handdator

Visa fullständig version : Rösta på sin egen motion


Yakumo
2008-04-21, 19:16
Vi har köpt en lägenhet som ligger på bottenvåningen. I prospektet stod det "föreningen är öppen till förslag vad gäller utbyggnad av egen uteplats mot innergården".
Nu har vi fått besked från styrelsen att vi inte får bygga en altan. Inför stämman har vi nu skrivit en motion för att rösta/diskutera denna fråga. Styrelseordförande påstår nu att man inte får rösta på sin egen motion.

Mina frågor är:
1. Är det så att man inte får rösta på sin egen motion?

2. Kan styrelsen säga nej till byggnad av altan när de har skrivit såhär i prospektet?

Admin
2008-04-21, 20:09
Din första fråga är väldigt lätt att svara på. Har aldrig hört talas om någon som hävdat att man inte får rösta på sin egen motion. Det är farligt när styrelseledamöter yttrar sig om saker de inte har den blekaste aning om eftersom nog många kan tro att bara för att någon sitter i en styrelse så vet denna person vad som gäller.

Svaret på fråga ett är lätt.
Självklart får man rösta på sin egen motion.
Det är ingen jävsituation, som det t.ex. skulle vara om någon styrelseledamot röstade i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fråga två kräver mer juridisk kunskap om avtal än vad jag besitter, men vad jag vet är att stämman är det högsta beslutande organet i föreningen, och säger stämman ok till att bygga altanen så har styrelsen inget att sätta emot.

Tyvärr tror jag annars formuleringen är alltför luddigt utformad;
"föreningen är öppen till förslag vad gäller utbyggnad av egen uteplats mot innergården"
för att kunna användas som argument för att altan ska få byggas.

Man får aldrig acceptera så här luddiga formuleringar i avtal, eftersom de inte har någon större praktisk betydelse. I mina öron låter det mer som att någon försökt lura er (men det är bara mitt personliga tyckande).


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

Yakumo
2008-04-21, 21:47
Tack för ditt svar, då vet vi det iallafall.

Jo, nog känner vi oss lurade. Särskilt när det var föreningen som sålde lägenheten till oss. Styrelsen måste ju ha godkänt prospektet innan.

Francois
2008-04-21, 21:54
Om fråga 1 säger jag som admin. Man får rösta på sin egen motion.

Ni har gjort rätt att skriva en motion. Stämman kan sen bifalla eller avslå motionen efter att alla har pratat om den i god demokratisk ordning. Oavsett vad som stått tidigare i någon prospekt, kommer stämman att bestämma för eller emot altan, och det är stämmans beslut som kommer att gälla.

stephan
2008-04-21, 22:52
Glöm inte bort om motionen går igenom att det måste ansökas om bygglov för att bygga en altan.

Francois
2008-04-22, 09:52
Stämmer inte, Stephan! Man behöver inte bygglov för en altan.
fast det beror lite på, om man ändrar marknivån med mer än 50 cm, dår behöver man bygglov.
Om marken är platt, är det bara att bygga en altan (max 50 cm i högd) utan bygglov.
Fast detta varierar från kommun till kommun, så det är bäst att ringa sin kommun och kolla för säkerhets skull.
Om man ska glasa in altan, behöver man bygglov.

Yakumo
2008-04-23, 09:39
Vi ska söka bygglov eftersom vi även ska göra ändringar i fasaden. Men vi behöver tillstånd från styrelsen först.

Yakumo
2008-04-23, 10:15
En följdfråga om taktik:

Bör vi vänta med att informera styrelsen om att vi får rösta tills strax innan stämman?
Vi är nämligen oroliga att styrelsen har lobbat för att vi inte ska få bygga altan och har räknat med att vi inte får rösta när dom räknar rösterna som är på deras sida.

Kan det vara farligt att vänta tills precis inann stämman?

Myggan
2008-04-23, 10:36
Styrelsen vet att ni får rösta på egen motion så det är ingen tanke att hålla på det fram till stämman.
Lobba,lobba,lobba är svaret .
Du ska vända medlemmarna från styrelsen över på din sida.
Möt "olle i grind" och kalla till ett eget medlemmsmöte dår du informerar medlemmarna FÖRE stämman så att melemmarna VET vad dom röstar på!
I annat fall så kan du ge dig på att styrelsen har informerat så att medlemmarna röstar "rätt".

Yakumo
2008-04-23, 10:59
Vad betyder "olle i grind"?

Myggan
2008-04-23, 11:08
Att vara före dom andra...

Francois
2008-04-23, 11:28
Inte säkert att styrelsen vet att man får rösta på sin egen motion.

Vet du hur många brukar komma till stämman, och hur många sitter i styrelsen?
I vissa föreningar är hälften av alla som kommer till stämman, styrelseledamöter. Vilket betyder att en motion har noll chans att bifallas om hela styrelsen röstar emot. Nu vet jag inte hur stor din förening är, men jag tycker som Myggan att du ska lobba och få så många medlemmar som möjligt att gå till stämman. Du kan försöka få deras fullmakt, om de inte kan komma.
Sen kan det vara bra att komma med exempel från andra föreningar där precis samma typ av altan har fått byggas.
Lycka till!

Yakumo
2008-04-23, 12:40
22 medlemmar, alla kommer, 5 personer sitter i styrelsen

Yakumo
2008-04-24, 10:46
Om vi får NEJ av årsstämman, kan vi då ta upp samma motion vid nästa årsstämma?

MrDean
2008-04-24, 10:56
JA, det kan du.

Yakumo
2008-04-24, 11:01
Du verkar säker på din sak :1:

MrDean
2008-04-25, 09:28
Jag är helt säker, en motion som får avslag kan återkomma nästa år igen. Men frågan är om det är någon idé, om man inte arbetar för den.

Som du vet, "trägen vinner", så ge inte upp.

stephan
2008-04-25, 11:43
Att mota Olle i grind är ett talesätt som uttrycker viljan att ta uti med ett potentiellt problem i god tid.
Man motar ut Olle från sitt hem redan i grind, för att undvika att behöva ta itu med det mycket större problemet med att han redan är i ens hem, vilket kan sluta med att man helt säger upp bekantskapen med Olle, eller ännu värre.

Olle lär ha varit ett vanligt namn på tjurar (som lämpligen motas redan vid grinden).

Därför är det bättre att mota Olle i grind än att behöva ta sin Mats ur skolan, ett annat talesätt. Jämför med att det är bättre att stämma i bäcken än i ån