handdator

Visa fullständig version : Vilka regler gäller för att säga upp ett förråd i brf?


Spaneryd
2009-03-22, 15:26
Styrelsen för bostadsrättsföreningen önskar säga upp ett förråd för en medlem för att nyttja det som städförråd för hela föreningen.

Medlemmen i fråga har 2 förråd så han kommer ha 1 förråd kvar.
90% av medlemmarna har bara 1 förråd.
Medlemmen betalar inget extra för förrådet och det finns inget avtal som säger att han har rätt till 2 förråd.

Hur långt i förväg måste man avisera att han måste lämna och tömma förrådet?

Hur måste man formulera sig för att uppsägningen ska gälla?
Hur långt i förväg måste man avisera uppsägningen?

Vad gör man om medlemmen vägrar tömma/lämna förrådet?

Admin
2009-03-22, 15:56
En fråga som inte är helt lätt att besvara, och som borde besvaras av någon som är mer insatt i avtalslagen än vad jag är.

Finns det något avtal mellan medlemmen och föreningen om detta extraförråd?
Jag skulle gissa att detta inte finns eftersom medlemmen inte betalar något för förrådet.
Om avtal saknas så torde det gå att säga upp medlemmens extraförråd med i princip omedelbar verkan.

Sedan är lite frågan hur länge medlemmen haft detta förråd.
Har medlemmen haft förrådet under en längre period så är detta förmodligen till medlemmens fördel i detta sammanhang.

Jag tycker dock det är skäligt att ge medlemmen en månad att tömma förrådet, om det inte föreligger ett akut behov för att förrådet ska återgå till föreningen.

Det behövs ingen speciell formulering, det är bara att säga som det är.

Jag tror inte medlemmen kommer att vägra tömma förrådet.

Tänk bara på att likhetsprincipen gäller !!!

Spaneryd
2009-03-22, 17:22
Något avtal finns ej mellan förening och medlem om extra förråd.

Medlemmen har haft förrådet i över 10 år men annan medlem anser att det är hans förråd och att han bara lånat ut det. Denne andre medlemmen har redan eget förråd. Inga skriftliga avtal finns. Ord stårmot ord.

Medlemmen som har det extra förrådet kommer överklaga och kommer ej lämna förråd frivilligt. Han har för vana att överklaga beslut styrelsen gör. Han har aldrig vunnit hittills.

Vad innebär likhetsprincipen?
Här är det en olikhet att en medlem har fler förråd än de flesta andra.

Admin
2009-03-22, 17:40
Vad innebär likhetsprincipen?
Här är det en olikhet att en medlem har fler förråd än de flesta andra.

Likhetsprincipen kan vid en första anblick se enkel ut. Likhetsprincipen innebär att alla ska behandlas lika, vad kan vara enklare än det? Men så enkelt är det inte. Likhetsprincipen är inte alls särskilt enkel att följa, som t.ex. i ditt fall här.

Men det är alltså inte en olikhet i sig att en medlem har ett mer förråd än de flesta andra.
Däremot är det en olikhet om inte alla har samma möjlighet att få ett extra förråd.

Extra förråd är helt ok att medlemmarna har (jag har ett själv), men det måste kosta pengar. För alla med extra förråd! Annars kan det vara ett rejält brott mot likhetsprincipen.

Jag har ett extra förråd för att mitt ordinarie förråd är mindre än alla andras. Ändå får jag betala fullt ut för mitt extraförråd. Det är också ett brott mot likhetsprincipen.


Att annan medlem utan skriftligt avtal anser att han lånat ut förrådet är knappast relevant. När ord står mot ord som här så går det aldrig att ta hänsyn till detta eftersom det torde vara helt omöjligt att reda ut vem som har rätt. Så det är bara att bortse från vad denna medlem hävdar.

Att medlemmen haft förrådet i över 10 år kan komplicera saken... men bara lite.

Trist att inga skriftliga avtal finns, men en medlem kan inte göra anspråk på föreningens egendom på detta sätt.

Mitt tips är att tänka "likhetsprincipen" i varje steg som tas, skriva avtal med alla som har extra förråd och debitera dem för sina förråd.

Den stora frågan är ju varför just denna medlem ska lämna ifrån sig sitt extraförråd.
Det kan bara styrelsen reda ut, det måste vara sakligt motiverat och det måste vara likhetstänkande i de beslut som tas. Kanske kan något annat förråd frigöras så löses det på ett smidigt sätt i stället?

stephan
2009-03-22, 18:13
Jag tror att det är detta som gäller avseende gällande lokaler.

Jordabalken:
"4 § Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla
1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller
2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal. Skall ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast
1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,
2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,
3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,
4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal,
5. nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal. Lag (1984:694).

Trötter
2009-03-23, 00:57
Som jag har uppfattat detta så är inte denna yta upptagen i den yta som medlemmen debiteras årsavgift på, utan denna yta är medlemmarnas gemensamma yta som får disponeras som ett låst förrådsutrymme.

Det kan ju vara så att en del föreningar har reglerat detta med förråd, min förening har såvitt jag vet har inte detta reglerat.

I min förening finns det några som har fler förråd än andra i föreningen och jag hör till en av dessa.

I vårat fall.
Så anser jag att om en stämma med enkelmajoritet beslutar om att dessa förråd skall få ett annat användningsändamål då är det bara att flytta på tillhörigheterna.

Jag har en fråga om detta med förråd. Om det är någon här som har detta reglerat i era förening/ar så skulle jag vara tacksam för information om hur det är reglerat.

Spaneryd
2009-12-13, 18:39
Vi sade upp förrådet och gav medlemmen 6 månader att flytta ut sina saker innan vi aviserade att vi skulle överlämna ärendet till kronofogden.

Medlemmen flyttade aldrig ut sina saker och meddelade oss att han tänkte överklaga eventuell handräckning från Kronofogden till Tingsrätten.
Kronofogden informerade oss att då var det bättre att direkt gå till Tingsrätten då det bara skulle ta längre tid att gå via Kronofogden och när/om vi vunnit målet så kunde vi vända oss till Kronofogden igen.

När vi då vänder oss till SBCs jurist så påstår hon att den som ska stämma medlemmen är inte föreningen utan den medlem som har lånat ut sitt förråd till vår trilskande medlem. Den medlem som hade förrådet från början vägrar (och nu ska denne medlem dessutom flytta).

Har vår SBC jurist rätt?

Hur ska vi gå vidare?

Har någon något tips och var man kan hitta en mer driven jurist som kan hjälpa oss?