handdator

Visa fullständig version : HSB:s distriktssystem i Stockholm


stephan
2008-10-25, 09:08
HSB Stockholm är en demokratisk organisation. Det är föreningsstämman som är vårt högsta beslutande organ och som utser styrelsen.

Stämman består av 100 ombud. Av de hundra ombuden är hälften bosparare och hälften bostadsrättshavare. De har i sin tur utsetts till ombud genom omröstningar i 16 distrikt."

Så står det på HSB Sockholms hemsida.

Om någon skulle "granska" denna demokrati och ta reda på hur det fungerar i HSB Stockholms distrikt, och hur och vilka som blir ombud till föreningsstämman skulle det framstå som löjliga familjen.
Och som Svarte Petter får man väl utse förbundsordförande Kenth-Olof Stigh, eller medlemsansvarige Anders Svensson även vice VD i HSB Stockholm?
För hur i h-e kan man låta det gå till på detta sätt?
Jag vet inte hur länge det har fungerat på detta sätt att alla bostadsrättsföreningar (finns det något undantag?) på sin årsstämma låter det gå till så här under § "Erforderligt val av fullmäktige med supplenater och övriga representanter i HSB" Stämman beslutar att lämna valet till styrelsen..
Leta på HSB Stockhoms hemsida vad övrigt det finns att läsa om distrikten, och man finner ingenting.
Jo förresten, ett av 16 distrikt har lagt ut sitt årsmötesprotokoll. från 2004 det får man väl tolka som att det är det distrikt som är det "goda exeplet" på demokrati?
Men de visionerna försvinner snabbt när man läser hur det går till på en distriktsstämma.
Inavel är väl ett rått ord att kalla detta system, men det är solklart att detta system gör att det blir distriktens styrelserepresentanter, som allra oftast också är ordförande i "sin" bostadsrättsförening som väljs som ombud till HSB Stockholms årsstämma.
Och med det har HSB Stockholm garanterat att så lite kritik som möjligt kommer fram.
Det skulle vara mycket intressant att veta hur många det är av HSB Stockholms ledmamöter som är den som skriver under alla avtal som tecknas mellan bostadsrättsföreningarna och HSB, 90%?.

Till sist, bara det upplägget att Distrikt och föreningar har olika betydelser i HSB:s organisation gör att man funderar om det är någon som någon gång "tänker till" vad som är demokrati?

HSB Stockholms hemsida

Det goda exemplet, protokoll från en distriktsstämma 2004-03-03 (http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=15291&a=59170)

Admin
2008-10-25, 17:27
Intressant att HSB Stockholm har en fördelning så att det bara blir ynka 100 fullmäktigeledamöter, att jämföra med t.ex. HSB Malmö med sina runt 300 fullmäktigeledamöter.

Det förklarar varför det bara är runt 25 fullmäktige på HSB Stockholms årsstämmor

I HSB Stockholm har man alltså försökt koncentrera makten så mycket som möjligt till styrelsen. Kommer det bara 1/4 av fullmäktige (= 25 st) så blir det sällan någon som har något att tillföra.

HSB Stockholms styrelse är tlll antalet medlemmar ungefär hälften så många som de fullmäktige som kommer till årsstämman.
En rejäl maktkoncentration, med andra ord!

Det är också helt sensationellt att hälften av fullmäktige i HSB Stockholm är bosparare.
De är bara 1/3 av medlemmarna men har en representation i fullmäktige till 50 %.
De flesta av dessa kanske inte ens bor i bostadsrätt idag.
Även resterande 50 % - icke bosparare - behöver inte bo i bostadsrätt.

De som inte bor i bostadsrätt bestämmer alltså över dem som bor i bostadsrätt!
Hur är detta möjligt???
Är det HSB-demokrati?

Mitt förslag är att HSB:s system ändras om så att endast de som bor i bostadsrätt får väljas till fullmäktigeledamöter.


Jag läser också följande från stämmoprotokollet 2004;

HSB Stockholm

har 144.000 medlemmar,
varav 61.000 bosparare.
Verksamheten omfattar 360 bostadsrättsföreningar
med 56.000 lägenheter
samt 4.500 hyreslägenheter, och
arbetar i elva kommuner.2003 färdigställdes 409 lägenheter mot 591 året innan.
339 lägenheter är under produktion.

Det blir fusion mellan HSB Stockholm och HSB Täby-Roslagen.
Den senare omfattar

13.000 medlemmar,
varav 3.000 bosparare,
20 bostadsrättföreningar,
6.000 lägenheter.
Den verkar i fem kommuner och
har 292 anställda, varav 250 i HSB omsorg.Ralf Örvi informerade vidare om vad HSB-distrikten ska göra, tomträtten, certifiering (http://hotpot.se/hsb-certifiering.htm)av bostadsrättsföreningar, EMBO (enhetsmätning av el i bostäder) samt bilpoolerna.

Alltså har HSB Stockholm efter sammanslagningen;

157.000 medlemmar (nästan 4 ggr fler än HSB Malmö)
varav 64.000 bosparare
okänt antal medlemmar som bor i bostadsrätt
383 brf:ar
62.000 lägenheter samt 4.500 hyreslägenheter (inga hyreslägenheter i HSB Täby-Roslagen?)
Endast 100 (oengagerade) fullmäktigeledamöter (varav endast 1/4 går på stämmorna) !!!