är enligt lag att inneha och på begäran kunna uppvisa medlemsförteckningen (det är till och med straffbart att inte göra det). Begär ut medlemsförteckningen före årsmötet så vet ni om den är korrekt och i sådant fall vad som gäller om rösträtten på mötet i förhållande till vad som sägs i stadgarna. I vilket fall är det en absurd tanke att någon som inte är medlem skall kunna rösta. Att någon skulle ha mer än ett medlemsskap är lika absurt för mig.

Bostadsrättslagen
9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.
Medlems- och lägenhetsförteckning

8§ Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

9§ Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

10 kap. Skadestånd, straff och vite m.m.

3§ Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
...
5. underlåter att föra medlemsförteckning eller inte håller en sådan förteckning tillgänglig enligt 9 kap. 9 §, eller
6. underlåter att föra lägenhetsförteckning eller meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i utdrag enligt 9 kap. 11 §.
...

totiki
2009-02-19, 08:05
Det ligger kanske också i ordet borätts natur. Man kan äga flera fastigheter av olika slag, men man "bor" bara på ett ställe. Borätten gäller ju inte heller ägandet av lägenheten utan rätten att bo där.

Men som sagt var, man kan vara delägare till hur många borätter som helst.
Kanhända Folkbokföringslagen är rätt ställe att titta.

Trötter
2009-02-19, 12:23
Att äga flera bostadsrätter på olika ställen som att äga flera bostadsrätter i samma förening är väl inte samma sak???
Att äga flera brf:er i en förening skall väl tolkas som spekulation?

Att äga på fler platser eller äga på samma plats är mycket riktigt inte samma sak.:4:

Det kan vara en investering, att äga på flera platser för priset på borätter förändras olika över hela Sverige, kolla SCB. En orsak att äga på fler platser kan vara om man är verksam på flera olika platser.

Om spekulation

:13:Den som köper en eller fler bo rätter och ej lever med förhoppning att den ska öka i värde existerar förhoppningsvis inte. Det är ju hela idén med borätter att det ska ske en värdeökning.

Så här har vi spekulationen.


vilket betyder att det inte finns hinder i lagen att äga flera bostadsrätter i samma förening. Eller hur?

Nej det finns inga hinder att äga flera borätter så länge det är minst 3 st medlemmar i föreningen. om antalet medlemmar understiger 3 kommer föreningen att tvångslikvideras av Boverket med hjälp av fogden.

I ett sådant läge har man möjligheter att bli fastighetsägare. Allting hänger på om föreningen godkänner dessa affärer.


Om jag har 5 barn och massa med pengar kan jag kanske vilja köpa 5 lägenheter för mina barn. Om vi antar att de inte ha pengar, kan de inte bli medlemmar, men däremot kan jag eftersom jag är stenrik (detta är en hypotes, ja är absolut inte stenrik, tyvärr). Inte ovanligt att man köper en bostadsrätt till ens barn. Då äger jag flera bostadsrätter i samma förening.
En annan hypotes är när en familj köper 2 bostadsrätter för att slå ihop dem. Eller varför inte 3 st.?

Det finns snälla föräldrar och bortskämda barn.
Om detta skulle ske. En förälder köper bostäder till sina fem barn så kan det vara smart att låta dessa stå som ägare till borätten och då inneha rösträtt i föreningen. Den som hostar upp slantar för en borätt är inte med automatik den som blir antagen som ägare "medlem" till borätten

Barn kan vara lättpåverkade, detta kan ge en maktposition inom lagens råmärken i föreningen, tänker på att man bara kan företräda en medlem i föreningen vid en stämma.

j.a
2009-02-19, 12:50
Det finns inget förbud i lagen mot att äga flera bostadsrätter, i samma hus eller i olika hus. Däremot kan det förstås hända att stadgarna har ett villkor om folkbokföring, jag känner dock inte till om det har prövats. Eftersom det t ex är tillåtet att köpa en mindre bostadsrätt och hyra ut till eget barn tror jag inte denna skrivelse håller i praktiken.

I våra stadgar står tex följande
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

stephan
2009-02-19, 12:56
Ingen nämner hur en styrelse ska reagera när det kommer en ansäkan om att en redan boende i föreningen vill köpa ytterligare en lägenhet.

är det inte så att styrelsen kan neka ytterligare köp av samma ägare med motiveringen att man skall köpa en bostadsrätt för att bo i?

Att blanda in att samma ägare kan köpa ytterligare en lägenhet, eller tillochmed 2 för att slå ihop med sin lägenhet är väl en helt annan fråga.

Då måste väl sammanslagningen med byggplaner på detta hanteras först?

clabbe
2009-02-19, 13:17
Det styrelsen gör är ju att godta eller neka medlemskap i föreningen, inte pröva själva köpet av lägenheten.

Min uppfattning är att man inte behöver skicka in någon ansökan om man köper ytterligare en bostadsrätt i samma förening. Man är ju redan medlem och mer än ett medlemskap kan man näppeligen ha.

totiki
2009-02-19, 13:18
Folkbokföringslagen:
Rätt folkbokföringsort m. m.

6 § En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han enligt 7-13 §§ är att anse som bosatt.
En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter skall folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet avses lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
Ett nyfött barn folkbokförs i den församling där modern är folkbokförd eller, om modern inte är folkbokförd, i den församling där fadern eller barnets förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är folkbokförd (födelsehemort).

32 § Skatteverket får förelägga en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet, som upplåter en bostad åt någon annan, att uppge till vem bostaden upplåts och om denne med fastighetsägarens eller lägenhetsinnehavarens medgivande upplåter bostaden åt någon annan samt vilka personer som enligt fastighetsägarens eller lägenhetsinnehavarens kännedom bor i fastigheten respektive lägenheten. I fråga om en person som bor på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter får föreläggandet också avse uppgift om personnummer, adress, fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer.
Med fastighetsägare avses i denna lag även ägare av byggnad. Lag (2006:379).

Två folkbokföringsadresser får man inte ha.

I BRL medges undantag för juridisk person, kommun och landsting.
Man kan inte äga en brf. ifall man är under 18 år. Upp till 18 års ålder är alltså barnet folkbokfört tillsammans med vårdnadshavaren.

clabbe
2009-02-19, 16:25
Folkbokföringen har inte med var dygns vilan är förlagd.

Jag har rest i mitt arbete i många år och varit ute på resandefot månader i sträck men ändå haft min folkbokföring på samma plats. Det går utmärkt att köpa bo rätter lite varstans i Sverige bara man blir godkänd som medlem i föreningen.

Beträffande medlemskap håller jag helt med.

Man kan ju citera några paragrafer i folkbokföringslagen som fyller ut det totiki citerade:

7 § En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist.
En person skall anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan förläggning i tiden.
Undantag från första stycket anges i 8--11 §§.


8 § Om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning.


9 § En person, som under en på förhand bestämd tid regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där hans familj är bosatt, anses bosatt hos familjen.

mäklare
2009-02-19, 20:59
Generell regel:
Man får äga hur många bostadsrätter man vill.

Men:
En förening kan ha inskrivit i stadgar att man ska vara mantalskriven där, folkbokförd för att bli godkänd som medlem.

Nu har jag aldrig tampats med frågeställningen, vad som händer om någon som redan är bosatt och medlem i en förening köper ännu en lägenhet, där kravet är att man ska vara folkbokförd. Problemet som jag skulle kunna se, är hur man ska tolka bosättningen då mantalskrivningen ur skatteverkets sida avser en specifik lägenhet med unikt lägenhetsnummer. Men å andra sidan så brukar det stå i föreningsstadgarna, att man ska vara mantalsskriven på FASTIGHETEN... inte på någon specifik lägenhet/nyttjanderätt...

Har inte föreningen något i stadgarna om mantalskrivning, så ser jag inga problem öht.

Barn under 18 kan mig veterligen äga hur många bostadsrätter som de (förmyndare-överförmyndare) vill.

stephan
2009-02-19, 21:14
Logik

Kan någon säga varför någon vill äga fler än en lägenhet i samma förening?
Utom det fall att slå ihop flera lägenheter.

Visst Joakim von anka kan tycka det är kul att äga flera lägenheter och att de står tomma eller bor en vecka i varje för att det är kul.

totiki
2009-02-19, 21:49
Det är ingen som sagt annat än att man kan vara delägare och på det viset äga hur många lgh som helst. Det behövs ingen lag om detta eftersom det redan regleras genom folkbokföringen.

Som jag tidigare påpekat, det förekommer ändå. Precis som att folk går mot röd gubbe fast det är förbjudet.

Och som jag också tidigare påpekat, det förekommer en konflikt mellan lagarna här som gör det ogiltigt att till 100% äga två lgh. Barn under 18 år får inte skriva på den typen av avtal, de är inte myndiga.
Så nu mäklare, kan du visa på de lagrum som visar att det du säger äger giltighet.

Dessutom är detta medvetet konstruerat från lagstiftarens sida för att försvåra spekulation. Det var förra regeringen.
Den nuvarande vill införa "ägarlägenheter" för att kringgå detta.

andersson
2009-02-20, 10:49
Mitt inlägg om rösträtt för socialen har dragit iväg från ämnet.Men det är nog klart att dom som äger flera lägenheter har endast 1 röst på årsmötet.

Mvh. Björn

mäklare
2009-02-20, 20:43
Totiki

Jag har läst dina inlägg, och kan inte förstå varifrån uppgiften om att man får deläga flera bostadsrätter men inte äga flera till 100%

Jag förstår inte tolkningen av folkbokföringen, du behöver inte folkboföra sig på en bostadsrätt om du inte bor där. Eller "behöver"... du ska folkbokföra dig där du "stadigvarande osv...."

Jag vet inte var jag ska hitta lagrum om att man får äga flera bostadsrätter, när det inte finns några lagrum som pekar på att man INTE får äga flera bostadsrätter.

Ang 18 år:
Förmyndarskap (http://www.famratt.com/formyndare/formynd_skapet.htm)

j.a
2009-02-20, 23:40
För att stämma in med mäklare och mitt första inlägg i denna tråd för den delen, det finns inga regler mot att äga flera bostadsrätter. Reglerna om folkbokföringsadress har framförallt skatterättsliga konsekvenser men givetvis också andra rättsliga funktioner.

Det är tvärtom vanligt och tillåtet att äga flera bostadsrätter, även inom samma förening.

Den som påstår något annat får nog ta fram bättre argument än rent tyckande, enligt mitt förmenande.

Vad gäller underåriga måste man (som mäklare också uppger) skilja mellan rättskapacitet och rättshandlingsförmåga. Det första tillkommer alla fysiska och vissa juridiska personer, det senare kan dock vara beskuret i vissa delar t ex för omyndiga som då kräver ställföreträdare. Samma sak gäller en bostadsrättsförening som inte har rättshandlingsförmåga utan måste ha ställföreträdare (styrelsen i normala fall).

Trötter
2009-02-20, 23:49
Kan någon säga varför någon vill äga fler än en lägenhet i samma förening?
Utom det fall att slå ihop flera lägenheter.

Visst Joakim von anka kan tycka det är kul att äga flera lägenheter och att de står tomma eller bor en vecka i varje för att det är kul.

Det är en hypotes att äga flera borätter.


HYPOTES.

Köp en borätt i Kiruna folkbokförd i Kiruna.

Nästa affär

Köp en borätt i Luleå och folkbokförd i Luleå.

Nästa affär

Köp en borätt i Sundsvall folkbokförd i Sundsvall.

Nästa affär osv................

Fortsätt på detta sätt och hela riket täcks av ett ägande i borätter.

Resultatet av denna hypotes är att en hel del styrelser med dålig juridiska kunskaper sitter och är irriterade för att någon har utnyttjat de juridiska systemet kring borätter

Ett tips till samtliga styrelseledamöter, styrelser!!!!!!!!!!!!!!

Om Sveriges samtliga styrelser införde ett system för att lära sig om den juridik som omfattar förvaltningen om ekonomisk förening, vilket garanterat kommer att få till följd att många meningsskiljaktigheter och missförstånd undviks.

totiki
2009-02-21, 17:32
Det är en lustig tråd detta som borde ha ett eget ämne, "Går det att äga fler än 1 borätt på egen hand?"

Jag kommer med det med källhänvisningar väl underbyggda påståendet att detta inte går!
Till svar får jag bland annat motsatta åsikter som mer och mer liknar önskemål. Dessa åsikter har nämligen inga källhänvisningar som underbygger vad de uttrycker.

Den fråga vi debatterar är inte ifall man får äga fler än en borätt utan, att det p g a. konflikt mellan lagarna inte går att till 100% äga två borätter.

Utöver det anser jag att ni inte talar om borätter i edra inlägg utan om lägenheter. Glöm inte att föreningen äger lägenheten och vad det handlas med är borätten.

Här kan ni läsa inledningen till Ulrika Larssons motion om ägarlägenheter!!!
"Idag äger en medlem i en bostadsrättsförening endast en rätt till nyttjande av en lägenhet i föreningen. Ägarlägenheter möjliggör för människor att faktiskt äga sin lägenhet och blir därmed ett komplement till befintliga upplåtelseformer. Att äga en ägarlägenhet kan jämställas med att äga ett hus. Genom att införa ägarlägenheter ökar man bostadskonsumentens valfrihet. Genom att ägarlägenheter införs kan en enskild hyresgäst köpa sin lägenhet, samtidigt som grannarna fortsätter att vara hyresgäster och utan att en bostadsrättsförening måste bildas."

-----------------

Mäklare: "Jag har läst dina inlägg, och kan inte förstå varifrån uppgiften om att man får deläga flera bostadsrätter men inte äga flera till 100%"
Det finns ingen lag som reglerar hur många borätter man får äga. Motsatsen finns heller inte reglerad.
Men man får inte vara folkbokförd på mer än en adress. Alltså kan man inte äga två borätter till 100%, men om någon annan äger 0,1% och är skriven på adressen går det bra.

"Jag förstår inte tolkningen av folkbokföringen..."
Det märks. Den behöver inte tolkas för den är rätt klart skriven.
1. Man kan bara ha en folkbokföringsadress.
2. BRL. "6 § Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad." Folkbokföringslagen "En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila". §1 i de flesta stadgar säger "..genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna..."
3. Här ställer du fråga 1 återigen.
4. Ang 18 år.
Här verkar du inte veta vad en vårdnadshavare eller förmyndare är. Har du inga barn? Vårdnadshavaren eller förmyndaren är den som ansvarar för barnet. Det vill säga det är dennes namnteckning som ansvarar för avtalet. Barnet är också folkbokfört på vårdnadshavarens adress och kan alltså inte ens vid ett delägarskap folkbokföras på en annan borätt.

j.a: Du kommer med exakt samma lösryckta påståenden som Mäklare och samma frågor.
Får de större giltighet för att de ställs två gånger??? Läs svaren under mäklare ovan.

------------------

Fallet med Berth Milton belyser vissa aspekter i denna fråga som skattemyndigheten gett svar på.
Är man folkbokförd utomlands kan man som svensk medborgare inte äga en "bostad" i Sverige men väl ett "fritidshus". De lägger sig inte i att fritidshuset är värt 60 miljoner så länge det inte används som bostad. Fastigheter skiljer sig från borätter genom att de inte är en immateriell rätt utan fast egendom, man har en lagfart på fastigheten.
Bostadsrätten däremot är en immateriell rätt till bostad.
Det kanske finns, även om jag aldrig hört talas om det, fritidsbostadsrätt. Då skulle detta begrepp genast ändra på mitt uttalande, så till vida att man fortfarande kunde ha endast en borätt men också en eller flera fritidsbostadsrätter.


Jag förmodar att ni återigen kommer åter med samma ogrundade åsikter, uttryck och frågeställningar som i tidigare inlägg. De blir inte mer sanna eller grundlagda för att man säger dem en gång till.
Jag anser att ni fått svar tills ni kan komma med nya argument eller källhänvisningar till lagar som upphäver det jag i denna tråd framfört. Och finner inte längre mödan värt att besvara inlägg utan grund i denna fråga.

perarner
2012-03-11, 21:35
Vår förening står inför dilemmat att en person sannolikt kommer förvärva fler än en borätt. Scenariot är att hen redan är medlem i föreningen och vill köpa ytterligare en bostadsrätt för spekulation eller annat skäl och vi behöver väga vilka optioner vi har.

Jag har läst denna tråd och ett antal likande men har ändå ett par frågor. I denna del har vi standard HSB stadgar med §6 som talar om ”Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten har föreningen i enlighet med regleringen i § 1 rätt att vägra medlemskap.”. Det finns inget inskrivet i stadgarna att man måste vara skriven på sin bostadsrätt.

1) Behöver man ett nytt medlemskap i föreningen om man köper ytterligare en bostadsrätt?
2) Om svaret på fråga 1) är att man inte behöver ett ytterligare medlemskap så kan jag tyvärr fortfarande inte se hur Totiki kom fram till att man inte får äga fler än en bostadsrätt, vilken del av BRL. §6 syftas det på? Om man inte regelmässigt tillbringar någon tid i den nya BR, varför skulle man behöva bli skriven där?
3) Har det någon betydelse om man är skriven på någon av bostadsrätterna eller ej?

perarner
2012-03-11, 21:48
Hmm, får kanske rätta mig själv
Tror jag såg sambandet med BRF stadgarna §1 ”Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.”

Så jag skall tolka det som att
1) En BRF skall man bo i enligt föreningens stadgar §1
2) Man skall enligt folkbokföringslagen §6 vara skriven där man ”regelmässigt tillbringa sin dygnsvila”
3) Man får inte enligt folkbokföringslagen vara skriven på flera adresser. (vilken paragraf ?)

Så det hela faller tillbaka på hur strikt man kan eller skall tolka föreningens stadgar §1.

Trots detta vore det trevligt med lite feedback på om jag tolkat det hela korrekt och om det kommit fram något nytt i frågan sedan 2009 då tråden levde senast…

tette
2012-03-11, 22:20
http://lawline.se/answers/10313

köpa först, sälja sedan= äga 2 ett tag.
http://www.boupplysningen.se/salja-bostad-guiden/kopa-eller-salja-forst/

Hur agerar en styrelse som godkänner en medlem som "lovat sälja sin nuvarande men som ej gör det"?

folkeorg
2018-04-27, 08:20
Så vad kom ni fram till egentligen?

Dvs kan en befintlig medlem köpa en till BR i samma förening oaktat folkbokföringsproblematik m.m.?

Om förvärvaren redan är medlem faller all sådan prövning och någon prövning av själva förvärvet hittar jag inte.

Så frågan är vilken verkan en skrivning i stadgarna har om den säger: "Medlem kan endast äga en (1) bostadsrättslägenhet." (men dock lokal).

Men innebär det bara full äganderätt dvs man kan vara delägare i flera lägenheter (flera fruar i samma förening)?

Garfunkel
2018-04-27, 15:19
Så vad kom ni fram till egentligen?Avgörande är vad som står i stadgarna för respektive förening!

"Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten, har bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättsföreningens ändamål rätt att neka medlemskap."

Gusten
2018-04-27, 15:34
Frågan är vad som gäller när någon redan har en bostadsrätt i föreningen, och köper en bostadsrätt till i samma förening.
I ett sådant fall går det ju inte att vägra medlemskap eftersom köparen redan är medlem i föreningen sedan tidigare.

clabbe
2018-04-27, 16:06
Avgörande är vad som står i stadgarna för respektive förening!

"Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten, har bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättsföreningens ändamål rätt att neka medlemskap."

Är förvärvaren redan medlem, vilket verkar vara en förutsättning här, så blir det inte aktuellt för föreningen att pröva medlemskapsfrågan. Det går då självklart inte att neka ett redan beviljat medlemskap.

clabbe
2018-04-27, 16:08
Frågan är vad som gäller när någon redan har en bostadsrätt i föreningen, och köper en bostadsrätt till i samma förening.
I ett sådant fall går det ju inte att vägra medlemskap eftersom köparen redan är medlem i föreningen sedan tidigare.

Och att köpa ytterligare en bostadsrätt är inte heller en grund för förverkande.
En stadgelydelse om att bara få äga en bostadsrätt har ingen juridisk betydelse. Stadgarna kan inte binda en medlem vem hen ska sälja till. Brott mot stadgarna är inte heller en grund för förverkande.